Napęd elektryczny

Napęd elektryczny

Czytaj Dalej

Kto powinien produkować samochód o napędzie elektrycznym?

Jednak General Motors miałby prawdopodobnie największą przewagę kompara-tywną w pnxhikcji i marketingu samochodów o napędzie elektrycznym.

Przewodnictwo elektryczne

  Prąd elektryczny-uporządkowany ruch ładunków elektrycznych: elektronów w przewodniku metalowym,jonów dodatnich i ujemnych w elektrolitach i gazach zjonizowanych.

ELEKTRYCZNE DZIAŁO

Alianci, badając zdoby­te działo stwierdzili, że do jego za­silania potrzebna byłaby elektrow­nia o ogromnej mocy i prace nad działami elektrycznymi nie były kontynuowane.

Burza, pioruny, iskra elektryczna, chmury i plazma

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Iskra elektryczna, wyładowanie iskrowe, jeden z rodzajów przepływu prądu elektrycznego w gazie, występuje przy względnie wysokim ciśnieniu (np.

Czym jest ładunek elektryczny

Ładunek elektryczny- jest to cecha ,pewna włściwość ciał powodująca ich wzajemne oddziaływanie na odległość .

Napięcie elektryczne

Napięcie U między dwoma punktami pola elektrostatycznego jest równe stosunkowi pracy W, jaką wykonują siły pola, przesuwając między tymi punktami ładunek próbny. W=W/q

W=F.s = Eq.?s

Jednostką napięcia jest wolt – V. 1V= 1J/1C

Napięcie mierzy się woltomierzem lub miernikiem uniwersalnym...

Napięcie elektryczne - Czym jest prąd elektryczny

Przepływ prądu elektrycznego lub, prościej, prąd elektryczny to uporządkowany ruch jonów lub elektronów.

Napięcie elektryczne - Źródła napięcia elektrycznego

Światło, padając na specjalny element, powoduje powstanie w nim napięcia elektrycznego. Energia elektryczna wytwarzana jest w elektrowniach dzięki zjawisku indukcji elektryczno magnetycznej.

Napięcie elektryczne - Obwód elektryczny

Obwód elektryczny – to układ elementów elektrycznych wraz ze źródłem napięcia, połączonych przewodami, które stanowią drogę dla prądu elektrycznego.

Napięcie elektryczne - Prawo Ohama

I ~ U Wielkością, która charakteryzuje opornik, jest opór elektryczny.

Napięcie elektryczne - Szeregowe łączenie oporników

Rz = U1 + U2 + U3 + U4/I

Rz = Rz1 · I + Rz2 · I = Rz3 · I +Rz4 · I/I

Rz= Rz1 + Rz2 + Rz3 + Rz4

Opór zastępczy układu oporników połączonych szeregowo jest równy sumie tych oporników.

Napięcie elektryczne - Cieplne skutki przepływu prądu elektrycznego

t Prąd elektryczny wykonuje pracę, bo zmienia energię źródła na energię wewnętrzną przewodnika, a ta w postaci ciepła przekazywana jest otoczeniu.

Prąd elektryczny - uporządkowany ruch ładunków elektrycznych

Istnienie napięcia warunkuje przepływ padu eklektycznego [U]=1V Urządzenia wytwarzające napięcie: Ogniwo Akumulator Prądnica Naładowany kondensar Natężenie elektryczne- stosunek wielkości ładunku przepływającego przez poprzeczny przekrój do czasu jego przepływu I=q/t [I]=1A 1A= 1c/1s q- wielkość ładunku przepływającego przez poprzeczny przekrój przewodnika amper- jest liczbowo równy natężeniu takiego padu, gdy przez ...

Przewodnictwo elektryczne gazów i cieczy

Przewodnictwo elektryczne – zjawisko przepływu ładunków elektrycznych (prąd elektryczny) pod wpływem pola elektrycznego. Nie wykazują przy tym przewagi żadnego ładunku elektrycznego, pozostają więc elektrycznie obojętne.

Przewodnictwo elektryczne gazów i cieczy - ELEKTROLIZA

W elektrolicie więc nosicielami ujemnych ładunków są jony ujemne kierujące się ku anodzie – ich przemieszczanie się stanowi prąd elektryczny płynący w tej cieczy.

Przewodnictwo elektryczne gazów i cieczy - Praktyczne zastosowanie przewodnictwa elektrycznego cieczy

Jednym z praktycznych zastosowań przewodnictwa elektrycznego cieczy jest wykorzystanie przewodzenia prądu przez kwas w ogniwach elektrycznych, np.

SILNIK ELEKTRYCZNY - definicja

SILNIK ELEKTRYCZNY to maszyna elektryczna przetwarzająca energię elektryczną na mechaniczną, zwykle w postaci ruchu obrotowego; składa się ze stojana (z parą lub parami elektromagnesów) i wirnika z uzwojeniem.

Zastosowanie silnika elektrycznego prądu stałego - trakcja elektryczna

W praktyce tak projektuje się obwody elektryczne, aby maksymalny prąd jaki może popłynąć przez uzwojenia silników równał się 1,8~1,9 prądu mocy godzinnej.