NAGEL ALOJZY

NAGEL ALOJZY, ur. 26 V 1930 w Kielnie pod Wejherowem, poeta kaszubski. Ukończył szkołę średnią. W 1953-60 pracownik umysłowy, nast. po częśc. utracie słuchu pracownik fiz.; autor wierszy lirycznych i satyr, w dialekcie kaszubskim, związanych z krajobrazem, tradycją, przeżyciami okupacyjnymi i...