Napisała: Morderstwo

Czytaj Dalej

"Ból to radość, co jeszcze twarzy nie odkryła", napisał L. Staff w wiersz „O słodyczy cierpienia”, określając jedną z podstawowych zasad naszego istnienia.

"Ból to radość, co jeszcze twarzy nie odkryła", napisał L. Staff w wiersz „O słodyczy cierpienia”, określając jedną z podstawowych zasad naszego istnienia.

 

Warunkiem osiągnięcia szczęścia jest doznanie cierpienia. Ból nie jest wyłącznie doświadczeniem niszczącym, ma swój głęboki moralny serc...

Jak napisać interpretację wierszy?

1. Przeczytać uważnie wiersz, najlepiej kilka razy.

2. Nie wpadaj w panikę, nawet jeśli nic nie “zrozumiałeś”. To tylko pustki w głowie. Spokój i systematyczne podejście do “współpracy” z tekstem może Cię uratować.

3. Zacznij od tytułu. Zwróć uwagę czy poeta w ogóle zadał sobie trud nazwania...

Spinoza i jego twórczość co możesz napisać na temat jego metody geometrycznej?

Spinoza Baruch (1637-1677), filozof pochodzenia żydowskiego osiadły w Niderlandach. Jego najważniejszym dziełem jest „Etyka sposobem geometrycznym wyłożona” (1662-1675, wydania polskie 1888, 1954, 1990), gdzie przedstawił swe poglądy, na których ukształtowanie mieli wpływ kabaliści, a także M...

Kiedy żył Tomasz z Akwinu i co napisał? Przedstaw główne tezy jego metafizyki

Święty Tomasz z Akwinu jest uważany za najwybitniejszego filozofa okresu średniowiecza. Urodził się w 1224 r. w hrabiowskiej rodzinie w Akwinie koło Neapolu. W roku 1273 Tomasz zachorował , zmarł rok później.

Pisma Tomasza są bardzo liczne. Przede wszystkim pozostawił 3 wielkie dzieła, z których...

Co możesz napisać o neotomizmie? Przedstawiciele, kierunki i ośrodki badawcze

Neotomizm. Nowoczesne odnowienie myśli św. Tomasza z Akwinu (ok. 1225-1274), powszechnie uważanego za największego średniowiecznego filozofa i teologa.

Najsławniejszymi przedstawicielami neotomizmu byli: Louis Billot (1846-1931), kardynał Desire Joseph Mercier (1851-1926), Ambrose Gardeił (1859-1931)...

Letter (jak napisać)

1 february 2001r.

Dear Ann,

Thank you for all that you have done for me lately. You are my best friend. Now you have a problem, and I will try to help you. The news about not passing your exam came as surprise, especially as I knew how hard you had worked at school and revised for it. Bad luck ! That is why I...

Napisać ogólną postać liniowej regresji wielokrotnej, dla 4 zmiennych przyczynowych

E(Y/X1, X2, X3, X4)= bo+b1X1+b2X2+b3X3+b4X4

bo - stała regresji

bi - cząstkowy współczynnik regresji, jest miarą wpływu każdej zmiennej przyczynowej na zmienną skutkową. Wartość współczynnika regresji mówi o ile zmieni się Y, jeżeli X1zwiększymy o jednostkę.

Napisać ogólną postać liniowej funkcji regresji wielokrotnej dla 4 zmiennych przyczynowych

Y= β0+β1X1+β2X2+β3X3+β4X4 – dla populacji

y= b0+b1x1+b2x2+b3x3+b4x4 – dla próby

Napisz jaki jest wpływ wieku biologicznego na zachowania organizacyjne człowieka

 

Przy analizie wieku na indywidualne zachowanie się człowieka w organizacji należy odróżnić wiek biologiczny i psychologiczny.

Wiek biologiczny – naturalny proces starzenia się organizmu, który ma swoje korelaty behawioralne i intelektualne.

Generalnie regresja następuje w niemal każdym zakresie po...

Napisz jaki jest wpływ wieku psychologicznego na zachowania organizacyjne człowieka

 

Wiąże się z kumulacją doświadczenia życiowego (wiedza i/lub praktyka), które zwłaszcza w tzw. Zawodach umysłowych może być dyskontowane z powodzeniem do późnej starości.

Owo doświadczenie indywidualne („mądrość życiowa”) jest w niektórych sytuacjach zawodowych ważnym kryterium...

Ułożyć bilans i na jego podstawie obliczyć wskaźniki płynności finansowej i rentowności. Napisać ich interpretację i ocenę.

Joanna Elendt Wejherowo, 05.03.2006 r. Semestr. VIII A Liceum Ekonomiczne Zaoczne PRACA KONTROLNA Z EKONOMIKI PRZEDSIĘBIORSTW Temat: Ułożyć bilans i na jego podstawie obliczyć wskaźniki płynności finansowej i rentowności. Napisać ich interpretację i ocenę. AKTYWA 01.01.2002 31.12.2002 PASYWA 01.01.2002 31.12.2002 A. Aktywa trwałe 24600 17010 A. Kapitał własny 28150 31650 I. WNiP 250 610 I. Kapitał podstawowy 21150 21150 II. Rzeczowe aktywa ...

Napisz krótki felieton do gazetki szkolnej pod tytułem: Język jest moją matką.

Od tysiecy lat kamieniem wegielnym dla wszystkich cywilizacji był ich jezyk. Wszyskie antyczne kultury opieraly się na mowie i pismie. Każdy z dialektow ksztaltowal się latami, a czasami nawet wiekami. Podstawowym elementem odrozniajacym wszyskie nacje jest zasob ich slow. Moim zdaniem ,jezyk jest moja matka. Postaram się poprzec te teze waznymi argumentami. Mowe mojego kraju poznaje od malego. Dzieki niej mogę przekazywac innym moje mysli i opowiadac co widzialem .Pozwala mi ona ...

Eutanazja - problem czasów współczesnych - morderstwo czy miłosierdzie?

1 Eutanazja jest to świadome uśmiercanie (świadoma tanazja), gdy zarówno jego dawca (sprawca, tanast) jak i jego biorca (doznawca, tanant) pragną tego uśmiercenia i w tym sensie uznają je, każdy za swoje dobro, to znaczy oceniają je dodatnio. Autoeutanzja: eutanazja, gdy dawcą i biorcą jest jedna i ta sama osoba. Przeciwieństwem eutanazji i autoeutanazji jest takie świadome uśmiercanie, gdy dawca (tanast) ocenia je dodatnio zaś biorca (tanant) ocenia je ujemnie. Dla tego typu ...

Napisz przemówienie oceniające miniony wiek .

Drogie koleżanki i koledzy ! Dwudziesty wiek .Był to okres wzlotów i upadków. Wielkie wojny , cudowne wynalazki .Wielu zginęło , przez niepotrzebne konflikty , wielu zyskało życie dzięki osiągnięciom nauki .Dzisiaj postaram się w krótki sposób przedstawić minione stulecie . Nasz kraj na początku wieku nie istniał .Zyskaliśmy niepodległość dzięki wojnie .Wiele światowych zbrojnych konfliktów powodowało wiele ofiar .Wojny światowe , Korea , Afganistan ,czy ...

Napisz funkcję w C++, która pobiera dwa argumenty typu całkowitego a,b, takie, że a < b, oraz zawraca wartość sumy wszystkich liczb całkowitych z przedziału obustronnie domkniętego <a, b>

Potrzebna nam jest funkcja pobierająca dwa argumenty typu int i zwracająca wynik typu całkowitoliczbowego - może to być int ale zważywszy na to, że wynik może być duży lepiej skorzystać z typu long int. Prototyp funkcji wygląda tak: long int sumuj(int a, int b); Teraz zabieramy się za utworzenie ciała funkcji. Najpierw musimy sprawdzić czy przekazane argumenty są poprawne, czyli czy zmienna a jest mniejsza od zmiennej b. W przeciwnym razie musimy wyjść z funkcji.

Jak napisać książkę?

Jak napisać książkę? To pytanie często dręczy początkującego pisarza. „ Mam w głowie jakiś pomysł, ale… od czego zacząć?”, myśli. To prawda, początki są najtrudniejsze. Jak się do tego zabrać? Na co zwracać uwagę? Co jest najważniejsze? Postaram się wyjaśnić to w tym poradniku. Na początek musisz wymyślić tzw. problem główny. Jest to zdarzenie do którego zmierza wiele wątków lub zdarzenie od którego pochodzą wątki. Załóżmy, że problemem głównym ...