ABDYKACJE NAPOLEONA

Napoleon posłał do Paryża Neya i Caulaincourta, aby bronili tam praw jego syna do tronu. , którą Napoleon, po nowych sporach z marsz. Pobity pod Water-loo, załamany fizycznie i psychicznie Napoleon przybył 21 VI do Paryża.

BONAPARTE Lucjan (21 V 1775 - 30 VI 1840), ks. Canino, brat Napoleona

W 1802 wrócił do Paryża, pogodził się z Napoleonem, ale znowu popadł w niełaskę, kiedy poślubił Alexandrine de Bleschamps, 1° v. Na rozkaz Napoleona pozbawiono go wszelkich franc.

BONAPARTE Ludwik (4 IX 1778 - 1846), król Holandii, brat Napoleona, ojciec Napoleona III

w Ajaccio, towarzyszył Napoleonowi podczas pierwszej kampanii wł.

BONAPARTE Paulina (20 X 1780 - 9 VI 1825), siostra Napoleona

Pod naciskiem Napoleona poślubiła 1803 wł.  o złagodzenie losu Napoleona na Wyspie Św.

BOURRIENNE Louis-Antoine Fauvelet de (9 VII 1769 - 7 II 1834), sekretarz Napoleona

Ur. w Sens. Kolega Bonapartego ze szkoły wojsk, w Brienne, dyplomata, studiował języki w Lipsku i Warszawie.

1797 połączył się z Bonapartem w Leoben, pomagał redagować warunki traktatu pokojowego w Campo Formio. W Egipcie kierował drukarnią wojsk., był członkiem Instytutu Egipskiego. Towarzyszył...

CONSTANT Louis-Wairy (1778 - 27 VI 1845), kamerdyner Napoleona

Od tej pory towarzyszył stale Napoleonowi, zarówno w pałacu Tuileries, jak też podczas kampanii. W IV 1814, po abdykacji Napoleona, uciekł z Fontainebleau, zabierając ze sobą srebra i biżuterię.

DROGA NAPOLEONA, droga nr 85, łącząca Cannes i Niceę z Grenoble

Tym szlakiem Napoleon, po wylądowaniu 1 III 1815 w zat.

FAIN Agathon-Jean-Franęois (11 I 1778 - 14 IX 1836), sekretarz Napoleona, pamiętnikarz franc.

Wierny i pełen poświęcenia, stawił się w pałacu Tuileries 20 III 1815, gdy Napoleon dotarł tam z Elby.

FONTAINEBLEAU, m. 90 km na płd. wsch. od Paryża, rezydencja królów Francji, a potem Napoleona

18 X 1810 i 19 I 1813 Napoleon wydał tu 2 dekrety zaostrzające postanowienia blokady kontynentalnej. Napoleon podpisał 6 IV 1814 swą pierwszą abdykację, zatwierdzoną 11 IV specjalną konwencją.

GROBOWIEC NAPOLEONA

Seria 10 innych płaskorzeźb przypomina dokonania Napoleona: ustanowienie Legii Honorowej, wielkie roboty publiczne, handel i przemysł, powołanie Trybunału Obrachunkowego, Uniwersytetu, zawarcie konkordatu, Kodeks Napoleona, administrację cesarską, uspokojenie wewnętrzne kraju.

JÓZEFINA (23 VI 1763 - 29 V 1814), pierwsza żona Napoleona, cesarzowa

Kiedy jednak Maria Walewska dała Napoleonowi syna, cesarz zorientował się, że nie jest bezpłodny, i podjął decyzję o przecięciu więzów małżeńskich. Musiała ustąpić miejsca drugiej żonie Napoleona, Austriaczce Marii Ludwice.

LONGWOOD HOUSE, rezydencja Napoleona na Wyspie Św. Heleny

W 1854 Napoleon III zakupił L. W pomieszczeniach odtworzonych według stanu z 1821 znajduje się muzeum, w większości wypełnione autentycznymi sprzętami, z których korzystał Napoleon.

MARIA LUDWIKA HABSBURG (Marie-Louise) (12 XII 1791 - 18 XII 1847), druga żona Napoleona, cesarzowa Francuzów

20 III 1811 urodziła syna (Franęois-Charles-Joseph Bonaparte - Napoleon II), który jako następca tronu otrzymał tytuł króla Rzymu.

NAPOLEON BONAPARTE (15 VIII 1769 - 5 V 1821), cesarz Francuzów 1804 - 1814 i 1815

Dokonał reorganizacji administracji, wprowadził nowy kodeks, zwany Kodeksem Napoleona, 15-16 VII 1801 podpisał konkordat z Piusem VII, ogłosił amnestię dla większości rojalistycznych emigrantów, zakończył wojnę domową w Wandei.

NAPOLEON II, Franęois-Charles-Joseph Bonaparte, zw. Orlątkiem (20 III 1811 - 22 VII 1832)

Napoleon, który bez wątpienia kochał swego syna i wiązał z nim wielkie nadzieje, po raz ostatni widział go 24 I 1814, kiedy wyruszył z Paryża do armii.

PARYŻ NAPOLEONA to Paryż lat 1799 - 1815

Napoleon rezydował w pałacu Tuileries.

RANY I KONTUZJE NAPOLEONA

Nie były zbyt liczne, jeżeli weźmiemy pod uwagę osobistą odwagę cesarza, to, że nie oszczędzał się na placu boju, a nawet - jak w 1814 - świadomie szukał śmierci w walce.

Po raz pierwszy Bonaparte był ranny 15 XI 1793 w Tulonie, podczas ataku na fort Eguilette. Został wówczas trafiony w czoło...

RUSTAN Raza (1782 - 7 XII 1845), mameluk Napoleona

13 IV 1814 w Fontainebleau, po nieudanej próbie zażycia trucizny, Napoleon zażądał od niego pistoletów.

STO DNI, trzymiesięczny okres panowania Napoleona

zalicza się często pierwsze 20 dni III 1815, kiedy to Napoleon po wylądowaniu w zat.