Naramiennik (zbroja)

Naramiennik (zbroja)

Czytaj Dalej

Wiek zbrojeń w Europie i wielka wojna (1914 — 1918)

Postęp wiedzy materialnej, który stworzył olbrzymią rzeczpospolitą amerykańską, opartą na ruchu parowców i kolei  żelaznych, a jednocześnie rozszerzył chwiejne panowanie brytyjskie na wodach  świata, wywołał zupełnie odmienne następstwa na zatłoczonym kontynencie europejskim. Narody europejskie ...

PROBLEMY GLOBALNE LUDZKOŚCI - Problem wojny, pokoju i zbrojeń

Nie jest rzeczą przypadku że na pierwszym miejscu stoi zadanie zapewnienia światu i poszczególnym jego częściom pokoju, wyeliminowania wojen z życia narodów i grożby zniszczenia życia na ziemi.Ten problem pojawił się z całą ostrością po Hiroszimie i Nagasaki, gdy grożba zniszczeń związanych z...

WYŚCIG ZBROJEŃ

We współczesnych stosunkach międzynarodowych zbrojenia, ich regulacja i kontrola są czołowym problemem nurtującym społeczność międzynarodową. O możliwościach państwa świadczy jego przemysł zbrojeniowy, stan infrastruktury techniczno-obronnej, zaplecze logistyczne oraz wiele różnych elementów...

REGULACJA ZBROJEŃ

Procesowi zbrojeń towarzyszy wysuwanie propozycji i postulatów, których celem jest kontrola zbrojeń. Pojęcia tego używa się dla oznaczenia jednej z form kontroli międzynarodowej. Kontrola zbrojeń zakłada, że równowaga wojskowa jest najważniejszym czynnikiem bezpieczeństwa międzynarodowego. Andrzej...

Wyścig zbrojeń i jego skutki

Termin "wyścig zbrojeń" oznacza wzmożoną rywalizację w dziedzinie militarnej, polegająca na dążeniu państw do zwiększenia ilości lub jakości materialnych środków i zasobów koniecznych do prowadzenia działań wojskowych. Charakterystyczną cechą wyścigu zbrojeń jest jego zasięg. Uczestniczą w nim...

Rywalizacja nuklearna i wyścig zbrojeń

OGÓLNIE

-radziecki ekspansjonizm polityczny i gospodarczy w Europie Srodkowej stał się sygnałem ostrzegawczym dla reszty aliantow,szczególnie Ameryki

-radca ambasady ameryk.w ZSRR i ekspert ds.radzieckich(Kennan) zalecał opór wobec radzieckiej ekspansji-swoje poglądy wyłożył w depeszy zwanej Długim...

NARAMIENNIK

Dawn. część zbroi płytowej ochraniająca ramię; pasek materiału na ramieniu munduru wojsk., do którego przyszywa się a. przymocowuje oznaki stopni wojskowych.

ZE STARYCH ZBROIĆ. Rytmy, tom poet. T. Lenartowicza

ZE STARYCH ZBROIĆ. Rytmy, tom poet. T. Lenartowicza, gromadzący jego utwory epickie powst. do 1869, o tematyce przeważnie hist., wyd. we Lwowie 1870. Próby epickie poety, związane często z jego pobytem w miejscach o bogatej tradycji dziejowej (Kraków, Kruszwica i in.), oparte na szerokich lekturach...

Zbrojenia i rozbrojenie

Wyścig zbrojeń między byłym ZSRR i USA przez 40 lat stanowił zagrożenie dla całej planety. Zgoda mocarstw na likwidację części arsenałów wydawała się być punktem zwrotnym w historii ludzkości, choć broń nuklearna, którą dysponują inne państwa wciąż pozostaje nierozwiązanym...

Świat współczesny - zbrojenia, upadek komunizmu, demokracja rynkowa, konflikty religijne, nacjonalizm i rasizm

Wiek XX, po tragicznym wydarzeniu, jakim była I wojna światowa, jawi się jako pasmo konfliktów, głębokich przemian ustrojowych i obyczajowych, a zarazem okres wzrostu dobrobytu i niebywałego postępu w dziedzinie badań naukowych.

Jednym z przełomowych momentów w dziejach współczesnych był schyłek...

Broń nuklearna i wyścig zbrojeń

W efekcie rozwoju technologii jądrowej powstała broń o niewyobrażalnej dotąd sile rażenia. W okresie zimnej wojny trwał między mocarstwami wyścig zbrojeń, który opierał się na polityce odstraszania nuklearnego.

Moc współczesnej broni nuklearnej jest tak olbrzymia, że siła wybuchu ładunków...

Od destalinizacji do praskiej wiosny. Wschód, Zachód - Wyścig zbrojeń. Ekspansja w kosmosie

 

4 X 1957 r. ZSRR wystrzelił w kosmos pierwszego sztucznego satelitę Ziemi, podjął udane eksperymenty rakietowe i dysponował niebawem rakietami balis­tycznymi o globalnym zasięgu. W 1961 roku w kosmosie pojawił się pierwszy kosmonauta - Jurij Gagarin. Amerykanie byli nieco opóźnieni, ale już w 1969 r...

Wschód i Zachód od układów wschodnich do drugiej zimnej wojny (1970 - 1979) - Wyścig zbrojeń eurorakietowych

 

W grudniu 1979 roku klimat międzynarodowy uległ nagłemu, zatrważającemu pogorszeniu. W połowie tego miesiąca Rada Paktu Północnoatlantyckiego podjęła tzw. decyzje eurorakietowe. Ich inicjatorem był - być może wbrew własnej woli - Helmut Schmidt, który parę lat wcześniej wyraził poważne...

Kryzys i upadek komunizmu. Wschód i Zachód w okresie rewolucji demokratycznych w Europie Wschodniej i Środkowej (1980 - 1992) - Wyścig zbrojeń. Zbrojenia w Kosmosie

 

Najpoważniejsze znaczenie miało jednak przyśpieszenie wyścigu zbrojeń i osiągnięcie pułapu, którego nie wytrzymał rywal USA - Związek Radziecki.

Przyśpieszona realizacja programów kosmicznych - wykorzystanie przez USA ogromnej przewagi w zakresie technologii informatycznych i techniki kosmicz­nej...

Armatura, zbrojenie

Konstrukcja stalowa lubdrewn., podtrzymująca albo wiążąca elementy rzeźby,witrażu, architektury.

W rzeźbie modelowanej wglinie a. używana jest do modelu roboczego; drutylub rury metal, stanowią szkielet rzeźby; w rzeźbachz brązu - metal, drągi umieszczone wewnątrz formyodlewniczej, usuwane po...

Naramienniki

1) skórzana lub metal, ochrona ramieniaużywana przez wojska staroż.;

2) część płytowejzbroi rycerskiej, osłaniająca ramiona;

3) w XVIII w.sukienne n. naszywane na ramiona munduru i przypinaneguzikiem; w Polsce wprowadzone za AugustaII; zob. też epolety;

4) staropol. nazwa ozdobnychbransolet noszonych na...

Turniejowa zbroja

Zbroja dostosowana do poszczególnych typów gonitw, np. do turnieju wł. "przez płot", w którym potykających się jeźdców dzieliła bariera, albo do turniejów w stylu niem. Gestech (ogromny hełm tzw. "żabi pysk", ciężka kopia z grotem trójdzielnym, tarcza przytwierdzona po lewej stronie napierśnika), lub...

Zbroja kolcza, pancerz kolczy lub kolczuga

Zbrojaw formie tuniki z krótkimi lub długimi rękawami,rzadko z nogawicami, sporządzona z drucianychpierścieni splatanych w przemyślny sposób; pierścienie uzyskiwano łącząc końce drutu na styk, nitując jejednym lub dwoma nitami, skuwając, a nawet sztancująccałości z arkuszy blachy;

najstarsze z.k...

Zbroja końska, ladry

Znana już w starożytności,osłona z utwardzonej skóry, z kolczej plecionki, płyteklub płyt stalowych, złożona z różnych części, zktórych najważniejsze: nagłówek, naczółek, osłonakarku, przedpiersień, osłony boków, osłona zadu.

Zbroja rycerska

Oporządzenie specjalne stanowiąceosłonę ciała, stosowana przede wszystkim wboju, w turnieju, także do celów ceremonialnych i in.; wszystkie znane typy zbroi rozwinęły się w starożytności;można je podzielić wg kryteriów konstrukcyjnychna:

1) zbroje miękkie, ze specjalnych tkaninlub ze skóry;

2) —>...