Napęd optyczny

Napęd optyczny

Czytaj Dalej

Napędy optyczne.

Do pamięci optycznych zaliczyć należy wszelkie te formy pamięci, w których odczyt i interpretacja zapisanych danych odbywa się na drodze optycznej (najczęściej z wykorzystaniem laserów). Poniżej zaprezentowano rysunek ilustrujący proces odczytu danych dla pamięci optycznych.

Napędy nośników optycznych

Napędy nośników optycznych - szereg napędów dysków optycznych, przystosowanych do odczytu danych rejestrowanych na płytach (krążkach) typu CD.

Co to są instrumenty optyczne?

Instrumenty optyczne pomagają nam poznać otaczający świat. Nasze oczy są doskonale zaprojektowanymi instrumentami optycznymi.

Kto powinien produkować samochód o napędzie elektrycznym?

Załóżmy, że General Motors, General Electric i Sears inte-się rozwojem i wprowadzeniem na rynek samochodu o pędzie elektrycznym. Która z firm będzie miała największą przewagę konkurencyjną?

Najpierw rozważmy kluczowe przesłanki osiągnięcia suk-e-u Obejmują one: (1) posiadanie dobrych stosunków...

Upowszechnienie napędu wodnego

 

Postęp w całej wytwórczości rzemieślniczo--przemysłowej polegał przede wszystkim na wykorzystywaniu na wielką skalę energii wod­nej za pomocą kół wodnych. Młyny wodne były znane już dużo wcześniej i używane głów­nie do przemiału zboża. Jednakże w rozpatry­wanym okresie nastąpił wyraźny...

Camera obscura, ciemnia optyczna

Skrzynka zotworkiem w przedniej ścianie, z matową szybą w tylnej,na której powstaje odwrócony obraz ustawionegoprzed otworem przedmiotu; znana już Arystotelesowi,stosowana przez Arabów w X w.; udoskonalona przezLeonarda da Vinci; prototyp aparatu fotograficznego.

Co. stosowana była w XVIII w. przez wielu...

Nosniki danych optycznych i magnetycznych

Dysk optyczny jest płaskim, plastikowym krążkiem pokrytym materiałem, na którym mogą być zapisywane bity informacji w postaci fragmentów dobrze i słabo odbijających wiązkę światła. Pierwsze dyski optyczne zapisujące analogowo (sic!

Czujniki optyczne

jpg) Rodzaje czujników optycznych: • Czujnik optyczny odbiciowy • Czujnik odbiciowy z eliminacją wpływu tła • Czujnik refleksyjny(BRAMKA REFLEKSYJNA) (retro-reflective sensor) • Czujniki optyczne typu bariera (BRAMKA JEDNOKIERUNKOWA) (through-beam sensor) Czujniki optyczne odbiciowe ZBLIŻENIOWE (proximity switch)(TOO) Nadajnik i odbiornik umieszczone są we wspólnej obudowie.

Pojazdy i napędy hybrydowe

Pojazd hybrydowy to posiada co najmniej(zazwyczaj) z dwoma napędami. Jednym z pierwszych pojazdów hybrydowych był rower parowy zbudowany w 1873 roku we Francji. Do tego samego gatunku zalicza się bardzo popularne kilkadziesiąt lat temu motorowery i rowery z pomocniczymi silnikami spalinowymi. Obecnie napęd hybrydowy w motoryzacji kojarzy się głównie z pojazdami spalinowo-elektrycznymi. Spalinowe gdyż jest najbardziej rozpowszechnionym źródłem napędu a elektryczne cechują się ...

Napęd hydrauliczny

Napęd hydrauliczny - urządzenie służące do przekazywania energii mechanicznej z miejsca jej wytworzenia do miejsca napędzanego za pomocą cieczy. Zasada działania napędów hydraulicznych oparta jest na Prawie Pascala ,które mówi , jeżeli na płyn (ciecz lub gaz) w zbiorniku zamkniętym wywierane jest ciśnienie zewnętrzne, to ciśnienie wewnątrz zbiornika jest wszędzie jednakowe i równe ciśnieniu zewnętrznemu Ze względu na sposób przekazywania energii rozróżniamy dwie ...

Napęd hydrauliczny

Napęd hydrauliczny - urządzenie służące do przekazywania energii mechanicznej z miejsca jej wytworzenia do miejsca napędzanego za pomocą cieczy. Zasada działania napędów hydraulicznych oparta jest na Prawie Pascala ,które mówi , jeżeli na płyn (ciecz lub gaz) w zbiorniku zamkniętym wywierane jest ciśnienie zewnętrzne, to ciśnienie wewnątrz zbiornika jest wszędzie jednakowe i równe ciśnieniu zewnętrznemu Ze względu na sposób przekazywania energii rozróżniamy dwie ...

Bufor optyczny

Bufor optyczny - specyficzny rodzaj lokalnej pamięci buforującej węzła transmisyjnego, niezbędny do komutowania sygnałów optycznych.

Cyrkulator optyczny

Cyrkulator optyczny - całkowicie optyczne urządzenie spełniające funkcję multiplekserADM dla promieni optycznych, z możliwością kierowania tych promieni do odpowiednich portów docelowych.

Izolator optyczny

Izolator optyczny - stosowany w optoelektronice a głównie w światłowodach - element optyczny spełniający funkcję „diody optycznej", przepuszczający światło tylko w jednym kierunku.

Napęd magnetooptyczny

Istotą zapisu MO na płytach CD jest połączenie dwóch do tej pory funkcjonujących oddzielnie technologii: trwałego zapisu na magnetycznych nośnikach dyskowych z precyzyjnym odczytem optycznym naprowadzanym za pomocą promienia laserowego, stosowanym na dyskach optycznych CD.

Napędy nośników dyskowych

), różnorodne nośniki informacji (magnetyczne, optyczne, magnetooptyczne), wymienność nośników danych (dyski stałe, wymienne), jak też stosowanie specjalizowanych układów pomocniczych do odfiltrowania zakłóceń (filtracja PRML).

Napędy nośników taśmowych

Napędy nośników taśmowych - wiele różnorodnych technologii zapisu na kasetowych nośnikach taśmowych, klasyfikowanych przez kilka niespójnych sposobów rejestracji wg:

szerokości zapisywanych taśm w kasetach - półcalo- wa, ćwierćcalowa (zapis QIC w technologii Travan), 0,325 cala (rozszerzony...

Napędy stacji roboczych

Napędy stacji roboczych - umożliwiają tworzenie plików roboczych i archiwizowanie danych o pojemnościach powyżej 100 MB, instalowane (wewnętrznie lub zewnętrznie) jako urządzenia pamięciowe stacji roboczych oraz w komputerach osobistych klasy PC - działające z wieloma rodzajami wymiennych nośników...

Przełącznik optyczny pęcherzykowy

Przełącznik optyczny pęcherzykowy - optyczny przełącznik informacyjnych promieni świetlnych, stosowany w terabitowych węzłach przezroczystych sieci szkieletowych.

Reflektometr optyczny

Reflektometr optyczny - optyczny przyrząd pomiarowy stosowany w telekomunikacji do przeprowadzenia kontroli parametrów traktów światłowodowych, a także diagnozowania i lokalizacji uszkodzeń włókien w zainstalowanych kablach optotelekomunikacyjnych.