Nadawca

Czytaj Dalej

Nadawca komunikatu perswazyjnego

Ocena zaufa-nia nadawcy jest oparta na sposobie przekazywania wiedzy (uczciwość, szcze-rość), jego reputacji oraz dopasowaniu między charakterystyką nadawcy a istot-nymi atrybutami reklamowanego produktu.

Nadawca informacji

Przesłanki którymi powinien kierować się nadawca to: ważność komunikatu, stopień jego ustrukturyzowania , możliwość wyboru nośnika, warunki komunikacji i charakter kontaktu .

Szyfrowanie tożsamości nadawcy

Szyfrowanie tożsamości nadawcy - mechanizm uwierzytelniania tożsamości nadawcy wymagany przez odbiorcę przesyłki, w celu upewnienia się, że odebrana wiadomość pochodzi rzeczywiście od nadawcy, a nie od podszywającej się innej osoby.

Proszę porównać rolę nadawcy i odbiorcy informacji

Odbiorca powinien starać się właściwie odebrać informację od nadawcy i je interpretować oraz przekazać informację zwrotną (czy zrozumiał przekaz).

Opisz kategorie przekazów przy uwzględnieniu kryteriów siły komunikatu oraz relacji między nadawcą a odbiorcą

  Kategorie przekazów przy uwzględnieniu kryteriów siły komunikatu oraz relacji między nadawcą i odbiorcą: a)Przy dużej sile i niskim ustosunkowaniu: agresja (podkreślenie własnego „Ja”, wrogość, dezaprobata, dominacja nadawcy); b)Przy średniej sile i niskim ustosunkowaniu: niezgoda (podkreślenie różnicy, poprawienie, krytyka, sprzeciwienie się); c)Przy małej sile i niskim ustosunkowaniu: uniki (wahanie, wycofywanie się,

Dlaczego nadawca reklamy musi się liczyć ze zjawiskiem błędu percepcyjnego odbiorców i jak może mu zapobiegać?

Nadawca musi brać pod uwagę charakter nabywców (jak spostrzegą dany produkt- percepcja), cechy przekazu i stan nasycenia źródłami reklamy.