Feedback - zastosowanie w pracy kierownika, Pochwała i nagana - konstruktywne właściwości informacji zwrotnej stosowane w pracy kierownika internatu

Informacje o tym, że coś nie spełnia naszych oczekiwań – stosowanie nagan , jest dużo bardziej obciążające emocjonalnie. Moim celem będzie zbadanie problematyki skutecznego stosowania pochwał i nagan.

NAGANA

Naganiany musiał swoje szlachectwo „oczyścić", stawiając świadków. W sprzyjających okolicznościach mieszczanin mógł, dzięki naganie, procesowi i wiarygodnym świadkom, wstąpić w szeregi szlachty.