Ingerencja państw ościennych w sprawy polskie w XVIII w. - Wybór następcy Augusta III

Śmierć Augusta III wzmogła obawy o możliwości wybuchu kolejnej wojny o tron polski.

JAN III SOBIESKI - Informacje Ogólne

I tu następuje pewne rozdwojenie polityki Jana III Sobieskiego , albowiem Jan III był uważany za zwolennika partii francuskiej natomiast okoliczności zmuszały go do walki z Turcją.

Mieszko III Stary - Informacje Ogólne

W czasie tych wszystkich wysiłków i starań o odzyskanie utraconego tronu senioralnego Mieszko III coraz częściej i dłużej przebywał w Kaliszu, który przez to nabierał charakteru miasta stołecznego.

NADZIEJE POLAKÓW ZWIĄZANE Z NAPOLEONEM

Z łącznej liczby 6 tyś żołnierzy wróciło jedynie 300 Polaków- reszta zginęła w walkach, od chorób lub przeszła na stronę przeciwników Wspomnienie San Domingo podkopało wśród niektórych kręgów politycznych na emigracji autorytet Napoleona.

Napoleon a sprawa polska

Wśród ważnych spraw epoki napoleońskiej miejsce wybitne, chociaż nie naczelne, zajmowała bez wątpienia kwestia polska. Stanowiła trudny, jeden z najbardziej aktualnych i specyficznych problemów w ówczesnych przemianach polityczno-społecznych modelu narodu, a zwłaszcza w europejskiej polityce...

Napoleon Bonaparte - Informacje Ogólne

W celu zgniecenia głównego wroga, Anglii ogłosił Napoleon Bonaparte blokadę kontynentalną, spodziewając się pozbawić ją stosunków handlowych z Europą.

Napoleon Bonaparte - dojście do władzy, sprawa polska, wojny

KONIEC NAPOLEONA: 1806 Napoleon zaczął blokować Anglię; 1807 zaczął wojnę z Portugalią i Hiszpanią. WATERLOO: Napoleon podrywa jeszcze naród do walki, zajmuje Paryż (100 dni Napoleona).

Napoleon Bonaparte - zdobywca czy wyzwoliciel?

Gdy Napoleon zmusił w 1807 roku króla hiszpańskiego do abdykacji i osadził na tronie swojego brata Józefa, wybuchło powstanie ludowe, którego Napoleonowi po licznych walkach nie udało się wygrać.

Napoleon pod piramidami

W karierze Napoleona Bonapartego kampania egipska - czyli druga wielka kampania przez niego prowadzona - miała szczególne znaczenie zarówno dla niego samego jak i dla całej Francji.

Napoleon wobec sprawy polskiej

Napoleon uczynił z zasad rewolucji napędową siłę mocarstwowości polityki Francji. Napoleon Bonaparte przez kilka lat cieszył się w Polsce i w całej Europie wielką popularnością i podziwem, powstawała legenda Napoleona, która była zapowiedzią nowej romantycznej epoki.

Napoleon – referat

Epoka napoleońska, wojny napoleońskie, kodeks Napoleona, napoleońska poza, ciastko napoleonka - te określenia weszły do języka potocznego.

III Powstanie Śląskie - Informacje Ogólne

Mimo, że obszary sporne znalazły się ponownie, jak przed powstaniem, pod władzą Komisji Międzysojuszniczej, jednakże sytuacja polityczna Górnego Śląska uległa po III powstaniu istotnej zmianie.

POLITYKA ZAGRANICZNA NAPOLEONA

2 grudnia 1804 papież Pius VII dokonał w Paryżu koronacji Napoleona I na cesarza Francuzów.

Porównanie konstytucji PRL z konstytucją III RP

III Znaczenie religii i prawa z nią związane W Konstytucji PRL na temat swobody wyznaniowej jest tylko jeden niewielki artykuł.

Społeczeństwo rzymskie (III - I w. p.n.e.)

Władza w państwie należała do wąskiej, składającej się z kilkuset rodzin, grupy arystokracji urzędniczej. Arystokraci (patroni) zapewniali ludziom z nimi związanym (klientom) opiekę prawną i niekiedy także materialną, w zamian za co mogli liczyć na rozmaitego typu usługi np. głosowanie na...

Sprawa poszlak Napoleona

Wszystkie pierwsze poczynania spiskowe po III rozbiorze oglądały się na pomoc Francji i czynną poslką emigrację, która rozwinęła się po roku 1792. Napoleona Bonaparte, który przebywał w Mediolanie, tworząc twz.

Upadek Cesarstwa Rzymskiego - Najazdy barbarzyńców w III w.

Od lat 30 wieku III zaczęła się era najazdów barbarzyńców na cesarstwo.

Ustrój republiki rzymskiej (III w.)

Zawarcie pokoju III w.

Wyprawy krzyżowe - III wyprawa krzyżowa (1189 - 1192)

Na pomoc wyruszyła III wyprawa krzyżowa dowodzona przez cesarza Fryderyka Barbarossę, króla Anglii, Ryszarda Lwie Serce oraz władcę francuskiego, Filipa Augusta.