Zakrzep naczynia mózgowego

Z powodu zamknięcia naczynia powstaje pełne lub względne niedokrwienie tkanki mózgowej zaopatrywanej przez dane naczynie. Zniszczona tkanka mózgowa zostaje zastąpiona przez glej i nowo tworzone naczynia.

Zator naczynia mózgowego

Mianem tym określamy zamknięcie światła naczynia mózgowego przez cząstki krwi, nowotworu, bakterii, tłuszczu, gazu lub innych substancji naniesionych z prądem krwi. Rezultatem tego jest, podobnie jak w zakrzepie naczynia, martwica tkanki zaopatrywanej przez dane naczynie.

Węzły chłonne u dziecka

Ocenie podlegają następujące cechy:

wielkość - normalne węzły chłonne we wszystkich obszarach badanych mają wielkość do 3 mm (średnica ziarna śrutu, soczewicy);, większe mogą być w okolicy potylicznej, szyjnej, w dołach pachwinowych; ocenia się je porównawczo, używając określeń: wielkości...