Naczynia krwionośne

Czytaj Dalej

Wczesny okres rozwoju serca i naczyń krwionośnych

Krew zaczyna krążyć w całym układzie krwionośnym, który różnicuje się na naczynia tętnicze (arteriae), wyprowadzające krew z serca aż do sieci naczyń włosowatych (vasa capillaria), i na naczynia żylne (venae), odprowadzające krew z tej sieci do serca.

Naczynia krwionośne

Z naczyń większych służących tylko do przewodzenia krwi tętnicami (arteriae l) nazywamy wszystkie naczynia, które bez względu na fizjologiczny skład krwi wiodą krew z serca do narządów ciała; żyłami (venae) nazywamy naczynia, które odprowadzają krew z narządów do serca, również niezależnie od fizjologicznego składu krążącej w nich krwi.

Wytwarzanie naczyń krwionośnych

Tworzenie naczyń krwionośnych odbywa się w każdym okresie życia człowieka. W przypadku tworzenia naczyń w okresie płodowym proces ten nosi nazwę waskulogenezy, natomiast angiogenezą nazywamy tworzenie naczyń po zakończeniu fazy waskulogenezy.

Angiogeneza zwana także angioneogenezą obserwowana jest...

Naczynia krwionośne węzła chłonnego

Naczynia krwionośne węzła chłonnego, przeważnie niewielka tętnica i wyraźnie większa od niej żyła, wstępują do węzła obok siebie przez wnękę lub z niej wychodzą razem z naczyniami limfatycznymi odprowadzającymi.

Nadciśnienie - B(beta)-adrenolityki, leki blokujące kanały wapniowe, leki rozszerzające mięśnie gładkie naczyń krwionośnych

* B(beta)-adrenolityki * Stosuje się je tak w mono jak i w politerapii nadciśnienia. Pełny efekt hipotensyjny po 4-rech tygodniach leczenia. Leczenia tymi lekami nie można przerywać nagle , konieczna jest stopniowa redukcja dawki. * LEKI BLOKUJĄCE KANAŁY WAPNIOWE * Często stosowane w terapii nadciśnienia, obserwuje się dużą skuteczność leczenia. Powodują rozkurcz naczyń. Są wolne od niekorzystnych zmian metabolicznych, wpływają neutralnie na gospodarkę ...

Naczynia krwionośne ściany przednio - bocznej brzucha

Tętnice nabrzuszne górne – od tętnicy piersiowej wewnętrznej

Tętnice nabrzuszne dolne – od tętnicy biodrowej zewnętrznej

Tętnica nabrzuszna powierzchowna od tętnicy udowej

Tętnica okalająca biodro powierzchowna i głęboka

Odgałęzienia tętnic międzyżebrowych...

Jak zmieniają się z wiekiem funkcje układu krwionośnego?

Tętnice z wiekiem stają się stosunkowo węższe niż u małego dziecka. Żyły powiększają się i w okresie dojrzałości ich objętość jest dwukrotnie większa niż objętość tętnic. Światło naczyń włosowatych u dzieci jest również stosunkowe szersze, dzięki czemu przepływa przez nie dwukrotnie...

Jakie zmiany zachodzą w układzie oddechowym i układzie krwionośnym pod wpływem systematycznej aktywności ruchowej

W układzie krążenia, podobnie jak w układzie oddechowym, z którym jest ściśle związany, zachodzą zmiany pod wpływem systematycznej aktywności ruchowej. Zwiększa się objętość wyrzutowa serca, a w wyniku tego wzrasta pojemność minutowa serca, wzrasta wykorzystanie tlenu z krwi przepływającej przez...

Zastosowanie naczyń połączonych

Rurka wodowskazowa umieszczana przy zbiornikach-zazwyczaj nieprzezroczystych zamkniętych naczyniach służy do wskazywania poziomu cieczy w zbiorniku.

Budowa i funkcjonowanie układu krwionośnego człowieka

: przez płytki cholesterolu) Typy naczyń w układzie krwionośnym: - żyły są zbudowane w ten sam sposób, 3 części: nabłonkowa, - tętnice mięśniowa i łącznotkankowa - naczynia włosowate tętnice: - gruba warstwa mięśni (muszą wytrzymać duże ciśnienie) - zmieniają swoją średnicę (w zależności od ciśnienia, małe ciśnienie- mała średnica i odwrotnie) - średnia średnica tętnic jest mniejsza niż średnia średnica żył - w tętnicach ...

Ewolucja Ukł. Krwionośnego

Naczynia te uchodzą do niewielkiej zatoki żylnej, stamtąd do prawego przedsionka i dalej do prawej części komory.

Ewolucja układu krwionośnego, oddechowego i nerwowego u bezkręgowców

Składa się z kurczliwego naczynia grzbietowego tłoczącego krew do przodu i brzusznego położonego pod jelitem, w którym krew płynie do tyłu.

Ewolucja układu oddechowego, krwionośnego i szkieletu u kręgowców lądowych

Kręgowce charakteryzują się zamkniętym układem pokarmowym - krew, która krąży w naczyniach, roznosi zarówno pokarm jak i gazy oddechowe, serce składa się z kilku części i ulega rozbudowie u poszczególnych gromad.

Fizjologia układy krwionośnego

Funkcja serca jest tloczenie krwi z naczyn zylnych, w ktorych panuje niskie cisnienie, do naczyn tetniczych i spowodowanie w nich wysokiego cisnienia (w granicach normy fizjologicznej). Do realizacji tej czynnosci konieczne sa stale, rytmiczne skurcze serca. Bodzce odpowiedzialne za te skurcze powstaja w samym...

KARACZAN WSCHODNI - Układ krwionośny

Naczynie to składa się z rurkowatej aorty położonej w tułowiu i doprowadzającej krew do głowy, oraz wydłużonego serca, mieszczącego się niemal w całości w odwłoku.

Serce i układ krwionośny

Kondycja układu krążenia zależy od tego , na ile naczynia Krwionośne są wolne od rozmaitych przeszkód , np. Wysokie ciśnienie krwi - nadciśnienie może uszkodzić naczynia krwionośne lub zwiększyć ryzyko ich zablokowania .

Układ krwionośny - Informacje Ogólne

Najdrobniejsze naczynia krwionośne tak zwane naczynia włoskowate mają tak cienkie ścianki by umożliwić wymianę substancji między krwią a płynem wewnątrz komórkowym.

Układ krwionośny człowieka

Następnie aorta rozgałęzia się na coraz mniejsze tętnice, a później w naczynia włosowate, które oplatają wszystkie narządy ciała. Po przejściu przez narządy ciała naczynia włosowate zamieniają się na większe - żyły.

Naczynia i nerwy kości

z naczyniami biegnącymi w kanałach odżywczych Podobne jest unaczynienie większości kości płaskich i wielu kości krótkich; i tutaj poza układem naczyniowym okostnej tych kości jest jeden otworek lub więcej otworków, przez które biegną naczynia do szpiku czerwonego.

Naczynia i nerwy stawów ręki

Unaczynienie stawów nadgarstka stanowią sieci nadgarstka dłoniowa i grzbietowa, które leżą na torebkach stawowych. Sieć dłoniowa jest przeważnie słabsza; jest ona utworzona przez drobne gałązki nadgarstkowe tętnicy promieniowej i łokciowej, łuku dłoniowego głębokiego oraz tętnicy między...