Najstarszy

Czytaj Dalej

Problem najstarszego przekazu Eucharystii

Pierwotna forma z okresu przedpawłowego czy semicki przekaz przed Mk zachowały najstarsze tradycje. Wydaje się, że argumenty przemawiające za tym, iż w relacji Mk możemy uchwycić najstarszy przekaz Ostatniej Wieczerzy posiadają największą siłę argumentów.

Bogurodzica jako najstarszy zabytek językowy i arcydzieło poezji średniowiecza

Najstarsza wersja została spisana na początku XV wieku, ale opiera się ona z całą pewnością na wzorach wcześniejszych, z połowy XIV, a być może z przełomu XIII i XIV wieku.

"Bogurodzica" - najstarszy zabytek literatury polskiej (treść i język).

Dwie pierwsze zwrotki to najstarsza część Bogurodzicy - pochodzi z pierwszej połowy XIII wieku, choć spisana została w początkach XV wieku. Autorstwo najstarszej części przypisywano św.

Walory językowe "Bogurodzicy" najstarszego, polskiego zabytku językowego

Dwóm najstarszym strofom Bogurodzicy towarzyszy zarazem najstarsza melodia pieśni śpiewana chóralnie, jednogłosowo, bez akompaniamentu instrumentalnego.

Aktualny stan badań nad najstarszą tradycją eucharystii

Spojrzenie eschatologiczne, które przedkładane jest w swoim najstarszym ujęciu u Marka.

BOGURODZICA JAKO NAJSTARSZY LITERATURY POLSKIEGO ŚREDNIOWIECZA

Najstarszy zachowany odpis „Bogurodzicy” tzw.

„Bogurodzica" - najstarsza pieśń polska, świadectwo języka staropolskiego

  - „Bogurodzica" jest polską pieśnią narodowo-religijną, pierwszą tego rodzaju w języku polskim; jest anonimowa; przez długi czas miała charakter hymnu narodowego, i takiż zachowała aż do XVI wieku; nieznany autor wykazał się swoim talentem i umiejętnością poetycką w najstarszej części utworu, tzn.

Najstarsze mosty w Polsce

Najstarszym stałym mostem na ziemiach polskich jest prawdopodobnie most kamienny wybudowa­ny około 1390 roku w Kłodzku nad rzeką Młynów­ką.

TRAGEDIA, jeden z najstarszych gatunków dramatu

TRAGEDIA, jeden z najstarszych gatunków dramatu.

Przedstaw i omów najstarsze zabytki piśmiennictwa polskiego

 

- język polski jest dość młody, zwłaszcza w piśmie (ok. 700 lat), ale nawet tak krótki czas zatarł wiele śladów polskiej literatury, ostało się tylko kilka bardzo sędziwych pism:

- Bogurodzica stanowi bardziej zapis języka, niż zabytek piśmiennictwa, gdyż jak się uważa, została spisana dopiero...

„BOGURODZICA” - NAJSTARSZY POLSKI WIERSZ

Bogurodzica dziewica, Bogiem sławiena Maryja,

U twego syna gospodzina, matko zwolena, Maryja!

Zyszczy nam spuści nam!

Kyrie eleison.

TWego dzieła Krzciciela, bożycze,

Usłysz głosy, napełń myśli człowiecze.

Słysz modlitwą, jąż nosimy,

A dać raczy, jegoż prosimy:

A na świecie zbożny...

KREML, najstarsza, ufortyfikowana część Moskwy, siedziba carów

Napoleon przybył tu 15 IX 1812, w kilka dni po zwycięskiej bitwie pod Mo-żajskiem. Już 16 IX pożar Moskwy był tak wielki, że iskry niesione przez wiatr mogły lada chwila zapalić magazyny prochu zgromadzone na K. Dlatego też cesarz w eskorcie żoł. Davouta zdecydował się wydostać za miasto. Przez...

STRZELCY KONNI GWARDII (Chasseursa cheval de la gardę), najstarszy p. konnej gwardii cesarskiej

Wywodzący się z komp. pieszych gidów, która istniała 1795 w Armii Alp i została w następnym roku włączona do Annii Italii. Bonaparte przekształcił ją w komp. konnych gidów, traktując jako osobistą ochronę. Komp. uczestniczyła w wyprawie do Egiptu.

1800 powstał oddział strz. konnych gwardii...