Napoleon na polu bitwy pod Pruską Iławą

Napoleon na polu bitwy pod Pruską Iławą

Czytaj Dalej

Opis bitwy pod Grunwaldem

Z pola bitwy słychać trzask mieczy, tarcz, padające konie i przeraŸliwe jęki żołnierz konających z bólu. Ulryk walczy dzielnie i nie opuszcza pola bitwy, gdzie tyle mężnych ludzi poległo.

Bitwa pod Raszynem

Raszyn /Romuald Romański/ Raszyn to nie tylko miejce bitwy,lecz również miejsce rozpoczęcia się całej kampanji Ausriaków przeciwko Polakom,a raczej ludności Księstwa Warszawskiego.

Bitwy kampanii wrześniowej - Bitwa pod Piotrkowem Trybunalskim i Tomaszowem Mazowieckim

5 IX 1939 Piotrków Trybunalski - rejon ciężkich walk oddziałów 19 DP (dca gen. bryg. J. Kwaciszewski) z niem. 1 DPanc. W kierunku Piotrkowa Trybunalskiego leżącego w rejonie koncentracji armii odwodowej "Prusy" (dca gen. dyw. S. Dąb-Biernacki) maszerowała niem. 1 DPanc (gen. R. Schmidt) z 16 KPanc, który...

Powstanie listopadowe (1830) - Bitwa pod Ostrołęką

W dniu 26 maja doszło do bitwy pod Ostrołęką, która wskutek nieudolnego dowodzenia skończyła się porażką wojsk polskich. Paskiewicza) spokojny przemarsz przez północne Mazowsze, sforsowanie Wisły i podejście od zachodu pod Warszawę.

Powstanie styczniowe - "Bitwa pod Ignacewem" - J. Kossak

Tragiczny koniec obydwu dyktatur dowiódł, że władza nie może być związana z żadnym, nawet dużym, oddziałem wojskowym, ponieważ jego losy nie są nigdy pewne. Miejsce dla niej było jedynie w podziemnej Warszawie. Zaistniała sytuacja skłaniała do powrotu formy władzy kolegialnej Rządu Narodowego. W...

Bitwa pod Grunwaldem (1410)

Gdy Krzyżacy rozpoznali wreszcie ruchy sprzymierzonych postanowlili również zmobilizować swoje wojska i - podobnie jak Polacy - rozstrzygnąć wojnę w walnej bitwie na otwartej przestrzeni, ale w takim miejscu i czasie, które nie pozwoliłoby sprzymierzonym wykorzystać swej liczebnej przewagi.

Bitwa pod Grunwaldem (1410) - Pierwsze walki

12 lipca Polacy i Litwini przebywali w okolicach Działdowa skąd 13 lipca wyruszyli na północny wschód, miały przejść przez Grunwald, Stębark, dojść do Mielna i stamtąd iść na Olsztynek.

Bitwa pod Grunwaldem (1410) - Grunwald

Zdobyto również tabor krzyżacki, gdzie na polecenie króla rozbito wszystkie beczki z winem aby po wygranej bitwie rycerze nie świętowali jeszcze zbyt hucznie.

Bitwa pod Grunwaldem (1410) - Krajobraz po bitwie

Ziemie zakonne szybko wracały do Prus a Polacy musieli jeszcze bronić się przed oddziałami niemieckimi idącymi na pomoc Malborkowi.

Bitwa pod Grunwaldem (1410) - Pokój toruński

Został zawarty w lutym 1411 roku, przyznawał Polsce ziemię dobrzyńską a Litwie - Żmudź. Ponadto zakon wypłacił Polsce sumę 100 tysięcy kop groszy praskich, jako okup za wszystkich jeńców.

Warunki tego pokoju pozostawiły znaczny niedosyt - korzyści były niewspółmierne do zwycięstwa. Wygrana wojna...

KASA IM. MIANOWSKIEGO, Kasa Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowym im. dr. Józefa Mianowskiego

MIANOWSKIEGO, Kasa Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowym im.

Bitwa pod Legnicą

Wedle relacji Jana Długosza Polacy uzyskali przewagę w pierwszej fazie bitwy, ostatecznie jednak przegrali, uległszy wielokroć stosowanemu przez Mongołów fortelowi. Strona polska poniosła klęskę; Henryk II Pobożny nie poległ jednak na polu bitwy, jak podaje Długosz, lecz został zabity po wzięciu do niewoli.

Bitwa pod Wiedniem (rok 1683)

Niektórzy historycy nie chcą uznać roli króla i Polaków w bitwie pod Wiedniem. Bitwa ta kończy okres ekspansji Turcji i zaczyna stopniową likwidację jej panowania w Europie.

ALNWICK, BITWA POD ALNWICK PIERWSZA

Druga bitwa pod Alnwick 1174.

AZINCOURT, BITWA POD AZINCOURT 1415.

Ta krwawa i waż­na bitwa, w której poległo około 5000 Francuzów, pozwoliła Anglikom na zajęcie Normandii i zmusiła Francuzów do za­warcia upokarzającego traktatu w Troyes.

BANNOCKBURN, BITWA POD BANNOCK-BURN 1313-1314

Szkockie wojska pod wodzą Roberta Bruce'a (1274-1329) rozpo­częły w 1313 oblężenie zajętego przez Ang­lików Stirling Castle. W odpowiedzi król Anglii Edward II (1284-1327) zebrał wielką armię z liczną ciężką jazdą, po czym wyru­szył na północ. Mając przeciwko sobie trzy­krotnie większą armię...

BOSFORTH FIELD, BITWA POD BOSFORTH FIELD 1485

22 sierpnia 1485 stoczył z Ryszar-dem bitwę pod Bosworth Field.

BITWA POD CRECY 1346.

Bitwę uwieńczyło zdobycie Calais; po tej wygranej Edwarda uznano za postrach europejskich monarchów.

DUNSINANE, BITWA POD DUNSINANE 1054.

Bitwa była zażarta i kosztowała życie wielu ludzi (zwłaszcza Anglików), między innymi ranny został król Makbet. Siward wycofał się po bitwie do Anglii.

BITWA POD DUPPLIN MOOR 1332

Najechał Szkocję, 12 sierpnia 1332 doszło do bitwy pod Dupplin Moor.