Naprzód Jędrzejów

Czytaj Dalej

NAPRZÓD PRACĄ, programowy wiersz K. Świdzińskiego

NAPRZÓD PRACĄ, programowy wiersz K. Świdzińskiego, prwdr. w nrze 1 pisma „Na dziś" 1872, propagujący hasła pozytywistyczne. Autor, uczestnik powstania styczniowego i Komuny Paryskiej, zbliżył się do obozu młodych i w wierszu tym dał wyraz ich nadziejom i wierze w pozytywist. postęp społeczny. Atmosfera...

JĘDRZEJÓW

Przed 1153 Brzeźnica, miasto w Niecce Nidziańskiej, woj. kieleckie, prawa miejskie od 1271. Kościół św. Trójcy, gotycki, XV-XVI w., przekształcony w XVIII-XIX w., nawy boczne 1762; fragmenty polichromii późnorenesansowej XVI-XVII w. i późnobarokowej (na sklepieniu nawy) 1754-62.

Opactwo cysterskie na...

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Akuna Naprzód Janów” Produkt

SPIS TREŚCI I. Marketingowa Istota Produktu - Cechy identyfikacyjne przedsiębiorstwa - Krótka charakterystyka zasobów - Główne segmenty nabywców - Marketingowa istota produktu II. Wartości przekazywane klientom, koszty ponoszone przez klienta - Wartość - Koszty III. Specyfikacja usług przed sprzedażowych, sprzedażowych i po sprzedażowych - Usługi przed sprzedażowych - Usługi sprzedażowych - Usługi po sprzedażowych IV. Główne siły rynkowe działające na ...

Jędrzejów

Miasto powiatowe na Płaskowyżu Jędrze­jowskim. 17 tys. mieszkańców. Opactwo Cystersów w Jędrzejowie (do 1153 wieś Brzeźnica) fundował biskup wrocławski (późniejszy arcybiskup gnieź­nieński) Jan Gryfita w 1140, sprowadzając w 1149 zakonników z burgundzkiego opactwa w Morimond. W 1170-1210 powstał...