Najgorszy

Czytaj Dalej

Czym różni się analiza złożoności algorytmu w średnim i w najgorszym przypadku?

Jeżeli mamy pewność, że szanse wystąpienia najgorszego wypadku są znikome, a dany algorytm ma zadowalającą złożoność średniego przypadku można zastanowić się nad jego zastosowaniem w danym programie.