KOSSAKOWSKI JÓZEF KAZIMIERZ, KORWIN

KOSSAKOWSKI JÓZEF KAZIMIERZ, KORWIN, ur. 16 III 1738 w Szyłach (Żmudź), zm. 9 V 1794 w Warszawie, biskup, działacz konfederacji targowickiej, komediopisarz, publicysta, powieściopisarz. Ksiądz od 1761, biskup tytularny 1775, inflancki 1781, stronnik saski, przeciwnik Stanisława Augusta, był jednym z...

KOŚCIELSKI JÓZEF

KOŚCIELSKI JÓZEF, ur. 9 XI 1845 w Służewie (Wielkopolska), zm. 22 VII 1911 w Miłosławiu (Poznańskie), ojciec Władysława, polityk, poeta, dramatopisarz. W 1865-69 studiował prawo w Berlinie i Heidelbergu. Od 1881 czł. Izby Panów sejmu prus., 1884-94 poseł do Reichstagu, reprezentujący politykę...

KOTARBIŃSKI JÓZEF, pseud. Karol, Sincerus, Gabryel Dzieszuk

KOTARBIŃSKI JÓZEF, pseud. Karol, Sincerus, Gabryel Dzieszuk, ur. 27 XI 1849 w Czemiernikach (Lubelskie), zm. 20 X 1928 w Warszawie, aktor, dyr. teatru, krytyk lit. i teatralny. Studiował w Szkole Gł. i na wydziale filol.-hist. ros. UW. Ukończył też studia aktorskie, 1877-93 grał w teatrach warsz. (od...

KRASIŃSKI (NAPOLEON STANISŁAW ADAM LUDWIK) ZYGMUNT, hrabia

KRASIŃSKI (NAPOLEON STANISŁAW ADAM LUDWIK) ZYGMUNT, hrabia, ur.

KRASZEWSKI JÓZEF IGNACY, pseud. B. Bolesławita i in.

KRASZEWSKI JÓZEF IGNACY, pseud. B. Bolesławita i in., ur. 28 VII 1812 w Warszawie, zm. 19 III 1887 w Genewie, powieściopisarz, poeta, krytyk lit., publicysta, dziennikarz, wydawca, działacz społ. i polityczny. Pochodził z rodziny szlach., dzieciństwo spędził w podlaskim dworze babki, w Romanowie, do...

KREMER JÓZEF

KREMER JÓZEF, ur. 22 II 1806 w Krakowie, zm. 2 VI 1875 tamże, filozof, estetyk. Studiował 1823-30 w Krakowie, Berlinie (słuchacz Hegla), Heidelbergu i Paryżu; brał udział w powstaniu. Od 1847 wykładał filozofię na UJ (1850 prof.), 1853-74 - estetykę i historię sztuki w Szkole Sztuk Pięknych;...

KRÓLIKOWSKI JÓZEF FRANCISZEK

KRÓLIKOWSKI JÓZEF FRANCISZEK, ur. 1781 w Galicji, zm. 17 IV 1839 w Warszawie, teoretyk literatury. Po studiach prawnych na Uniw. Lwow. pracował (od 1809) w administracji Księstwa Warsz., nast. Królestwa Pol.; od 1820 prof. literatury gimn. pozn., 1821-22 redaktor —» „Mrówki Pozn.", od ok. 1829 do 1833 był w...

KRZECZKOWSKI (JAN GWALBERT) JÓZEF

KRZECZKOWSKI (JAN GWALBERT) JÓZEF, ur. 1809 w Winnicy, data śmierci nie znana, redaktor, tłumacz, poeta. Uwięziony 1830 jako student Uniw. Wil. za udział w tajnym związku młodzieży (z J.I. Kraszewskim, z którym się przyjaźnił), po powstaniu związany był ze spiskiem Sz. Konarskiego. Wydawał w Wilnie...

BEM Józef

1794-1850, Generał wojsk polskich, węgierskich i tureckich, uczestnik wyprawy Napoleona I na Moskwę w 1812 i obrony Gdańska.

BONAPARTE

27-letni korsykański generał wojsk rewolucyjnych Napoleon Buonaparte został mianowany dowódcą armii francuskiej we Włoszech w marcu 1796; od tego czasu aż do 1804, gdy został cesarzem, podpisywał się Bonaparte.

LIGĘZA JÓZEF

LIGĘZA JÓZEF, ur. 28 II 1910 w Piaskach pod Krakowem, zm. 24 XII 1972, etnograf, folklorysta. Po studiach na UJ (1928-32) pracował jako nauczyciel gimn. w Chorzowie, jednocześnie zajmując się na zlecenie PAU zbieraniem śl. pieśni ludowych. Okres okupacji spędził w Krakowie, po powrocie na Śląsk...

LIPIŃSKI JÓZEF

LIPIŃSKI JÓZEF, ur. 1764 w Tetyjowie (Ukraina), zm. 23 IX 1828 w Warszawie, pedagog, krytyk teatr., powieściopisarz, poeta. Uczeń warsz. pijarów, od 1807 był najbliższym współpracownikiem S. K. Potockiego we władzach oświat., propagatorem nowych metod nauczania, autorem licznych publikacji związanych z...

LOMPA JÓZEF

LOMPA JÓZEF, ur. 26 VI 1797 w Oleśnie, zm. 23 III 1863 w Woźnikach pod Lublińcem, śl. działacz nar., folklorysta, poeta i prozaik, publicysta. Pochodził z rodziny drobnomieszczańskiej. Podejmował się dla zarobku różnych prac, był m. in. pisarzem sądowym i skrzypkiem w Oleśnie. W 1815-17 kształcił...

LONDZIN JÓZEF

LONDZIN JÓZEF, ur. 3 II 1863 w Zabrzegu (woj. bielskie), zm. 21 IV 1929 w Cieszynie, działacz nar., historyk i bibliograf; ksiądz. Syn chałupnika i nauczyciela, zbieracza pieśni lud., 1889 ukończył studia teol. w Ołomuńcu. Działalność swoją związał z Cieszynem. Należał do współzał. (1885)...

ŁABUŃSKI JÓZEF, pseud. Józef Żerbiłło

ŁABUŃSKI JÓZEF, pseud. Józef Żerbiłło, ur. 1852 w Saratowie, zm. 17 II 1922 w Warszawie, dramatopisarz, tłumacz, historyk prawa. Studiował prawo w Petersburgu, nast. był sędzią w Janowie Lubelskim. Za postawę patriot. przeniesiony dyscyplinarnie do Słowianoserbska. Zdymisjonowany wrócił do Warszawy...

ŁAPSIŃSKI JÓZEF

ŁAPSIŃSKI JÓZEF, ur. 1805 w Pieskowej Skale, zm. 1831, poeta. Jako student UJ (wydalony 1830 za rozpaczliwą próbę zdobycia pieniędzy w drodze szantażu) wydał 1829 Poezje (sonety, m. in. o Krakowie i okolicach, ballady i in.), które przyniosły mu znaczną popularność wśród młodzieży krak., a...

ŁĘGOWSKI JÓZEF, pseud. Dr Nadmorski

ŁĘGOWSKI JÓZEF, pseud. Dr Nadmorski ur. 6 I 1852 w Michorowie pod Sztumem, zm. 13 XI 1930 w Poznaniu, etnograf i folklorysta. Syn chłopa, po studiach filol.-hist. we Wrocławiu i Królewcu uczył 1881-1915 w gimn. na Pomorzu i w Wielkopolsce; 1918-20 zajmował się organizacją szkolnictwa pol.; czł. Pozn...

ŁOBODOWSKI JÓZEF

ŁOBODOWSKI JÓZEF, ur. 19 III 1909 w Purwiszkach na Suwalszczyźnie, poeta, prozaik, tłumacz i publicysta. W 1914-22 w Rosji, po powrocie do kraju w Lublinie, związał się z kręgiem J. Czechowicza i awangardą lubelską. Początkowo bliski radykalnej lewicy artyst., red. pism „Barykady" (1932) i „Dźwigary"...

ŁUKASZEWICZ JÓZEF

ŁUKASZEWICZ JÓZEF, ur. 30 XI 1797 w Krąplewie (Poznańskie), zm. 13 II 1873 w Targoszycach pod Krotoszynem, historyk, redaktor, bibliotekarz. Uczeń J.S. Bandtkiegona UJ, był 1829-52 kierownikiem Bibl. Raczyńskich i red. wydawnictw E. Raczyńskiego; 1852 osiadł w majątku żony. Odegrał dużą rolę w...

MAGNUSZEWSKI JÓZEF

MAGNUSZEWSKI JÓZEF, ur. 12 II 1924 w Warszawie, slawista, badacz związków literatury pol. z literaturami zach.słow. i południowosłowiańskimi. Studia filol. ukończył 1947 na Uniw. Pozn., 1949-52 pracownik nauk. tegoż uniw., od 1952 związany z UW, 1960 prof., od 1969 dyr. Instytutu Filologii...