Napoleon Bonaparte

Urodził się w Ajaccio na Korsyce, w niezamożnej rodzinie adwokata pochodzenia szlacheckiego Carla Marii Buonapartego i jego żony Letycji. Miał liczne rodzeństwo: braci Józefa, Ludwika, Lucjana i Hieronima, oraz trzy siostry: Karolinę Bonaparte-Murat, Paulinę Bonaparte-Borghese i Elizę Bonaparte-Baciocchi. Dzięki protekcji gubernatora Korsyki w 1779 roku został zapisany do szkoły wojskowej w Brienne-le-Château. Tam zyskał opinię samotnika, który wolał naukę od towarzystwa ...

Napoleon Bonaparte

Ponad to w bezpośredniej zależności od Francji znajdowały się królestwa Hiszpanii i Włoch, niemiecki Związek Reński, szwajcarska Republika Helwecka i Księstwo Warszawskie.

Napoleon Bonaparte - realista

postanowiono, by utworzyć z ziem I (południowa część), II i III rozbioru pruskiego, Księstwa Warszawskiego. Księciem Warszawskim miał być Fryderyk August - władca saski. Na pomoc Francji ruszyło wojsko Księstwa Warszawskiego.

Napoleon Bonaparte

Napoleon wraz z armią ruszając na podbój świata, nie przewidział warunków, które panowały w Rosji, czyli zimą ogromnego mrozu który powodował odmrożenie kończyn, głód i ostatecznie śmierć wielu żołnierzy 2.

Kodeks cywilny Napoleona

Wzajemne i wytrwałe zezwolenie małżonków, wyrażone w sposobie sobie prawem przypisanym, pod warunkami i po odbyciu prób, jakie prawo wyznacza, będzie dostatecznym dowodem, że życie wspólne jest im nieznośne, i że istnieje przyczyna nieodzowna do rozwodu między nimi.

The United Kingdom of Great Britain after the II World War

I would like to describe the situation in The Kingdom of Great Britain after the II World War 1945-1997 Great Britain after the second World War After the II World War the Labour Party with Clement Atlee were electedThey promised inter alia as the creation of a National Health Service and nationalisation of the major industries.

Studnia Napoleona

Otoczona lipami studnia na stoku Moreny Pożegowskiej, przy drodze Pożegowo -Osowa Góra. Wg tradycji z tej studni miał pić Napoleon Bonaparte penetrując okolice Poznania z zamiarem budowy twierdzy. Spod studni rozległy widok na rynnę Jez. Budzyńskiego i Górę Staszica. Nieopodal, na skraju Pożegowa...

ETACS (Extended Total Access Communication System)

ETACS (Extended Total Access Communication System) - system ruchowej, analogowej telefonii komórkowej pierwszej generacji (IG) o dwukrotnie zwiększonej liczbie kanałów radiowych w porównaniu z pierwowzorem TACS, zastosowanym po raz pierwszy (1983 r.

TACS (Total Access Communication System)

TACS (Total Access Communication System) - zmodyfikowana wersja systemu analogowego AMPS dla warunków europejskich, działająca w paśmie 890-950 MHz, co odpowiada 600 dwukierunkowym kanałom radiowymo szerokości 25 kHz.

PIUS VII I WŁADZTWO NAPOLEONA

Wpływy francuskie działały też niekorzystnie na niektóredziedziny życia kościelnego i religijnego w Księstwie Warszawskim.

Napoleon i konkordat

W Francji, po zamachu stanu (9.11.1799) nastąpiło odprężenie w życiu religijnym. Napoleon jako pierwszykonsul, choć z przekonania był tylko deistą, ale też bezwzględnym pragmatykiem, potrzebował niejakiejkolwiek religii, tylko takiej, która miała wpływ społeczny. Odszedł więc od bezsensownego...

Włochy i Hiszpania pod władzą Napoleona

Ideały rewolucji francuskiej: wolność, równość i braterstwo, przenikały do wszystkich krajów europejskich.Różny był jednak ich stopień oddziaływania i wpływ na sprawy kościelne. Dopiero politycznepodporządkowanie przez Napoleona kilku z nich hegemonii Francji doprowadziło do zmian w...

ABDYKACJE NAPOLEONA

Pierwsza, podpisana 6 IV 1814. Po wkroczeniu 31 III sprzymierzonych do Paryża Senat 2IV uchwałą pozbawił Napoleona tronu. Pod przewodnictwem Talleyranda powstał rząd tymczasowy, który 3 IV zatwierdził uchwałę Senatu. 30 III Napoleon dotarł do Fontainebleau, mając jeszcze 60 tys. żoł., zamierzał...

BONAPARTE Lucjan (21 V 1775 - 30 VI 1840), ks. Canino, brat Napoleona

Ur. w Ajaccio, deputowany z Korsyki do Rady Pięciuset, był jej przewodniczącym w chwili powrotu Bonapartego z Egiptu do Paryża. Odegrał istotną rolę w zamachu stanu 18 Brumaire’a. W początkach konsulatu min. spr. wewn., pokłócony z bratem, gdyż przedwcześnie ujawnił jego ambitne plany, posłany do...

BONAPARTE Ludwik (4 IX 1778 - 1846), król Holandii, brat Napoleona, ojciec Napoleona III

Ur. w Ajaccio, towarzyszył Napoleonowi podczas pierwszej kampanii wł. i wyprawy do Egiptu, od 1795 był jego adiutantem. 1800 płk dragonów, 1803 gen. bryg., 1802 zmuszony do poślubienia Hortensji Beauhamais, córki Józefiny.

1806 król Holandii, stanął w obronie poddanych, nie chcąc stosować się...

BONAPARTE Paulina (20 X 1780 - 9 VI 1825), siostra Napoleona

Ur. w Ajaccio, obdarzona urodą, cieszyła się powodzeniem i korzystała z tego. W 1797 poślubiła gen. Leclerca, z którym miała syna Dermida. Towarzyszyła mężowi w wyprawie na San Domingo, a kiedy zmarł tam na żółtą febrę, przewiozła trumnę ze zwłokami małżonka do Francji. Pod naciskiem...

BOURRIENNE Louis-Antoine Fauvelet de (9 VII 1769 - 7 II 1834), sekretarz Napoleona

 Kolega Bonapartego ze szkoły wojsk, w Brienne, dyplomata, studiował języki w Lipsku i Warszawie. 1797 połączył się z Bonapartem w Leoben, pomagał redagować warunki traktatu pokojowego w Campo Formio.

CONSTANT Louis-Wairy (1778 - 27 VI 1845), kamerdyner Napoleona

Ur. w Peruwels, w Belgii, syn oberżysty. Początkowo na służbie u Eugeniusza Beauhamais, potem Józefiny, został kamerdynerem Bonapartego przed jego wyruszeniem po-d Marengo. Od tej pory towarzyszył stale Napoleonowi, zarówno w pałacu Tuileries, jak też podczas kampanii.

Był osobą wpływową...

DROGA NAPOLEONA, droga nr 85, łącząca Cannes i Niceę z Grenoble

Tym szlakiem Napoleon, po wylądowaniu 1 III 1815 w zat. Juan, maszerował na płn. Wybrał tę właśnie drogę nie tylko dlatego, że była najkrótsza, ale także dlatego, że mógł być pewien przychylności ubogich mieszkańców Delfinatu, w przeciwieństwie do rojali-stycznej Prowansji. 2 III nocował w...

FAIN Agathon-Jean-Franęois (11 I 1778 - 14 IX 1836), sekretarz Napoleona, pamiętnikarz franc.

Ur. w Paryżu, po 13 Vendemiaire’a zatrudniony w biurach Dyrektoriatu, był jednym z najbliższych współpracowników Mareta.

Od 1806 sekretarz Napoleona, któremu towarzyszył w kolejnych kampaniach. Niezwykle pracowity, obdarzony doskonałą pamięcią, dokładny i metodyczny, potrafił szybko, pewnie i...