Napięcie skuteczne

Napięcie skuteczne

Czytaj Dalej

Natężenie i napięcie skuteczne

Pole pod wykresem jest rowne polu prostokata o bokach: Io2*R/2 X T W=Io2R/w * T Natezeniem skutecznym pradu przemiennego nazywamy natezenie takiego pradu stalego, ktory w danym czasie wykonuje taka sama prace jak prad przemienny.

Warunki skutecznej dyskryminacji cenowej

•Rynek musi się dać posegmentować,

•Różne elementy musza wykazywać popyt o różnej intensywności

•Klienci znajdujący się w niższym segmencie nie mogą być zdolni do odsprzedawania produktów i usług klientom z segmentu górnego,

•Konkurencja nie może zagrażać pozycji firmy w górnym segmencie,

•Koszt...

Nawyki skutecznego i sprawnego menedżera

podejmuje skuteczne decyzje - prawidłowe kroki w pra­widłowej kolejności

Specyfika kontroli prawnej i jej efektywność (zasoby chroniące lub minimalizujące sankcje, skuteczna egzekucja)

W znaczeniu najogólniejszym kontrola prawna jest całokształtem oddziaływania prawa na stosunki społeczne. W znaczeniu węższym natomiast jest ona sprawowaniem nadzoru — przez instytucje prawne — nad zachowaniem obywateli oraz wpływem obywateli na instytucje prawne i organy państwa.

Dalsze uściślenie...

Cechy skutecznych przywódców

  cechy przywódcze – elastyczność, otwartość wobec otoczenia, ambicja, orientacja na osiąganie dobrych efektów, asretywność, zdolność do współpracy, zdecydowanie, spolegliwość, chęć wywierania wpływu na innych, energiczność, wytrwałość i konsekwencja, zaufanie do siebie, odporność na stres, chęć do brania na siebie odpowiedzialności zdolności przywódcze – inteligencja, wykształcenie, twórcze ...

Jak skutecznie oceniać kompetencje?

 

Najistotniejszym bogactwem organizacji są ludzie chętni do wykonywania swojej pracy na najwyższym poziomie posiadanych kompetencji. Ale jak badać poziom kompetencji pracowników i jak wykorzystać uzyskane informacje ? Odpowiedzią na powyższe pytania jest metoda zwana Centrum Oceny (Assessment/Development...

Skuteczne uczenie się z różnych źródeł informacji

 

Aby pogłębiać swoje umiejętności oraz zdobywać nową wiedzę należy korzystać ze wszystkich źródeł. Otaczający nas świat posiada takie źródła, musimy nauczyć się tylko z nich korzystać. Oto kilka przykładów, z których możemy czerpać informacje:

współpraca z pozytywnie nastawionymi...

Czynniki warunkujące skuteczne komunikowanie się w organizacji

Nie można pracować z innymi ludźmi, jeśli nie potrafią oni skutecznie się komunikować ze sobą. A podstawą owej kooperacji i współdziałania jest efektywne, skuteczne porozumiewanie się.

Cechy skutecznego motywowania

Ludzie muszą być świadomi, że żaden inny sposób postępowania nie jest równie skuteczny.

Warunki skutecznego premiowania

  W uzupełnieniu prezentacji systemów premiowania istotne jest sfor­mułowanie kilku dodatkowych założeń skutecznego posługiwania się pre­mią jako instrumentem motywowania.

Warunki skutecznego premiowania

  W uzupełnieniu prezentacji systemów premiowania istotne jest sfor­mułowanie kilku dodatkowych założeń skutecznego posługiwania się pre­mią jako instrumentem motywowania.

Jak szybko i skutecznie zdemotywować pracownika?

 

Pracując od kilku lat jako doradca personalny, na co dzień spotykam się z problemem motywacji pracowników. Pojawia się on nie tylko w rozmowach z kierownikami działów personalnych, ale i z menedżerami starającymi się o zmianę pracy. Z moich obserwacji wynika, że w ciągu tych kilku lat świadomość...

Dynamika osobowości – energia, napięcie, potrzeba, wartościowość, siła (LEWIN)

Lewin by przedstawić pojęcia dynamiczne (kierunek, odległość, siła) wynalazł nowy rodzaj przestrzeni: hodologiczną. Hodologia – nauka o drogach, droga jest tym samym co przemieszczanie. Pojęcia dynamiczne Lewina łącznie tworzą psychologię wektorową.

PODSTAWOWE POJĘCIA DYNAMICZNE LEWINA : potrzeba...

Polityka jako sztuka skutecznego rządzenia

Autor Księcia uważał, że moralność chrześcijańska może przeszkadzać w skutecznym działaniu władcy, którego celem jest utrzymanie stabilności systemu i zaspokojenia oczekiwań obywateli, przede wszystkim wolności, bezpieczeństwa jednostki i własności prywatnej.

Napięcia, sytuacje i spory zagrażające pokojowi

Pojęcie sytuacji, oznaczające napięcie w stosunkach międzynarodowych i taki stan rzeczy, który może doprowadzić do sporu i najczęściej go poprzedza. Określeniu sytuacja towarzyszy nader często pojęcie napięcia, oznaczające antagonizm nie mający jeszcze określonego i precyzyjnie zdefiniowanego...

Napięcie elektryczne

Napięcie U między dwoma punktami pola elektrostatycznego jest równe stosunkowi pracy W, jaką wykonują siły pola, przesuwając między tymi punktami ładunek próbny. W=W/q

W=F.s = Eq.?s

Jednostką napięcia jest wolt – V. 1V= 1J/1C

Napięcie mierzy się woltomierzem lub miernikiem uniwersalnym...

Napięcie elektryczne - Czym jest prąd elektryczny

Przepływ prądu elektrycznego lub, prościej, prąd elektryczny to uporządkowany ruch jonów lub elektronów.

Aby płynął prąd muszą być spełnione dwa warunki :

W obwodzie elektrycznym musi być źródło napięcia.

W obwodzie muszą być elektrony lub jony, czyli nośniki prądu.

Natężenie prądu I...

Napięcie elektryczne - Źródła napięcia elektrycznego

Do naczynia nalano roztworu kwasu siarkowego. Oczyszczone papierem ściernym płytki przymocuj do bakelitowego uchwytu i zaznacz w roztworze. Do zacisków podłącz przewody i miernik. Zmień napięcie.

Miernik wskazał napięcie około 100 mA. Na płytkach zachodzą reakcje chemiczne, bo osadzają się na nich...

Napięcie elektryczne - Obwód elektryczny

Obwód elektryczny – to układ elementów elektrycznych wraz ze źródłem napięcia, połączonych przewodami, które stanowią drogę dla prądu elektrycznego. Elementy mogą być połączone ze sobą szeregowo lub równolegle. W obwodzie elektrycznym zaznacza się kierunek. Umownie przyjmuje się, że prąd płynie...

Napięcie elektryczne - Prawo Ohama

Prawo Ohama określa związek pomiędzy dwoma wielkościami fizycznymi: natężenie prądu płynącego przez opornik i napięciem na jego końca.

Natężenie prądu można zmierzyć amperomierzem. Włącza się go szeregowo z odbiornikiem i nie ma znaczenia, z której strony go umieścimy.

Zależność między...