Napster session: Rachael Yamagata

Czytaj Dalej

SIP (Session Initialization Protocol)

SIP (Session Initialization Protocol) - jeden z protokołów według propozycji IETF, odpowiedzialny za realizację nowoczesnych połączeń telefonicznych przez sieci IP. Jest protokołem sterująco-sygnalizacyjnym, częściowo zastępującym funkcje dotychczasowego protokołu H.323.

Przeznaczony głównie do...

Warstwa sesji (session layer)

Warstwa sesji (session layer) - piąta warstwa modelu OSI zawierająca funkcje zarządzania siecią łącznie z weryfikacją haseł, monitorowaniem pracy sieci wraz z tworzeniem raportów. Odpowiada za organizowanie dialogu między aplikacjami użytkownika (simpleks, semidupleks, dupleks).

WSP (Wireless Session Protocol)

WSP (Wireless Session Protocol) - protokół warstwy sesji stosowany w aplikacjach bezprzewodowych standardu WAP. Przeznaczony dla usług zorientowanych połączeniowo, współdziała z protokołem WTP, natomiast dla usług bezpołączeniowych za pośrednictwem protokołu datagra- mowego WDP.