Napięcie mięśniowe

Czytaj Dalej

Badanie ruchów biernych i napięcia mięśniowego

Ruchy bierne badamy w ten sposób, że wykonujemy kończynami ruch) w każdym stawie osobno i stwierdzamy jaki jest ich zakres - prawidłowy cz) ograniczony. Ograniczenie ruchów w stawach może być spowodowane zmiana mi miejscowymi w samych stawach albo też zmianami w mięśniach. Ograniczę nie ruchów w stawach...

Badanie napięcia mięśniowego

Badanie napięcia mięśniowego przeprowadza się w poszczególnych grupach mięśniowych. Przed badaniem pacjent powinien być odpowiednio rozluźniony. Badanie przeprowadzamy wielokrotnie, najlepiej porównując ze sobą napięcie symetrycznych mięśni.

Ocenę napięcia mięśni w kończynach górnych przeprowadza...

Zaburzenia równowagi napięć mięśniowych

Zaburzenia równowagi napięć mięśniowych są typowe dla społeczeństw cywilizowanych. Nie występują w społecznościach prymitywnych, żyjących w środowisku naturalnym, które swoim zróżnicowaniem wymusza urozmaiconą, lecz zrównoważoną aktywność wszystkich grup mięśniowych narządu ruchu i...

Wpływ kompleksowego usprawniania z uwzględnieniem krioterapii ogólnoustrojowej na stan napięcia mięśniowego u chorych na stwardnienie rozsiane

Stwardnienie rozsiane (SM) jest chorobą przewlekłą, która u ogromnej większości chorych (ok. 90%) powoduje kliniczne objawy uszkodzenia układu nerwowego. Niesprawność pojawia się u 75% chorych, natomiast upośledzenie środowiskowe dotyka 69% [1], Liczba hipotez odnośnie przyczyn SM rośnie, lecz nadal...

Zaburzenia równowagi napięć mięśniowych

Ma to dalsze konsekwencje w sposobie wykonywania prac i czynności codziennych, które „najwygodniej" wykonywać mięśniami najsprawniejszymi i najsilniejszymi, eliminując z danego ruchu mięśnie słabsze. Powstaje swoisty mechanizm narastającego dysbalansu: silne mięśnie stają się silniejsze lub swoją...

Napięcie mięśniowe

napięcie mięśniowe; stan skurczu mięśnia stanowiący toniczny odruch na rozciąganie. Stopień, charakter i harmonijny rozkład napięcia w po­szczególnych grupach mięśniowych (naprzemiennie zwiększające się w ago-nistach i antagonistach; stałe, toniczne, tzw. posturalne w mięśniach...

Programy ćwiczeń przywracających równowagę napięć mięśniowych kręgosłupa

Przedstawione dalej programy ćwiczeń zostały opracowane z myślą o samodzielnym ich wykonywaniu przez pacjentów w warunkach domowych. Najbardziej wskazane byłoby traktować je jako domową kontynuację ćwiczeń usprawniających prowadzonych wcześniej w ośrodkach leczniczych. Mogą też stanowić bazę...

Zaburzenia równowagi napięć mięśniowych

Jeszcze większe zaburzenia powstają w sferze dynamiki. Zgięciowe ustawienie stawów biodrowych spowodowane przykurczami mięśni bio-drowo-lędźwiowych powoduje, że przy chodzeniu nie następuje zjawisko przeprostu biodra. Brak tego przeprostu jest kompensowany ruchami w połączeniu łędźwiowo-krzyżowym...

Bolesne napięcie włókien mięśniowych z punktami maksymalnej bolesności i punktami spustowymi

W obrębie mięśni związanych z kręgosłupem powyższe zaburzenie najczęściej spotyka się w obrębie mięśni: biodrowo-lędźwiowych, gruszko-watych, czworobocznych lędźwi, pośladkowych średnich, biodrowo-żebro-wych, a w części górnej tułowia w mięśniach równoległobocznych, czworobocznym...

Dynamika osobowości – energia, napięcie, potrzeba, wartościowość, siła (LEWIN)

Lewin by przedstawić pojęcia dynamiczne (kierunek, odległość, siła) wynalazł nowy rodzaj przestrzeni: hodologiczną. Hodologia – nauka o drogach, droga jest tym samym co przemieszczanie. Pojęcia dynamiczne Lewina łącznie tworzą psychologię wektorową.

PODSTAWOWE POJĘCIA DYNAMICZNE LEWINA : potrzeba...

Napięcia, sytuacje i spory zagrażające pokojowi

Pojęcie sytuacji, oznaczające napięcie w stosunkach międzynarodowych i taki stan rzeczy, który może doprowadzić do sporu i najczęściej go poprzedza. Określeniu sytuacja towarzyszy nader często pojęcie napięcia, oznaczające antagonizm nie mający jeszcze określonego i precyzyjnie zdefiniowanego...

Jakie znasz typy włókien mięśniowych?

U człowieka można wyróżnić dwa zasadnicze typy włókien mięśniowych:

-włókna szybkokurczliwe, tzw. białe, charakteryzujące się mniejszą liczbą mitichondriów, słabszym ukrwieniem oraz zdolnością do szybkiego rozwijania siły maksymalnej. Równocześnie stosunkowo szybko ulegają zmęczeniu, ich...

Opisz przebieg rozwoju układu mięśniowego w ontogenezie

Rozwój mięśnia odbywa się głównie przez przyrost ilości włókien w okresie płodowym. Po urodzeniu zwiększa się w zasadzie już tylko ich wielkość. Między 32 tygodniem rozwoju płodowego a 4 miesiącem po urodzeniu następuje podwojenie liczby włókien, Według niektórych źródeł mnożenie się włókien...

Jaki jest wpływ aktywności ruchowej na rozwój układu mięśniowego

Aktywność ruchowa jest ważnym czynnikiem determinującym ciężar ciała. Trening z reguły powoduje wzrost masy ciała szczupłego kosztem tłuszczu, tak że całkowita masa ciała często nie ulega istotnym zmianom. Trening fizyczny przynosi wyraźną redukcję masy ciała lub zmianę jego składu dopiero po...

Napięcie elektryczne

Napięcie U między dwoma punktami pola elektrostatycznego jest równe stosunkowi pracy W, jaką wykonują siły pola, przesuwając między tymi punktami ładunek próbny. W=W/q

W=F.s = Eq.?s

Jednostką napięcia jest wolt – V. 1V= 1J/1C

Napięcie mierzy się woltomierzem lub miernikiem uniwersalnym...

Napięcie elektryczne - Czym jest prąd elektryczny

Przepływ prądu elektrycznego lub, prościej, prąd elektryczny to uporządkowany ruch jonów lub elektronów.

Aby płynął prąd muszą być spełnione dwa warunki :

W obwodzie elektrycznym musi być źródło napięcia.

W obwodzie muszą być elektrony lub jony, czyli nośniki prądu.

Natężenie prądu I...

Napięcie elektryczne - Źródła napięcia elektrycznego

Do naczynia nalano roztworu kwasu siarkowego. Oczyszczone papierem ściernym płytki przymocuj do bakelitowego uchwytu i zaznacz w roztworze. Do zacisków podłącz przewody i miernik. Zmień napięcie.

Miernik wskazał napięcie około 100 mA. Na płytkach zachodzą reakcje chemiczne, bo osadzają się na nich...

Napięcie elektryczne - Obwód elektryczny

Obwód elektryczny – to układ elementów elektrycznych wraz ze źródłem napięcia, połączonych przewodami, które stanowią drogę dla prądu elektrycznego. Elementy mogą być połączone ze sobą szeregowo lub równolegle. W obwodzie elektrycznym zaznacza się kierunek. Umownie przyjmuje się, że prąd płynie...

Napięcie elektryczne - Prawo Ohama

Prawo Ohama określa związek pomiędzy dwoma wielkościami fizycznymi: natężenie prądu płynącego przez opornik i napięciem na jego końca.

Natężenie prądu można zmierzyć amperomierzem. Włącza się go szeregowo z odbiornikiem i nie ma znaczenia, z której strony go umieścimy.

Zależność między...

Napięcie elektryczne - Szeregowe łączenie oporników

Rz = U1 + U2 + U3 + U4/I

Rz = Rz1 · I + Rz2 · I = Rz3 · I +Rz4 · I/I

Rz= Rz1 + Rz2 + Rz3 + Rz4

Opór zastępczy układu oporników połączonych szeregowo jest równy sumie tych oporników.