KŁOSOWSKI JÓZEF NIKODEM, pseud. Lemiesz

KŁOSOWSKI JÓZEF NIKODEM, pseud.

KRASIŃSKI (NAPOLEON STANISŁAW ADAM LUDWIK) ZYGMUNT, hrabia

KRASIŃSKI (NAPOLEON STANISŁAW ADAM LUDWIK) ZYGMUNT, hrabia, ur.

NAPOLEON

Imię męczennika z czasów Dioklecjana, pochodzące od nazwy miasta Neapol(is) dosł. 'nowe miasto'.

NAPOLEON BONAPARTE (Buonaparte)

napoleon d'or, złota moneta fr. Wszyscy pewni zwycięstwa, wołają ze łzami: Bóg jest z Napoleonem, Napoleon z nami! Napoleon na Św.

NIKODEM DYZMA

Bohater tytułowy powieści satyryczno-polityczno-obyczajowej Kariera Nikodema Dyzmy (1931), powieściowego debiutu dziennikarza endeckiego, Tadeusza Dołęgi-Mostowicza.

ŻABA NAPOLEON FELIKS

ŻABA NAPOLEON FELIKS, ur.

Napoleon Bonaparte

WAŻNIEJSZE DATY 1769 Urodziny Napoleona Bonaparte 1795 Napoleon ttumi powstanie przeciwko Dyrektoriatowi (1795-99) 1796-97 Pierwsza kampania włoska 1798 Napoleon w Egipcie 1799 Przewrót 18 brumaira: Napoleon zostaje pierwszym konsulem 1800 Austriacy pokonani pod Marengo 1802 Pokój z Wielką Brytanią w Amenis; działania wojenne wznowione następnego roku 1804 Napoleon zostaje cesarzem 1805 Bitwy pod Trafalgarem i ...

Napoleon III - Karol Ludwik Napoleon Bonaparte

Napoleon III - WAŻNIEJSZE DATY 1815 Klęska Napoleona I pod Waterloo; restauracja dynastii Burbonów 1830 Obalenie Karola X; Ludwik Filip zostaje królem 1848 Proklamowanie II Republiki; stłumienie powstania robotników paryskich, Ludwik Napoleon zostaje prezydentem 1851 Przewrót 2 grudnia 1852 Ludwik Napoleon koronuje się na cesarza - początek II Cesarstwa 1854-56 Wojna krymska 1859 Wojna francusko-austriacka we ...

Księstwo Warszawskie i Rosja w latach 1807 - 1812. Klęska Napoleona w Rosji 1812 roku

17 sierpnia 1812 – nierozstrzygnięta bitwa pod Smoleńskiem, Aleksander I mianuje głównodowodzącym Kutuzowa 5-7 września 1812 – bitwa pod Borodino, miała ona na celu osłonięcie Moskwy, została nierozstrzygnięta 14 września 1812 – Napoleon w Moskwie 24 października 1812 – po wycofaniu się z Moskwy nastąpiła bitwa pod Małojarosławcem W tym samym czasie, po klęsce Napoleona, Turcja korzystając z zaangażowania Rosji, w 1813 ...

Przesilenie rewolucji we Francji. Napoleon III

  Prezydent Francji Ludwik Napoleon Bonaparte był synem młodszego brata Napoleona I, Ludwika i pasierbicy Napoleona Hortensji Beauharnais. W ten sposób zaczął swe rządy Napoleon III (1852-1870).

CIESZYŃSKI NIKODEM LUDOMIR ks.

Nikodem Ludomir C, kaznodzieja, literat i redaktor, Wiadomości Duszpasterskie 8 (1952) z. Nikodem C. Nikodem Ludomir (1886-1942), Zeszyty Prasoznawcze 13 (1972) z. Nikodem C.

NAPOLEONA KAMPANIA ROSYJSKA 1812

W grudniu Napoleon zostawił swoje wyczerpane wojną, zdemora­lizowane wojska i wrócił do Paryża, by zdławić spisek i zebrać nową armię.

DYAKOWSKI NAPOLEON ks.

ur. 1 IX 1874 w Woksie (k. Oszmiany), zm. 1920 prawdopodobnie w Grodnie, Działacz społeczny.

Po studiach teol. w Wilnie i Akademii Duch. w Petersburgu, gdzie 1903 przyjął święcenia kapł., został wik. i prefektem, a 1917 prob, parafii Wszystkich Świętych w Wilnie; pracował nad wychowaniem młodzieży...

FAYGIEL FRANCISZEK NIKODEM ks.

ur. 20 IX 1777w Zarszynie k. Sanoka, zm. 10 III 1836 w Przemyślu.

Postudiach filoz.-teol. we Lwowie przyjął 1800 święcenia k a p ł . ;od 1803 był proboszczem, a od 1809 dziekanem w Drohobyczu;z powodu patriotycznej postawy 1809 władze austr.nie dopuściły 1816 do jego nominacji na bpa koadiutora...

Dlaczego Napoleon poniósł klęskę ?

Napoleon został zmuszony do abdykacji i wypędzony na wyspę Elbę z której zbieg po kilku miesiącach. pod Waterloo gdzie Napoleon ostatecznie poniósł klęskę i ponownie został zmuszony do abdykacji i umieszczony na wyspie Świętej Heleny gdzie zmarł w 1821 r.

Oceń politykę Napoleona wobec sprawy polskiej.

Zarzuca się Napoleonowi także zagładę legionów i użycie ich na San Domino w imię obrony niewolnictwa Kiedy w 1801 zapanował pokój, nie dość, że Napoleon nie podjął sprawy niepodległości Polski, to jeszcze wysłał „kłopotliwe” legiony na San Domingo.

Europa w dobie napoleona 1796-1815

Doszedłszy do wniosku iż drogą morską nie pokona Anglików, Napoleon zarządził blokadę kontynentalną Wielkiej Brytanii, co w praktyce miało zahamować jej rozwój gospodarczy.

Napoleon Bonaparte

Kilka dni po ślubie z Józefiną Napoleon objął dowództwo nad wojskami francuskimi walczącymi z Austriakami na terytorium północnej Italii i spekulowano, że stało się tak z powodu znajomości Józefiny.

Napoleon Bonaparte

Napoleon Bonaparte Napoleon Bonaparte, Napoleon I (kors. Koalicja zawiązana przeciwko Napoleonowi zażądała jednak bezwarunkowej kapitulacji, której Napoleon dokonał 11 kwietnia 1814 roku.

Napoleon Bonaparte - realista

Napoleon ponownie zostaje zmuszony do abdykacji i trafia na Wyspę Św. Kończąc moją wypowiedź, chciałbym przytoczyć Napoleona Bonaparte, który w pełni potwierdza, iż Napoleon był realistą: „Człowiek nie ma przyjaciół.