Skuteczna komunikacja w związku partnerskim.

Pomóc nam mogą cztery zasady skutecznego słuchania: 1.

Skuteczne komunikowanie się z dziećmi (referat i konspekt zajęć)

KOMUNIKACJA RODZIC- DZIECKO Skuteczne rodzicielstwo polega na uświadomieniu sobie dwóch faktów: że rodzice to istoty ludzkie, które mogą mieć problemy, oraz że dzieci to istoty ludzkie, które mogą mieć problemy.

Jak zorganizować spotkanie i przeprowadzić podczas niego skuteczną dyskusję?

Komunikacja z innymi, dążenie do przeprowadzenia skutecznej dyskusji będzie efektywne jeśli zastosujemy się do kilku wskazówek: • bądźmy dla rozmówcy wiarygodni; • przyjęcie odpowiedniego sposobu przekazania informacji; • zrozumienie punktu widzenia rozmówcy i przyjąć taki sposób postępowania wobec niego, aby znaleźć porozumienie; • podkreślić atrakcyjność sprawy dla odbiorcy przekazu; • odwołanie się do norm nie podlegających dyskusji np.

Czy mieć władzę to tyle, co skutecznie przekonywać do swoich racji, czy raczej zmusić do ich uznania i wdrożenia?

Mogę jednak subiektywnie stwierdzić, że trudno mi było odszukać przykłady polityków potrafiących skutecznie przekonywać do swoich racji, natomiast można wyliczać dziesiątki takich, którzy siłą egzekwowali uznanie swoich poglądów.

Krioterapia -skuteczna metoda w leczeniu i rehabilitacji urazów i schorzeń narządów ruchu

) i jest skuteczny w licznych schorzeniach i urazach narządu ruchu.

Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektrycznych na napięcie do 1 kV.

Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektrycznych na napięcie do 1 kV. Działanie prądu na organizm ludzki. Prąd elektryczny przepływając przez ciało człowieka wywołuje w nim zmiany chemiczne i biologiczne groźne dla zdrowia i życia. Działanie prądu może objawiać się w postaci zmian elektrolitycznych, oparzeń i zaburzeń czynności. Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym zależy od jego wartości, czasu rażenia (przepływu prądu przez organizm) oraz ...

Zasady obliczeń zwarciowych w sieciach wysokiego napięcia

Rysunek 1 Zależność współczynnika b od czasu tr, według PN-73E-06105 Prąd zastępczy zwarciowy tz - sekundowy Itz w miejscu zwarcia jest to prąd o stałej wartości skutecznej, który utrzymując się w czasie trwania zwarcia tz spowodowałby w torach prądowych urządzenia wydzielenie takiej samej ilości ciepła, jak rzeczywiście występujący prąd zwarciowy.

Łączniki niskiego napięcia

Łączniki automatyczne służą do przerywania obwodów automatycznie w momencie powstania zakłóceń. Zakłóceniem tym może być zwarcie, przeciążenie lub obniżenie albo zanik napięcia. W produkcji łączników automatycznych występuje podział na dwa zasadnicze rodzaje: - styczniki - wyłączniki Styczniki mają przede wszystkim zapewnić dużą częstotliwość łączeń ze względu na ich charakter pracy. Stycznik to taki łącznik, w którym styki ruchome utrzymywane są w ...

Napięcie płucne

Ciśnienie powietrza wielkości jednej atmosfery działa z jednej strony od zewnątrz na klatkę piersiową, z drugiej od wewnątrz przez światło dróg oddechowych na powierzchnię wewnętrzną płuc. Oprócz tego istnieją inne siły działające na klatkę piersiową i płuca. W toku kształtowania się klatki...

Zaburzenia równowagi napięć mięśniowych

Zaburzenia równowagi napięć mięśniowych są typowe dla społeczeństw cywilizowanych. Nie występują w społecznościach prymitywnych, żyjących w środowisku naturalnym, które swoim zróżnicowaniem wymusza urozmaiconą, lecz zrównoważoną aktywność wszystkich grup mięśniowych narządu ruchu i...

Zaburzenia równowagi napięć mięśniowych

Ma to dalsze konsekwencje w sposobie wykonywania prac i czynności codziennych, które „najwygodniej" wykonywać mięśniami najsprawniejszymi i najsilniejszymi, eliminując z danego ruchu mięśnie słabsze. Powstaje swoisty mechanizm narastającego dysbalansu: silne mięśnie stają się silniejsze lub swoją...

Zaburzenia równowagi napięć mięśniowych

Jeszcze większe zaburzenia powstają w sferze dynamiki. Zgięciowe ustawienie stawów biodrowych spowodowane przykurczami mięśni bio-drowo-lędźwiowych powoduje, że przy chodzeniu nie następuje zjawisko przeprostu biodra. Brak tego przeprostu jest kompensowany ruchami w połączeniu łędźwiowo-krzyżowym...

Bolesne napięcie włókien mięśniowych z punktami maksymalnej bolesności i punktami spustowymi

W obrębie mięśni związanych z kręgosłupem powyższe zaburzenie najczęściej spotyka się w obrębie mięśni: biodrowo-lędźwiowych, gruszko-watych, czworobocznych lędźwi, pośladkowych średnich, biodrowo-żebro-wych, a w części górnej tułowia w mięśniach równoległobocznych, czworobocznym...

Bolesne napięcie więzadeł z więzadłowymi punktami maksymalnej bolesności i punktami spustowymi

Nieprawidłowości napięcia więzadeł mogą być przyczyną miejscowych, rzutowanych lub promieniujących dolegliwości bólowych w okolicy kręgosłupa i miednicy.

Zaburzenia te w obrębie kręgosłupa i miednicy najczęściej dotyczą więzadeł:

• biodrowo-lędźwiowych

• krzyżowo-biodrowych (brzusznych...

Powięziowe strefy nadmiernego napięcia

W ostatnich latach coraz większą uwagę zwraca się na tkankę powięziową oraz na skutki, jakie nieprawidłowości w jej obrębie przynoszą tkankom i narządom z nią związanym. Tkanka powięziowa, jako jedyna w narządzie ruchu, łączy ze sobą wszystkie jego struktury we wszystkich częściach ciała...

Programy ćwiczeń przywracających równowagę napięć mięśniowych kręgosłupa

Przedstawione dalej programy ćwiczeń zostały opracowane z myślą o samodzielnym ich wykonywaniu przez pacjentów w warunkach domowych. Najbardziej wskazane byłoby traktować je jako domową kontynuację ćwiczeń usprawniających prowadzonych wcześniej w ośrodkach leczniczych. Mogą też stanowić bazę...

Napięcie mięśniowe

napięcie mięśniowe; stan skurczu mięśnia stanowiący toniczny odruch na rozciąganie. Stopień, charakter i harmonijny rozkład napięcia w po­szczególnych grupach mięśniowych (naprzemiennie zwiększające się w ago-nistach i antagonistach; stałe, toniczne, tzw. posturalne w mięśniach...

Napięcie dotykowe

Napięcie dotykowe - wartość napięcia prądu elektrycznego wywołująca przepływ szkodliwego lub niebezpiecznego prądu porażeniowego przez ciało człowieka, w wyniku dotknięcia uszkodzonego urządzenia elektrycznego.

Wartość napięcia dotykowego zależy od stanu zawilgocenia powierzchni skóry...

Napięcie znamionowe zasilania

Napięcie znamionowe zasilania - nominalna wartość napięcia przemiennego zasilającego urządzenia teleinformatyczne, przy którym urządzenia te winny pracować poprawnie. Wielkość przemiennego napięcia znamionowego w Polsce wynosi 220/380 V i nie powinna przekraczać -15% oraz +10% nominału. Najpóźniej...

Czy można skutecznie pomagać osobom z dysleksją rozwojową?

Dysleksja rozwojowa nie jesl chorobą, która się rozwija - jak to błędnic interpretują niektórzy. Pomoc, której należy udzielić w dysleksji rozwojowej, ma charakter pedagogiczny i psychologiczny. Całość oddziaływań pedagogicznych stosowanych wobec dzicci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i...