Naraka (buddyzm)

Czytaj Dalej

Buddyzm

Jedna z wielkich religii światowych, która rozwinęła się z systemu etyczno-soteriologicznego, stworzonego przez Buddę w V w. p.n.e. i głoszonego przezeń na obszarze północnych Indii.

Idee buddyzmu wyrosły z rodzimych pojęć i wierzeń, wspólnych religiom indyjskiego subkontynentu. Buddyzm pierwotny...

Buddyzm

Buddyzm przejął z hinduizmu ideę reinkarnacji, chociaż buddyści nie wierzą ani w osobową duszę, ani w boski byt w najczystszej postaci. Liczą się tylko czyny i pragnienia - to one uczestniczą w kole narodzin i śmierci, tak długo, aż czyny nie wyeliminują pragnień - wówczas osią­ga się stan...

Buddyzm - Święta i uroczystości

Buddyzm jest kolejną religią, której ważnym ele­mentem jest pielgrzymka do miejsca narodzin jej założyciela, w tym przypadku Buddy. Jest nim Lumbini w Nepalu. W krajach, w których buddyzm jest religią dominującą, obchodzi się święta zwią­zane z najważniejszymi wydarzeniami z życia Buddy takimi jak...

Czym jest Buddyzm?

Buddyzm, jedna z głównych religii Chin, Japonii i południowo-wschodniej Azji został założony przez hinduskiego księcia Siddharthę Gautamę, lepiej znanego jako Budda, czyli „przebudzony".

NARAKA

Mit. ind. piekło o charakterze przejściowym, składające się z 28 działów; w niektórych kruki i sowy dziobią grzeszników, w innych muszą oni łykać placki gorące jak rozżarzone węgle a. chodzić po gorącym piasku.

Każdy dział ma swoją nazwę, np. Rurawa, 'straszny', dla kłamców i fałszywych...

Budda - Buddyzm

Życie Siddharthy Gautamy, znanego jako Budda (czyli Oświecony), stanowi ideał, do którego próbują dążyć jego zwolennicy, starając się osiągnąć zbawienie.

Na temat życiorysu Siddharthy Gautamy, księcia nepalskiego, założyciela buddyzmu, istnieje niewiele dokumentów. Wiele z tego, co o nim...

BUDDYZM

Jedna z 3 wielkich religii typu uniwersalistycznego(wg niektórych badaczy doktryna filoz.), wywodząca sięod -» Buddy, powstała w VI w. prz.Chr. w Indiach; jego ideeznane jedynie z tekstów późniejszych, zachowanych w wielukodeksach.

B. jest wynikiem długotrwałej opozycji, zapoczątkowanej zaczasów starszych...

Buddyzm

(sanskryt: “oświecony”). Jedna z religii świata założona w Indiach przez Siddharthę Gautamę Buddę (ok. 563 - ok. 483 przed Chr.). Istnieje w dwóch odmianach: buddyzm hinayana (sanskryt: “mały wóz”) albo buddyzm theravada (j. palijski: “stara nauka”) istniejący w Birmie, Sri Lance, Tajlandii i w innych...

Buddyzm, taoizm, konfucjanizm

Buddyzm, taoizm, konfucjanizm to trzy największe religie Chin i Dalekiego Wschodu. Jednakże w przeciwieństwie do buddyzmu dwie pozostałe nie stały się religiami światowymi. Swym zasięgiem obejmują w zasadzie tylko Chiny oraz obszary, na których zaznaczył się wpływ kultury chińskiej. Buddyzm liczący ponad 300 milionów wyznawców jest czwartym, co do wielkości systemem wierzeniowym świata, po chrześcijaństwie, islamie, i hinduizmie. Jednak buddyzm to raczej nie religia,

Buddyzm

Buddyzm (inna nazwa to: sanskr. Buddha Dharma; p?li. Buddha Dhamma ? "Nauka Przebudzonego") ? religia, lub (jak obecnie uważa wiele osób) system filozoficzno-etyczny, rzadziej psychologia. Założycielem tej religii i twórcą podstawowych jej założeń był, żyjący od około 560 do 480 roku p.n.e. Siddh?rtha Gautama (p?li. Siddhattha Gotama), syn księcia z rodu Ś?kyów, władcy jednego z państw-miast w północnych Indiach. Buddyzm opiera się na Czterech Szlachetnych Prawdach ...

Chrześcijaństwo Islam Buddyzm

Chrześcijaństwo podobnie jak Islam jest religią monoteistyczną, czyli wiarą w Jednego Boga, tylko, że chrześcijanie wierzą w Boga w Trzech osobach Boskich (Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty), a muzułmanie tylko w jednego Boga o imieniu Allach. Chrześcijaństwo odwołuje się do Objawienia otrzymanego od Boga, którego pełnią jest osoba i nauczanie Jezusa; przekazuje je tradycja chrześc., zwł. zawarta w Biblii, która jest podstawą wiary i teologii; chrześcijaństwo uznaje ...

BUDDYZM

BUDDYZM (oryg. sanskr. Dharma = nauka, reguła zbawienia) Religia zainicjowana przez Siddharthę Gautamę zwanego Buddą (Buddha = Zbudzony) w pierwszej połowie V w. p.n.e. na północy Indii, która nad za­biegi wokół Boga (żaden bóg nie ma udziału w ludzkim wysiłku ku ducho­wej emancypacji) przedkłada...