Naprzód Janów

Naprzód Janów

Czytaj Dalej

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Akuna Naprzód Janów” Produkt

SPIS TREŚCI I. Marketingowa Istota Produktu - Cechy identyfikacyjne przedsiębiorstwa - Krótka charakterystyka zasobów - Główne segmenty nabywców - Marketingowa istota produktu II. Wartości przekazywane klientom, koszty ponoszone przez klienta - Wartość - Koszty III. Specyfikacja usług przed sprzedażowych, sprzedażowych i po sprzedażowych - Usługi przed sprzedażowych - Usługi sprzedażowych - Usługi po sprzedażowych IV. Główne siły rynkowe działające na ...

JANÓW JAN

JANÓW JAN, ur. 22 XI1888 w Moszkowcach nad Dniestrem, zm. 17 XII 1952 w Krakowie, slawista. Pochodził z rodziny chłopskiej. Studiował 1909-13 na Uniw. Lwow. (uczeń W. Bruchnalskiego i A. Kryńskiego), nast. w Szwajcarii i Niemczech. Po wybuchu I wojny świat, w wojsku austr., 1914 dostał się do niewoli...

NAPRZÓD PRACĄ, programowy wiersz K. Świdzińskiego

NAPRZÓD PRACĄ, programowy wiersz K. Świdzińskiego, prwdr. w nrze 1 pisma „Na dziś" 1872, propagujący hasła pozytywistyczne. Autor, uczestnik powstania styczniowego i Komuny Paryskiej, zbliżył się do obozu młodych i w wierszu tym dał wyraz ich nadziejom i wierze w pozytywist. postęp społeczny. Atmosfera...

Koncepcja rozwoju turystyki wiejskiej w gminie Janów.

Gmina Janów położona na terenie Jury Krakowsko - Częstochowskiej w odległości 20 km od Częstochowy i 90 km od Krakowa zajmuje obszar o powierzchni 14.700 ha, z czego 52% stanowią lasy mieszane. W 22 wsiach mieszka niespełna 6.000 osób. Gmina jest niezwykle atrakcyjna turystycznie. Są tutaj wspaniałe tereny do wypoczynku ze wszystkimi elementami jurajskiej przyrody. Jest to obszar niezwykłych kontrastów, łączących w sobie cechy wielu regionów fizjograficznych Polski. Obok ...

Janów Podlaski

Wieś na Równinie Łukowskiej, 30 km na pn.-zach. od Terespola. Pierwsze wzmianki o Janowie (pod nazwą Parchów) z 1243, prawa miejskie 1465, od tego czasu nazwa Janów. Do 1796 rezy­dencja biskupów łuckich, stąd często używana nazwa Janów Biskupi. Ostatnim z biskupów był Adam Naruszewicz, wybitny poeta...