Grecja Homera, Fidiasza, Sofoklesa, Platona spełnia zadania uwertury i jest prologiem, powołując się na znane przykłady wykaż związki literatury z tradycją literatury antycznej.

W Biblii twórcy znajdują prawdy moralne, wzorce zachowań, które mają odzwierciedlenie w postawie Polaków, obywateli kraju, w którym religia chrześcijańska jest dominująca.

Rozważanie nad psychiką Polaków, przywarami, na podstawie “Wesela” i utworów romantycznych

Jej istotą jest perswazja, polega na pouczeniu, przekonaniu czytelnika o słuszności wypowiedzi, słuszności lub niesłuszności jakiejś myśli, tezy. Ostrzega przed rewolucją i komunizmem - jeśli Polacy nie podejmą działań, to kraj czeka zagłada.

Rozważanie nad psychiką Polaków, przywarami, na podstawie “Wesela” i utworów romantycznych

Jej istotą jest perswazja, polega na pouczeniu, przekonaniu czytelnika o słuszności wypowiedzi, słuszności lub niesłuszności jakiejś myśli, tezy. Ostrzega przed rewolucją i komunizmem - jeśli Polacy nie podejmą działań, to kraj czeka zagłada.

Udowodnij na podstawie znanych ci utworów, że poezja Jana Kochanowskiego może być bliska współczesnemu człowiekowi

Udowodnij na podstawie znanych ci utworów, że poezja Jana Kochanowskiego może być bliska współczesnemu człowiekowi

 

Poezja Jana Kochanowskiego może być bliska współczesnemu człowiekowi ponieważ opisuje sprawy dotyczące również teraźniejszości. W “Odprawie posłów greckich” łatwo znaleźć...

Na podstawie wybranych tekstów z różnych epok wykaż stałą obecność skrajnie pesymistycznego nurtu w kulturze europejskiej.

Sposób ten polega na fotograficznej wierności opisywanych szczegółów, ukazywaniu zjawisk drastycznych (np. Wynika to z odmiennego poglądu autora na sprawę miejsca Polski i Polaków wśród innych narodów.

Twórczość Jana Kochanowskiego jako wyraz renesansowego poglądu na świat i życie ludzkie.

Twórczość Jana Kochanowskiego jako wyraz renesansowego poglądu na świat i życie ludzkie.

 

W renesansie nastąpiło odrodzenie kultury antycznej, a wraz z nią powstał nowy ideał człowieka. Przeciwnie do średniowiecza, gdzie wzorem był asceta wiecznie umartwiający się, spędzający swój czas na...

Zjawisko sarmatyzmu - charakterystyka na podstawie wybranych dzieł literatury barokowej.

Dzieło to nawiązuje do wzorów antycznego eposu: przedstawia przebieg przygotowań do bitwy i samą bitwę polsko turecką. Oto szlachta powołana do obrony Rzeczpospolitej przestaje być skutecznym ramieniem zbrojnym państwa, korzystająca z licznych przywilejów, nie podejmuje historycznie ją obligujących powinności i obowiązków.

Udowodnij na podstawie wybranych utworów słowa Kasprowicza: "Bom kochał najlichsze źdźbło trawy i człeka co z losem się zmaga"

Udowodnij na podstawie wybranych utworów słowa Kasprowicza: "Bom kochał najlichsze źdźbło trawy i człeka co z losem się zmaga"

 

Zamierzam przyjrzeć się bliżej życiu Jana Kasprowicza celem lepszego zrozumienia jego wierszy. Jest to niezwykle istotne ze względu na częste zmiany w sposobie pojmowania...

Władza – zaszczyt, zobowiązanie, siła niszcząca. Do jakich refleksji na ten temat skłania cię literatura i film?

Film ten został nakręcony w 1993 roku, duży udział mają w nim Polacy, którzy między innymi współpracowali z reżyserem (Marek Brodzik i Krzysztof Zbieranek), również wszystkie czarno-białe ujęcia zrealizował Janusz Kamiński.

Biografie wybitnych ludzi źródłem inspiracji dla twórców literatury i filmu.Omów na wybranych przykładach.

Biografie wybitnych ludzi źródłem inspiracji dla twórców literatury i filmu.

Omów na wybranych przykładach.

Literatura podmiotu:

 

Christie Agatha : Autobiografia tom I , Warszawa , Hachette w porozumieniu z Prószyński i S-ka , 2004 , ISBN 83-7184-398-4

Christie Agatha : Autobiografia tom II...

Etos rycerza na podstawie przykładów z literatury polskiej i obcej

Śmierć na polu walki - klasyczne zakończenie biografii rycerza. Nakazywał też by zwycięzca pojedynku spędził na polu walki cały dzień do północy by okazać gotowość do podjęcia wyzwania.

Etos rycerza na podstawie przykładów z literatury polskiej i obcej

Śmierć na polu walki - klasyczne zakończenie biografii rycerza. Nakazywał też by zwycięzca pojedynku spędził na polu walki cały dzień do północy by okazać gotowość do podjęcia wyzwania.

Rozważania nad sensem życia na podstawie literatury antycznej, staropolskiej i współczesnej.

Taka polaryzacja zachowań ludzkich zawsze następuje w momencie nadchodzącego nieznanego, przeraźliwego doświadczenia: dżumy, perspektywy końca wieku czy innych.

Dramat polskiego emigranta dawniej i dziś. Omów problem na wybranych przykładach.  

Po obronnej walce we wrześniu 39 roku Polacy znów zmuszeni emigrować, uciekając przed represjami niemieckimi.   Z terenów wschodnich, zajętych przez wojska sowieckie, znów masa Polaków została pognana w głąb Rosji.

„Każdy z nas jest Odysem, co wraca do swej Itaki” (L. Staff „Dziewięć muz”). Co według Ciebie znaczą słowa poety? Rozważania na podstawie własnych przemyśleń i literatury.  

Uważny czytelnik powinien zwrócić uwagę na prawidłowość polegającą na swego rodzaju hierarchii – od interpretacji dosłownej, konkretnej i logicznej, do coraz bardziej metaforycznych, symbolicznych i abstrakcyjnych.

Różne postawy ludzi wobec okrucieństw II Wojny Światowej. Scharakteryzuj na przykładach wybranych z literatury.

  Różne postawy ludzi wobec okrucieństw II Wojny Światowej. Scharakteryzuj

na przykładach wybranych z literatury.

I. Literatura podmiotu:

Białoszewski Miron, Pamiętnik z Powstania Warszawskiego, Warszawa 1993

Krall Hanna, Zdążyć przed Panem Bogiem, Kraków 1992

Moczarski Kazimierz...

Najsłynniejsi literaccy kochankowie. Przedstaw pary na przykładzie wybranych utworów z różnych epok.

 Najsłynniejsi literaccy kochankowie. Przedstaw pary na przykładzie wybranych utworów z różnych epok.

 

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

"Być czy mieć?" - rozważania na temat kondycji współczesnego człowieka końca XX wieku.

Kiedy jesteśmy zwolnieni z odpowiedzialności, kiedy wytwory naszych umysłów, podejmują za nas decyzję, kiedy one zaczynają naprawdę myśleć, człowiek przestaje, zanika u nas właśnie możliwość swobodnego myślenia (znów teoria biologiczna - narząd nieużywany zanika).

Literackie, plastyczne i filmowe obrazy II wojny światowej. Omów na wybranych przykładach.

Wspaniałe są dwie sceny- bitwa na śnieżki między Amerykanami a Niemcami i wspólna wigilia z choinką i kolędami. Absurd polega na tym, że giną w niej ludzie, którzy z całych sił się jej przeciwstawiają i próbują ją powstrzymać choćby we własnym lokalnym środowisku.

Rola lektur w kształtowaniu charakterów postaci literackich. Rozważ problem na podstawie wybranych utworów.

Owady z brzękiem unoszą się ponad polami . Wszyscy przeżyli wstrząs, zrozumieli sens bycia Polakami.