Napletek łechtaczki

Napletek łechtaczki

Czytaj Dalej

Więzadło wieszadłowe prącia lub łechtaczki

Więzadło wieszadłowe prącia lub łechtaczki (ligamentum suspensorium penis resp. clitoridis) leży głębiej od poprzedniego; rozpoczyna się na powierzchni przedniej spojenia łonowego i kończy na powierzchni tylnej ciała jamistego prącia lub łechtaczki. Otrzymuje ono włókna od ścięgna m. prostego...

Mastka napletka

Mastka napletka (smegma preputii). W kieszonce napletka między skórą pokrywająca żołądź a skórą blaszki wewnętrznej napletka nagromadza się, nawet w warunkach prawidłowych, mazista treść zwana inastką.

Łechtaczka

Łechtaczka (clitoris) jest narządem nieparzystym i symetrycznym położonym w górnej i przedniej części sromu. Jest to narząd, podłoże którego, jak w prąciu, składa się z parzystych ciał jamistych.

Ciała jamiste łechtaczki

W przeciwieństwie jednak do ciała jamistego mężczyzny kąt ten u kobiety nie wyrównuje się podczas wzwodu i część zstępująca łechtaczki ukryta jest pod skórą; tylko w silnym wypełnieniu krwią jest ona wyczuwalna poprzez napletek w przedniej części sromu między wargami sromowymi większymi pośrodkowo między żołędzia a spoidłem przednim warg.

Żołądź łechtaczki

Żołądź łechtaczki pokryta skórą jest wolna i w większym lub mniejszym stopniu wystaje spod napletka.

Tętnica głęboka łechtaczki

Jest ona naczyniem znacznie słabszym niż poprzednie; jest przeznaczona dla ciała jamistego łechtaczki i przebiega w jego osi analogicznie do t. głębokiej prącia u mężczyzny.

Tętnica grzbietowa łechtaczki

Jest ona naczyniem bardzo słabym i bardzo krótkim; u kobiety przebiega podobnie do t. grzbietowej prącia.

Zarówno u mężczyzny, jak i u kołpiety w rozkładzie gałęzi t. sromowej wewnętrznej można odróżnić dwa układy tętnicze: jednym jest układ tętniczy czynnościowy przeznaczony dla ciał...

Żyła grzbietowa łechtaczki

Ż. grzbietowa łechtaczki (v. dorsalis clitoridis) u kobiety odpowiada męskiej ż. grzbietowej prącia; u kobiet żyła ta uchodzi również częściowo do ż. sromowej wewnętrznej, częściowo zaś do splotu pęcherzowego.

NAPLETEK

NAPLETEK — fałd skórny otaczający wierzchołek— prącia u samców-, po stronie wewnętrznejnapletka są liczne — gruczoły skórne, produkującem a i napletkow ą zwilżającą prącie.

Łechtaczka

Łechtaczka jest żeńskim odpowiednikiem prącia. Zbudowana jest z dwóch ciał jamistych otoczonych torebką łącznotkankową i oddzielonych od siebie niekompletną przegrodą środkową, a ich zaokrąglone zakończenie tworzy żołądź. Budowa ciał jamistych łechtaczki jest podobna do budowy ciał jamistych...

ZAPALENIE ŻOŁĘDZI I NAPLETKA

Powierzchowny stan zapalny żołędzi oraz napletka zdarza się zwłaszcza u osób z ciasnym napletkiem oraz utajoną cukrzycą.