Napór cieczy na ścianki płaskie i zakrzywione oraz zasada Archimedesa

Napór na powierzchnie zakrzywione – wyznaczają je dwie siły: 1)składowa pozioma naporu (Nh) równa naporowi na rzut powierzchni zakrzywionej Nh=γ*Zsh*Ah 2) składową pionową naporu- równą co do wartości ciężarowi bryły cieczy ograniczonej powierzchnią ścianki pionowymi tworzącymi wystawionymi z jej krawędzi i płaszczyzną pizometryczną (lub jej przedłużeń) Nv=γV. Obie siły mają zwroty do ścianki zwilżonej przez ciecze. Ich proste działania przecinają się tylko ...

BIZANCJUM I BAŁKANY W ŚREDNIOWIECZU - BIZANCJUM WOBEC NAPORU ARABSKIEGO

 

Gwałtowna ekspansja Arabów, która w przeciągu kilkunastu lat pozbawiła Bizancjum znacznej części prowincji azjatyckich i afry-kańskirb, zagrnziła. 7, kolei samemu istnieniu Cesarstwa, Celem ataków wroga stał się bowiem Konstantynopol, blokowany systematycznie .. od strony morza w latach 673 do...

RUCH KRUCJATOWY W ŚREDNIOWIECZU - NAPÓR ZJEDNOCZONEGO ŚWIATA ISLAMU NA KRÓLESTWO JEROZOLIMSKIE

 

Niepowodzenie drugiej krucjaty (1147 — 1149) wywołało w Europie wrogie nastroje wobec jej organizatorów tzn. Papiestwa i cystersów oraz ogólne zniechęcenie do podobnych imprez. Równocześnie na Wschodzie feudałowie jerozolimscy doszli do przekonania, że powinni szukać oparcia raczej w pobliskim Bizancjum...