Racjonalne gospodarowanie surowcami mineralnymi. Wpływ przemysłu na zmiany środowiska

Zjawisko występowania kwaśnych deszczy polega na opadaniu na Ziemię deszczu z nagromadzonymi w atmosferze dwutlenkami siarki (SO2) i azotu.

Regionalne zagrożenia ekologiczne na Górnym Śląsku - Program ochrony środowiska w województwie śląskim

Program ochrony środowiska stanowi szansę dla województwa śląskiego ze względu na potencjonalnie duże pole do działań inwestycyjnych, usługowych i badawczych.

Regionalne zagrożenia ekologiczne na Górnym Śląsku - Zanieczyszczenia atmosfery pochodzące z energetycznego wykorzystania węgla

Niewątpliwie obecnie największym zagrożeniem dla środowiska jest dwutlenek siarki. Przyjmuje się, że ponad 50% emisji dwutlenku siarki stanowi wynik spalania węgla w elektrowniach, elektrociepłowniach oraz sektorze komunalno - bytowym. Duża ilość związku siarki, głównie SO2, emitowana do atmosfery z...

Regionalne zagrożenia ekologiczne na Górnym Śląsku - Sposoby ograniczenia głównych zanieczyszczeń do atmosfery

W poszukiwaniu dróg ograniczenia głównych substancji toksycznych do atmosfery w woj. śląskim należy uwzględnić fakt, iż podstawowymi ich emitorami są indywidualne i komunalne źródła ciepła. Istotny postęp w ograniczeniu emisji może być dokonany poprzez stworzenie systemu elektrociepłowni...

Regionalne zagrożenia ekologiczne na Górnym Śląsku - Zanieczyszczenie środowiska spowodowane przez odpady

Gęstej urbanizacji i uprzemysłowieniu towarzyszy wytwarzanie dużej ilości odpadów. Takie zjawisko jest nader wyraźnie widoczne na terenie naszego województwa, a zwłaszcza GOP-u. Ilość nagromadzonych tu odpadów kojarzy się nam z pojęciem klęski ekologicznej. Nie bez przyczyny mówi się o naszym...

Regionalne zagrożenia ekologiczne na Górnym Śląsku - Szkody górnicze

Polegały one przede wszystkim na: wyeliminowaniu z bieżącej eksploatacji pokładów najbardziej zasiarczonych; zmniejszeniu wychodu wzbogaconych sortymentów grubych; zaprzestaniu eksploatacji pokładów w których występują przyrosty łupku ilastego będące nośnikami pirytu; wprowadzeniu zaostrzonych parametrów technologicznych pracy płuczek oraz obiegów wodno - mułowych; dodawaniu do miałów energetycznych kruszonych ...

Regionalne zagrożenia ekologiczne na Górnym Śląsku - Zagrożenia motoryzacyjne

W Polsce co najmniej 50% pojazdów emituje nadmierną ilość tlenku węgla i charakteryzuje się nadmiernym zadymieniem spalin. Samochody osobowe i motocykle dominują w emisjach: tlenku węgla, węglowodorów i ołowiu nad samochodami dostawczymi, ciężarowymi, ciągnikami i autobusami łącznie W Polsce 25-33%...

Rolnictwo Polskie na tle rolnictwa europejskiego

Cechy charakterystyczne polskiego rolnictwa:

- nadmierne rozdrobnienie gospodarstw

- zbyt niskie plony

- niewystarczajace zuzycie nawozow i srodkow rolnych

- slaba organizacja

Przystosowanie do gospodarki struktur europejskich:

- udostepnianie kredytow

- przejmowanie gospodarstw zaniedbanych

-...

Rozmieszczenie ludności na świecie

W ciągu wielu tysięcy lat, przyrost ludności był dość powolny. Około roku zerowego, na świecie żyło 250-280mln, a w 1500r. 450mln. W wyniku rewolucji przemysłowej, w wieku XVIII liczba ludzi zaczęła znacznie się zwiększać. Z powodu zmniejszenia śmiertelności, przy zachowaniu stałego przyrostu, w...

Rozmieszczenie ludności na świecie - AFRYKA

Obszar Afryki zamieszkuje 727 mln mieszkańców (1994), co stanowiło ok. 12,7% ludności świata. Afryka ma wysoki wskaźnik przyrostu naturalnego (28). Rozmieszczenie ludności jest bardzo nierównomierne. Średnia gęstość zaludnienia 24 mieszkańców na km2. Do obszarów najgęściej zaludnionych należą: dolina...

Rozmieszczenie ludności na świecie - AZJA

Azja jest zamieszkiwana przez ok. 3,458 mld. mieszkańców (1995), bardzo nierównomiernie rozmieszczonych. Południowo-wschodnie obszary Azji są zaludnione bardzo gęsto, natomiast północna Syberia, pustynie i wyższe partie gór są prawie niezamieszkane.

Największymi miastami Azji są: Seul 16 286 tys...

Rozmieszczenie ludności na świecie - EUROPA

Przeciętny Polak dożywa 69, Polka 77 lat.

Rozmieszczenie ludności na świecie - AMERYKA POŁUDNIOWA

Ameryka Południowa ma 314 mln mieszkańców (1994), co stanowi prawie 5,6% ludności całej kuli ziemskiej, średnia gęstość zaludnienia wynosi ok. 18 mieszkańców na 1 km2, ale brak jest równomiernego rozmieszczenia na kontynencie, choć nie tak bardzo jak w przypadku Ameryki Północnej. Najbardziej zaludnione...

Rozmieszczenie ludności na świecie - AMERYKA PÓŁNOCNA

Ameryka Północna ma 450 mln mieszkańców (1994, razem z Ameryką Środkową), co stanowi prawie 8% ludności całej kuli ziemskiej, średnia gęstość zaludnienia wynosi ok. 19 mieszkańców na 1 km2, ale brak jest równomiernego rozmieszczenia na kontynencie.. Najbardziej zaludnione tereny to: Bermudy - 1189...

Rozmieszczenie ludności na świecie - AUSRALIA I OCEANIA

Ludność: ok. 28 mln (1994). Ok. 140 tys. to rdzenni mieszkańcy, pozostali pochodzenia europejskiego. Najmniej zaludniony kontynent świata. Największe miasta: Sydney (ok. 3,6 mln), Melbourne (ok. 3,0 mln), Brisbane (ok. 1,3 mln).

1.Gęstość zaludnienia

a)średnia dla obszarów lądowych (bez Antarktydy) -...

Rozmieszczenie opadów. Czynniki na nie wpływające

Scharakteryzuj rozmieszczenie opadów na Ziemi i przedstaw czynniki na nie wpływające.

Na rozmieszczenie stref o podobnej ilości opadów wpływa wiele czynnikó. Jednym z nich jest połóżenie geograficzne głównie szerokość geograficzna. Strefy o takich samych opadach rozciągają się właśnie...

Rozmieszczenie upraw kukurydzy na świecie

KUKURYDZA. Dzięki licznym odmianom udaje się w licznych warunkach klimatycznych. Ma bardzo duża wydajność. Wymaga dużo ciepła, ale nie nadmiaru wilgotności. Uprawy skupiają się:

- Europa - kraje basenu Morza Śródziemnomorskiego - Włochy, Hiszpania, Portugalia, Grecja, była Jugosławia, a także...

Rozmieszczenie upraw pszenicy na świecie

Pszenica. Należy ona do rodziny traw. Obejmuje ponad 20 gatunków dzikich i uprawnych oraz wiele mutantów wyhodowanych wyniku wieloletniego krzyżowania. Pszenica wymaga dobrych gleb, starannej uprawy i obfitego nawożenia mineralnego. Jej wymagania termiczne zależne są od odmiany dlatego tez można uprawiać ją...

Rozmieszczenie upraw ryżu na świecie

RYŻ. Uprawa ryżu wymaga dużo wilgoci i ciepła, dlatego często uprawiany jest na terenach sztucznie nawadnianych. Odznacza się krótkim okresem wegetacji, dzięki czemu może dawać nawet trzykrotne zbiory w ciągu roku. Główne miejsca upraw:

- Azja - wschodnia, południowo-wschodnia, południowa

- Afryka...

Rozmieszczenie zasobów ropy naftowej na świecie

Drugim surowcem energetycznym (po weglu kamiennym) jest ropa naftowa. Jej rozmieszczenie na świecie jest nierównomierne:

- około 65% zasobów ropy naftowej znajduje się w basenie Zatoki Perskiej.

Największe złoża ropy zalęgają w Arabii Saudyjskiej (prowincja Al-Hasa, wydobywa też na Morzu Czerwonym), a...