Naramsin z Akadu

Czytaj Dalej

MŁODOŚĆ, akad. miesięcznik społ.-polit.

w Krakowie (z filią we Lwowie) 1898-1900 przez postępowe ugrupowanie młodz. Pismo poświęcone przede wszystkim sprawom młodzieży, próbowało łączyć marksizm z nietzscheanizmem.

AKAD

Religia Akadów jest identyczna z wierzeniami -> Sumerów; w okresie państwa sumeryjsko-akadyjskiego zaznaczyły się dość mocno wpływy Egiptu, zaszcza w dziedzinie poglądów etycznych; dobro i zło ujmowano zarówno na płaszczyźnie indywidualnej, jak i społecznej; bogom,