Namiestnik

Czytaj Dalej

Namiestnik w Królestwie Polskim w latach 1815 - 1826

Namiestnik miał działać w obrębie udzielonych przez Króla pełnomocnictw, obejmujących (od 1818 r ) znaczną część funkcji rządowo - administracyjnych. Namiestnik dysponował własną kancelarią , na której czele stał radca sekretarz stanu