Napęd przedni

Napęd przedni

Czytaj Dalej

Więzadło podłużne przednie

Więzadło podłużne przednie (ligamentum longitudinale anterius) biegnie na przedniej powierzchni trzonów kręgów. Rozpoczyna się ono na guzku gardłowym części podstawnej kości potylicznej, rozszerza się ku dołowi, zachodząc na boczne powierzchnie trzonów, gdzie częściowo przykrywa więzadła...

Błona szczytowo-potyliczna przednia

Błona szczytowo-potyliczna przednia (membrana atlantooccipitalis anterior) jest rozpięta jako płaskie, dość mocne pasmo między częścią podstawną kości potylicznej a łukiem przednim kręgu szczytowego. Pośrodku jest zrośnięta od przodu z więzadłem podłużnym przednim, bocznie — z torebką...

Więzadło mostkowo-obojczykowe przednie i tylne

Więzadło mostkowo-obojczykowe przednie i tylne (ligamentum sternoclaińculare anterius et posterius) biegnie w postaci silnych pasm nieco rozbieżnie na przedniej i tylnej powierzchni torebki stawowej od końca mostkowego obojczyka ku dołowi i przyśrodkowo do górnej części rękojeści mostka. Więzadło...

Więzadło krzyżowe przednie

Więzadło krzyżowe przednie (ligamentum cruciatum anterius), dłuższe od tylnego, odchodzi szerokim pasmem od powierzchni wewnętrznej kłykcia bocznego kości udowej w pobliżu jego brzegu tylnego; stąd biegnie skośnie do przodu, ku dołowi i przyśrodkowo, zwężając się i spłaszczając, i kończy...

Mięsień krzyzowo-guziczny przedni

M. krzyzowo-guziczny przedni (m. sacrococcygeus ventralis) należy do tej samej grupy mięśni, co mm. międzypoprzeczne boczne. Jest to mięsień parzysty, szczątkowy, niestale występujący. Pochodzi od m. obniżającego ogon (m. depressor caudae) niższych ssaków mięśnie dna miednicy). Rozpoczyna się on na...

Blaszka przednia albo głęboka

Blaszka przednia albo głęboka (lamina profunda*) jest cieńsza od tylnej, leży do przodu od m. krzyżowo-grzbietowego, a do tyłu od m. czworobocznego lędźwi i m. lędźwiowego większego. Rozpięta jest tylko na przestrzeni od dwunastego żebra do grzebienia biodrowego, do których się przyczepia...

Mięsień zębaty przedni

M. zębaty przedni (m. serratus anterior) jest mięśniem płaskim, czworokątnym, położonym na ścianie bocznej klatki piersiowej. Jest on jednym z największych mięśni ciała, chociaż z powodu swego ukrytego położenia nie robi tego wrażenia.

M. zębaty przedni rozpoczyna się przeważnie dziesięcioma...

Blaszka przednia brzucha

Blaszka przednia (lamina anterior) pokiywa całą przednią powierzchnię m. prostego i jak poprzednio zaznaczono, jest ściśle zrośnięta ze smugami ścięgnistymi. U góry blaszka przednia jest cienka i jest miejscem przyczepu dla części brzusznej m. piersiowego większego; ku dołowi staje się grubsza. W...

Mięsień pochyły przedni

M. pochyły przedni (m. scalenus anterior) rozpoczyna się czterema pasmami od guzków przednich wyrostków poprzecznych trzeciego do szóstego kręgu szyjnego. Włókna tych pasm biegną nieco zbieżnie ku dołowi oraz do boku i łączą się we wspólny brzusiec dochodzący do guzka m. pochyłego przedniego na...

Mięsień prosty przedni głowy

M. prosty przedni głowy (ra. rectus capitis anteńor) jest to mały, czworoboczny mięsień, położony między kością potyliczną a kręgiem szczytowym.

Rozpoczyna się on na łuku przednim i u nasady wyrostka poprzecznego kręgu szczytowego, włókna biegną w górę i przyśrodkowo, kończąc się na...

Mięsień uszny przedni

M. uszny przedni (m. auricularis anterior) jest to płaski, trójkątny mięsień położony do przodu od małżowiny.

 Rozpoczyna się on na czepcu ścięgnistym i blaszce powierzchownej powięzi skroniowej. Włókna biegną ku tyłowi i nieco ku dołowi i kończą się na brzegu przednim małżowiny (na końcu...

Grupa przednia mięśni przedramienia

Grupa przednia jest to przeważnie grupa zginaczy, silniejsza od obu pozostałych. Składa się ona z ośmiu mięśni ułożonych w cztery warstwy. Warstwę pierwszą tworzą cztery mięśnie położone powierzchownie: nawrotny obły, zginacz promieniowy nadgarstka, dłoniowy długi i zginacz łokciowy...

Mięsień piszczelowy przedni

M. piszczelowy przedni (ra. ti-bialis anterior) jest mięśniem najbardziej przyśrodkowo położonym, dużym, trójgraniastym, rozpiętym między końcem górnym k. piszczelowej a brzegiem przy-środkowym stopy.

Mięsień ten rozpoczyna się 1) na kłykciu bocznym i górnych dwóch trzecich częściach powierzchni...

Ściana przednia żołądka

Ściana przednia żołądka wzdłuż całej krzywizny mniejszej na znacznej przestrzeni przylega 1) do wątroby (facies hepatica), a w szczególności do płata lewego i do płata czworobocznego; pęcherzyk żółciowy przylega do odźwiernika. Sprawy chorobowe przechodzą nieraz z łatwością z żołądka na...

Brzeg przedni wątroby

Brzeg przedni (margo anterior) oddziela powierzchnie górną od dolnej. Na nim na granicy między płatem lewym i prawym, w miejscu gdzie do wątroby dochodzi więzadło sierpowate, znajduje się silne wycięcie pępkowe (incisura umbilicalis); do tego wcięcia dochodzi również więzadło obłe wątroby...

Brzeg przedni płuca

Brzeg przedni (margo anterior) w odróżnieniu od tylnego jest cienki, prawie ostry. Różni się również swą długością, która jest znacznie mniejsza z powodu wysokiego położenia przyczepu przedniego przepony. Po stronie prawej biegnie on prawie pionowo, po lewej na wysokości 4—5 przestrzeni...

Zachyłek żebrowo-śródpiersiowy przedni

Zachyłek żebrowo-śródpiersiowy przedni (recessus costomediastinalis anterior). Opłucna żebrowa w swej przedniej części wyściełającej chrząstki żebrowe i powierzchnię tylną mostka pod ostrym kątem przerzuca się ku tyłowi i przechodzi w opłucną śródpiersiową; przejście to za pośrednictwem...

Jama śródpiersiowa przednia

Jama śródpiersiowa przednia (cavum mediastinale anterius) zawiera u dołu serce wraz z osierdziem, u góry — grasicę (u dziecka, u dorosłego odpowiadające jej ciało tłuszczowe), wielkie naczynia serca (żyłę główną górną i dolną, aortę wstępującą wraz z łukiem aorty, naczynia płucne) i ich...

Powierzchnia przednia nerki lewej

Podobnie jak po stronie prawej również i do lewej nerki wzdłuż wąskiego pasma bieguna górnego przylega 1) nadnercze — pole nadnerczowe (area suprarenalis); poniżej i bocznie zamiast pola wątrobnego nerki prawej przylegają 2) żołądek — pole żołądkowe (area ventriculańs) oraz bardziej bocznic 3)...