Nagromadzenie

Czytaj Dalej

NAGROMADZENIE w literaturze

NAGROMADZENIE, jaskrawe zagęszczenie w pewnym odcinku tekstu uszeregowanych współrzędnie, jednorodnych gramatycznie i znaczeniowo elementów leksykalnych, najczęściej określeń bliskoznacznych (—> synonimy) lub wyrazów odnoszących się do tej samej dziedziny, podobnie zabarwionych emocjonalnie, nacechowanych środowiskowo, historycznie, czasowo itp.