Naprawdę wczoraj

Czytaj Dalej

Państwo a społeczeństwo – znaczenie pojęć wczoraj i dziś

Państwo jest to wyodrębnione terytorium , zamieszkiwane przez ludność i mającerząd sprawujący władzę zwierzchnią. Przynależność do państwa jest sformalizowana i powstaje przez nabycie obywatelstwa. Państwo jest podstawową forma, organizacji życia politycznego społeczeństwa narodowego.

Przez...

Przemoc a rewolucje wczoraj i dziś

Synonimy:

Przewrót, Pucz, Rebelia, Insurekcja, Rokosz, Powstanie, Bunt ,Rewolta, Zamach,

Cechy rewolucji:

Założenie zmiany na lepsze – idea postępu

Chęć zmiany porządku\ stanu rzeczy

Duży zasięg\ masowość\ objęcie jak największego obszaru

Ideologia\ świadomość społeczna = obiektywne...

Jak przedsiębiorstwa naprawdę ustalają wielkość nakładów na promocję?

Chociaż przedsiębiorstwa mogą przy określaniu budżetu na marketing osiągać korzyści ze stosowania teorii i modeli marketingowych, większość z nich przy określaniu tych nakładów przechodzi przez proces, który tylko częściowo ma charakter racjonalny, częściowo zaś polityczny lub całkowicie...

Czy inteligencję można naprawdę mierzyć? Omów kontrowersje wokół pomiaru inteligencji

 

Pomiar inteligencji ma długą tradycję. Podstawowym pojęciem, za pomocą którego dokonuje się ilościowej charakterystyki inteligencji, jest iloraz inteligencji (II). Prawzorem współczesnych testów IQ jest Skala Inteligencji Bineta-Simona (którego późniejszą wersją jest test Stanforda-Bineta) stworzona...

WCZORAJ

Mówiliśmy wczoraj. Biblia, Hiob, 8,9: „Wczorajsi jesteśmy i nic nie wiemy, bo dni nasze na ziemi są jak cień.

Dlaczego, gdy Ty słuchasz mnie, to tak naprawdę słucha mnie ktoś inny?

Dlaczego tak się dzieje, że gdy słuchasz tego, co do Ciebie mówię, to tak naprawdę nie Ty mnie słuchasz, a robi to całkiem inny? Ciekawe pytanie, prawda? Zastanawiałeś się nad tym kiedykolwiek? Czy to jest w ogóle możliwe, aby tak się stało i czy to możliwe, abyś nie był sobą w takiej chwili? Myślisz, że istnieje takie prawdopodobieństwo, abyś nie był sobą, a kimś innym? Czy uważasz, że słuchając mnie, to nie Ty mnie słuchasz? Pierwszą myślą jaka się u ...

Prawo wczoraj i dziś

Każda wspólnota ludzka stara się mieć reguły i wzorce pomagające ludziom współżyć i utrzymywać porządek; określony system wartości, niezbędny do budowy życia społecznego; przepisy, które określałyby jakie postawy i zachowania są akceptowane, a jakie nie; normy będące spoiwem każdej wspólnoty ludzkiej, porządkujące życie społeczne, zapewniające ludziom poczucie ładu i bezpieczeństwa. W większości krajów we współczesnym świecie zasady te spisane są jako ?

Unia Europejska- wczoraj, dziś i jutro

Początkiem dzisiejsze Unii Europejskiej była Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS). Wspólnota ta została powołana w 1951 roku, ej celem było utworzenie wspólnego (ogólno europejskiego) rynku węgla i stali. Miało tak się stać po przez zniesienie ceł importowych, eksportowych oraz ograniczenie ilości przepływu towarów objętych postanowieniem traktatu. W 1957 roku powołano Europejską Wspólnotę Gospodarczą oraz Europejska Wspólnotę Energii Atomowej. W ...

Masaż wczoraj i dziś. (Notatki)

Masaż wczoraj i dziś.

Księżyc wczoraj i dziś

Księżyc, nasz nieodłączny towarzysz kosmiczny, ma około 4 razy mniejszą średnicę od Ziemi i w porównaniu z nią jest aż 81 razy lżejszy. Obiega naszą planetę raz na około 27,3 dnia, poruszając się dokoła niej w średniej odległości 384 tys. km. Nie jest to jednak ścisłe określenie, w...

ŻYWNOŚĆ WCZORAJ I DZIŚ ORAZ JEJ WYKORZYSTANIE W ŻYWIENIU

Żywność i jej wytwarzanie przeszły na przestrzeni dziejów ewolucję, której następstwa dla odżywiania się ludzi i tym samym dla ich zdrowia były wielorakie (tab. 2.1).

Historia rodzaju ludzkiego zaczęła się około 7 milionów lat temu od dwunożnych istot czlowickowatych. zwanych hominidami. Nasz...