Napoleon Bonaparte

Napoleon wraz z armią ruszając na podbój świata, nie przewidział warunków, które panowały w Rosji, czyli zimą ogromnego mrozu który powodował odmrożenie kończyn, głód i ostatecznie śmierć wielu żołnierzy 2.

Kodeks cywilny Napoleona

Człowiekiem, który zajął się sprawą kodyfikacji był Napoleon Bonaparte, który w 1799 r. Współpracowali z nimi między innymi Jean-Jacques Cambacres oraz sam Napoleon. , intensywny udział brał sam Napoleon.

Święty Nikodem

Nikodem podczas sądu Jezusa przez Sanhedryn wstawiłsię za Nim, wskutek czego padło na niego podejrzenie, że podobnie jak oskarżony jest Galilejczykiem. Nikodem przedstawiany jest przeważnie razem z Józefem z Arymatei w scenie zdjęciaz krzyża.

Studnia Napoleona

Wg tradycji z tej studni miał pić Napoleon Bonaparte penetrując okolice Poznania z zamiarem budowy twierdzy.

PIUS VII I WŁADZTWO NAPOLEONA

W Francji, ignorując władzę papieską, starano się na synodzie paryskim, lecz bezskutecznie, ułożyć stosunkikościelne według zaleceń Napoleona.

Napoleon i konkordat

Napoleon nie chciał w niektórych sprawach ustąpić zewzględu na radykalnych republikanów i opór ministra Talleyranda. Napoleon zyskał wiele, wzmacniając swój prestiż w kraju i na forum międzynarodowymoraz zapewniając państwu wewnętrzne uspokojenie.

Włochy i Hiszpania pod władzą Napoleona

Napoleon określił te walki jako powstanie mnichów, ale miały one przyczyny polityczne, społeczne i ekonomiczne,choć podawane hasło obrony religii ożywiało u Hiszpanów ducha walki.

ABDYKACJE NAPOLEONA

Napoleon posłał do Paryża Neya i Caulaincourta, aby bronili tam praw jego syna do tronu. , którą Napoleon, po nowych sporach z marsz. Pobity pod Water-loo, załamany fizycznie i psychicznie Napoleon przybył 21 VI do Paryża.

BONAPARTE Lucjan (21 V 1775 - 30 VI 1840), ks. Canino, brat Napoleona

W 1802 wrócił do Paryża, pogodził się z Napoleonem, ale znowu popadł w niełaskę, kiedy poślubił Alexandrine de Bleschamps, 1° v. Na rozkaz Napoleona pozbawiono go wszelkich franc.

BONAPARTE Ludwik (4 IX 1778 - 1846), król Holandii, brat Napoleona, ojciec Napoleona III

w Ajaccio, towarzyszył Napoleonowi podczas pierwszej kampanii wł.

BONAPARTE Paulina (20 X 1780 - 9 VI 1825), siostra Napoleona

Pod naciskiem Napoleona poślubiła 1803 wł.  o złagodzenie losu Napoleona na Wyspie Św.

BOURRIENNE Louis-Antoine Fauvelet de (9 VII 1769 - 7 II 1834), sekretarz Napoleona

Ur. w Sens. Kolega Bonapartego ze szkoły wojsk, w Brienne, dyplomata, studiował języki w Lipsku i Warszawie.

1797 połączył się z Bonapartem w Leoben, pomagał redagować warunki traktatu pokojowego w Campo Formio. W Egipcie kierował drukarnią wojsk., był członkiem Instytutu Egipskiego. Towarzyszył...

CONSTANT Louis-Wairy (1778 - 27 VI 1845), kamerdyner Napoleona

Od tej pory towarzyszył stale Napoleonowi, zarówno w pałacu Tuileries, jak też podczas kampanii. W IV 1814, po abdykacji Napoleona, uciekł z Fontainebleau, zabierając ze sobą srebra i biżuterię.

DROGA NAPOLEONA, droga nr 85, łącząca Cannes i Niceę z Grenoble

Tym szlakiem Napoleon, po wylądowaniu 1 III 1815 w zat.

FAIN Agathon-Jean-Franęois (11 I 1778 - 14 IX 1836), sekretarz Napoleona, pamiętnikarz franc.

Wierny i pełen poświęcenia, stawił się w pałacu Tuileries 20 III 1815, gdy Napoleon dotarł tam z Elby.

FONTAINEBLEAU, m. 90 km na płd. wsch. od Paryża, rezydencja królów Francji, a potem Napoleona

18 X 1810 i 19 I 1813 Napoleon wydał tu 2 dekrety zaostrzające postanowienia blokady kontynentalnej. Napoleon podpisał 6 IV 1814 swą pierwszą abdykację, zatwierdzoną 11 IV specjalną konwencją.

GROBOWIEC NAPOLEONA

Seria 10 innych płaskorzeźb przypomina dokonania Napoleona: ustanowienie Legii Honorowej, wielkie roboty publiczne, handel i przemysł, powołanie Trybunału Obrachunkowego, Uniwersytetu, zawarcie konkordatu, Kodeks Napoleona, administrację cesarską, uspokojenie wewnętrzne kraju.

JÓZEFINA (23 VI 1763 - 29 V 1814), pierwsza żona Napoleona, cesarzowa

Kiedy jednak Maria Walewska dała Napoleonowi syna, cesarz zorientował się, że nie jest bezpłodny, i podjął decyzję o przecięciu więzów małżeńskich. Musiała ustąpić miejsca drugiej żonie Napoleona, Austriaczce Marii Ludwice.

LONGWOOD HOUSE, rezydencja Napoleona na Wyspie Św. Heleny

W 1854 Napoleon III zakupił L. W pomieszczeniach odtworzonych według stanu z 1821 znajduje się muzeum, w większości wypełnione autentycznymi sprzętami, z których korzystał Napoleon.