Napój energetyczny

Czytaj Dalej

Obliczanie dziennej wartości energetycznej

  Średnie zapotrzebowanie młodzieży męskiej w wieku 16 – 20 lat na energię wynosi 3200 – 3700 kcal, moja dzienna wartość energetyczna wyniosła: 3416,5 kcal, więc mieszczę się w tym przedziale.

Europejski system elektroenergetyczny - Strategia energetyczna Unii Europejskiej

W zielonej księdze poświęconej sieciom energetycznym określono sześć strategicznych inicjatyw o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego UE: plan połączeń międzysieciowych w basenie Morza Bałtyckiego, śródziemnomorski pierścień energetyczny, odpowiednie połączenia sieci gazowych i elektroenergetycznych z Europą Środkową i Południowo-Wschodnią na osi północ-południe, sieć przybrzeżną na Morzu ...

Przemysł paliwowo – energetyczny

Węgiel kamienny jest naszym surowcem strategicznym, bo aż w 65% pokrywa zapotrzebowanie energetyczne kraju. Przemysł energetyczny to produkcja, przetwarzanie i przesyłanie energii elektrycznej.

Surowce energetyczne

Węgiel kamienny; wykorzystuje się go jako paliwo elektrowni cieplnych , do produkcji koksu, oraz w przemyśle chemicznym.

Główni producenci;

Chiny

USA

Indie

Rosja

RPA

Australia

Polska

Najważniejsze miejsca wydobycia to;

zagłębie w Chinach, zagłębie w...

Przemysł energetyczny

Duża część surowców energetycznych zużywana jest do produkcji energii elektrycznej.

Uzasadnij znaczenie przemysłu PALIWOWO - ENERGETYCZNEGO

Do przemysłu paliwowo-energetycznego zalicza się przedsiębiorstwa zajmujące się wydobyciem surowców energetycznych, oraz wytwarzaniem energii.

Problemy energetyczne swiata

W rozwoju przemysłowym świata zachodziło wiele zmian w strukturze zużycia surowców energetycznych.

Przemysł paliwowo - energetyczny i jego baza surowcowa (Polska)

szczecińskie i koszalińskie - pozostałe źródła energii, czysta energia - wodna, geotermalna, wiatrowa - bardzo mały udział PRZEMYSŁ ENERGETYCZNY.

Regionalne zagrożenia ekologiczne na Górnym Śląsku - Zanieczyszczenia atmosfery pochodzące z energetycznego wykorzystania węgla

Duża ilość związku siarki, głównie SO2, emitowana do atmosfery z urządzeń energetycznych wynika z używania paliw bez ich uszlachetniania oraz zbyt słabej kontroli procesów spalania.

Rozmieszczenie surowców energetycznych w Polsce

1. Wegiel Kamienny:

Wydobycie - okolo 130 mln ton

Wystepowanie - GOP(Gornoslaski Okreg Przemyslowy), ROP (Rybnicki Okreg Przemyslowy), Trzebinia, Jaworzno.

2. Wegiel Brunatny

Wydobycie - okolo 62 mln ton.

Wystepowanie - Belchatow, Adamow, Konin, Bogatyn

3. Ropa Naftowa:

Wystepowanie - Doszewo...

Znaczenie paliw w przemyśle energetycznym

Energetyka: dział nauki i techniki zajmujący się pozyskiwaniem, przetwarzaniem, gromadzeniem oraz użytkowaniem różnych form i nośników energii; użyteczne formy energii uzyskuje się w wyniku przetwarzania energii pierwotnych, głownie chemicznej paliw pierwotnych, jądrowych, wód, wnętrza Ziemi, przepływu...

Znaczenie paliw w przemyśle energetycznym - Węgiel

Około 35% energii na świecie pochodzi z węgla. W przeszłości był on pierwszym paliwem wykorzystywanym na szeroką skalę. Złoża węgla powstały w większości w okresie karbonu, czyli pomiędzy 286 a 360 milionami lat temu. Pochodzą one z rozkładu gigantycznych paproci rosnących na bagnistym podłożu w...

Znaczenie paliw w przemyśle energetycznym - Ropa naftowa

Około 40% wytwarzanej na świecie energii pochodzi z ropy naftowej. To cenne paliwo powstało wiele milionów lat temu w wyniku rozkładu planktonu, czyli drobnych morskich organizmów roślinnych i zwierzęcych. Zarówno ropa naftowa jak i gaz ziemny to mieszaniny różnych węglowodorów oraz innych substancji...

Znaczenie paliw w przemyśle energetycznym - Gaz ziemny

Z gazu ziemnego uzyskuje się około 20% wytwarzanej na Świecie energii. Można go znaleźć przeważnie w sąsiedztwie ropy naftowej. Oba te cenne dla współczesnego człowieka surowce powstały w tym samym czasie, w podobnych warunkach. Gaz ziemny składa się głównie z substancji gazowej - metanu...

Znaczenie paliw w przemyśle energetycznym - Drewno jako opał

Około 14% produkowanej obecnie na świecie energii pochodzi z drewna opałowego, które jest podstawowym paliwem dla około 2 miliardów ludzi zamieszkujących kraje Trzeciego Świata. Konieczność pozyskiwania tak dużej jego ilości stała się przyczyną wycięcia całych połaci lasów. Wprawdzie, w odróżnieniu...

Znaczenie paliw w przemyśle energetycznym - Paliwa jądrowe

Tylko 4% wytwarzanej obecnie na świecie energii pochodzi z innych paliw niż drewno i paliwa kopalne. Najważniejszą rolę wśród tych niekonwencjonalnych źródeł energii odgrywają paliwa jądrowe.

Ciepło w reaktorze atomowym uzyskuje się poprzez rozszczepienie jądra atomu radioaktywnego pierwiastka -...

Znaczenie paliw w przemyśle energetycznym - Nowe paliwo

Malejące zasoby paliw konwencjonalnych skłoniły naukowców w wielu krajach do poszukiwania nowych źródeł energii. Ostatnio zwrócono uwagę na możliwość uzyskania energii ze spalanych śmieci. W samej tylko Wielkiej Brytanii co roku wyrzuca się około 70 milionów ton śmieci, pochodzących a gospodarstw...

Znaczenie paliw w przemyśle energetycznym - Ogniwa paliwowe

Najnowszym sposobem uzyskiwania energii elektrycznej są ogniwa paliwowe. Umożliwiają one przemianę energii chemicznej zawartej w wodorze i tlenie w energię elektryczną. Pierwsza elektrownia, w której wykorzystuje się ogniwa paliwowe, powstała w Nowym Jorku.

Znaczenie paliw w przemyśle energetycznym - Oszczędzanie paliw

Paliwa kopalne należą do zasobów nieodnawialnych, trzeba więc gospodarować nimi w sposób racjonalny. Każdego roku inżynierowie konstruują nowe, znacznie lżejsze i oszczędniejsze silniki spalinowe. Odpowiednia izolacja ścian i okien domów sprawia, że do ich ogrzania potrzeba mniej energii. Energię można...