Najlepsze

Czytaj Dalej

Program najlepszych praktyk

Przy zarządzaniu wiedzą - programy najlepszych praktyk - wspomagają obszary organizacyjnego uczenia się i dzielenia się wiedzą.

PRAWA SOCJALNE I EKONOMICZNE - PRAWO DO KORZYSTANIA Z NAJLEPSZEGO STANU ZDROWIA FIZYCZNEGO I PSYCHICZNEGO

Pakt Ekonomiczny uznaje prawo każdej osoby do korzystania z najlepszego stanu zdrowia fizycznego i psychicznego, jaki można osiągnąć oraz określa środki, jakie winny być w tym celu podjęte przez państwa. Jej konstytucja przewiduje „osiągnięcie przez wszystkie narody możliwie najlepszego stanu zdrowia”.

Gwiazdy w najlepszych latach

Nazwano je „podczerwonymi karłami”, ponieważ w najlepszych nawet latach swego żywota mają powierzchnie o bardzo niskich temperaturach i wtedy także emitują głównie promieniowanie podczerwone.

Najlepsze przedsiębiorstwa świata - firmy japońskie

Niewielu zakwestionuje stwierdzenie, że Japończycy od czasu drugiej wojny św iatowej dokonali cudu gospodarczego. W" relatywnie krótkim czasie osiągnęli przodującą pozycje na globalnym rynku w branżach uważanych za dojrzałe i zdominowane przez niepokonanych dotychczas gigantów: samochodów. motocykli...

Strategie najlepszych hurtowników-dystrybutorów

Najlepsi hurtownicy udoskonalili swoje systemy komputerowych zamówień, inwentaryzacji oraz zautomatyzowali swe magazyny.

Najlepszy sposób nawiązania kontaktu z kobietą

Wiele myślałem nad uniwersalnym i skutecznym sposobem, który zawsze działa i daje pozytywne efekty. Często bywa tak, że facet nie wie jak zacząć rozmowę, nie wie jak nawiązać kontakt wzrokowy. To wynika z braku kreatywności, ze stresu, z lęku, z niepewności, z niechęci i z kilku innych przyczyn. Często podchodząc do kobiety mówi się różne dziwne rzeczy, które skutecznie ją odstraszają. Nie musi tak jednak być. Można już od pierwszego momentu, od pierwszej chwili ...

Spośród poznanych metod wytwarzania stali opisz tą , która według ciebie jest najlepsza. Uzasadnij wypowiedź.

Proces LD W 1959 roku w jednej z hut austryjackich w Linzu dokonano po raz pierwszy wytopu stali ze zwykłej przeróbczej surówki martenowskiej w konwertorze o wyłożeniu zasadowym i pojemności 2.0 t, stosując do tego czysty tlen gazowy. Tlen do konwertora wdmuchiwano pionowo z góry za pomocą specjalnych dysz. Dalsze doświadczenia przeprowadzone na konwertorach o pojemności 15 t w Linzu i 5 t w Donawitz, dały korzystne wyniki i proces ten obecnie jest już rozpowszechniony pod ...

Najlepszy jest połów przy gruncie

Połów przy gruncie jest metodą polegającą na stosowaniu zlecenia kupna z. limitem w celu nabycia akcji spółki, która przeżywa trudności, a jej kurs znacznie spadł.

Przyczyny obniżki kursu spółki mogą mieć charakter indywidualny lub wynikać z recesji w całej branży. Do gruntowych połowów dobrze...