Węzły chłonne policzkowe

policzkowego: często jeden lub drugi z nich włączony jest w naczynia doprowadzające węzłów podżuchwowych. Naczynia odprowadzające uchodzą do tylnych węzłów chłonnych podżuchwowych oraz do górnych węzłów szyjnych głębokich.

Węzły chłonne językowe

Jego węzłami regionalnymi są węzły podbródkowe i pod-żuchwowe, przy czym można tu stwierdzić pewien stosunkowo regularny układ: 1) z wierzchołka języka limfa odpływa, jak już wiemy, do węzłów podbródkowych (przednia droga odpływu), 2) z brzegów bocznych, z całej dolnej powierzchni języka oraz z przy środkowych dwóch trzecich części grzbietu języka limfa wlewa się do tylnych węzłów podżuchwowych (boczna droga odpływu); ...

Węzły chłonne podżuchwowe

Węzły chłonne podżuchwowe (nodi lymphalici submandibidares) leżą w trójkącie tejże nazwy układają się tu one na torebce gruczołu pod-żuchw owego wzdłuż brzegu żuchwy. Wielkość ich jest bardzo zmienna i znajduje się w odwrotnym stosunku do ich liczby. Zwykle występują w liczbie 3—8 i dzielą...

Węzły chłonne podbródkowe

Naczynia odprowadzające biegną w trzech różnych kierunkach: 1) albo kierują się cło trójkąta podżuchwowego do przednich węzłów podżuchwowych i za ich pośrednictwem do górnych węzłów szyjnych głębokich; 2) albo omijają węzły podżuchwowe i wzdłuż kości gnykowej dochodzą do tychże górnych węzłów szyjnych głębokich: 3) wreszcie mogą one przekraczać płaszczyznę pośrodkową i uchodzić do węzłów ...

Węzły chłonne zagardłowe

Naczynia doprowadzające wiodą limfę z jamy nosowej, nosowej części gardła oraz 1 rąbki słuchowej. Naczynia odprowadzające uchodzą do górnych węzłów szyjnych głębokich.

Węzły chłonne podgnykowe

Naczynia doprowadzające wiodą limfę z przedsionka krtani i zachyłka gruszkowa tego oraz przylegającej części krtaniowej gardła. Naczynia od prowadzające wpadają do górnych węzłów szyjnych głębokich.

Węzeł chłonny przedkrtaniowy

Węzeł chłonny przedkrtaniowy (nodus lymphaticus prelaryngeus). Niew ielki węzeł występuje stosunkowo stale do przodu od krtani poniżej chrząstki tarczowatej. Przeważnie jest węzłem nieparzystym, położonym w pobliżu linii pośrodkowej na więzadle picrścienno-tarczowym lub na łuku chrząstki...

Węzły chłonne przedtchawicze

Węzły chłonne przedtchawicze (nodi lymphatici pretraeheales). Małe węzły leżą do przodu od tchawicy poniżej węziny gruczołu tarczowego. Są one włączone w podłużne drogi limfatyczne, które z gruczołu tarczowego zstępują do przedniej jamy śródpiersia. Odprowadzają one chłonkę z gruczołu...

Węzły chłonne przytchawicze

Naczynia odprowadzające węzłów przytchawiczych uchodzą częściowo do dolnych węzłów szyjnych głębokich, częściowo za pośrednictwem pnia oskrzelowo-śródpiersiowego tylnego do kąta żylnego.

Węzły chłonne nadmostkowe

Węzły chłonne nadmostkowe (nodi suprasternales). W tkance przestrzeni nadmostkowej niezbyt regularnie występują 1—2 węzły. Są one przykryte blaszką powierzchowną powięzi szyjnej, blaszka zaś przedtchawicza tej powięzi oddziela je od trzew szyi. Węzły te przyjmują limfę z obszaru drenowania ż...

Węzły chłonne szyjne przednie

Jednak są one węzłami regionalnymi dna jamy ustnej i jego narządów, a ich naczynia odprowadzające wiodą limfę do głębokich węzłów szyjnych.

Węzły chłonne szyjne głębokie

Do węzła tego dochodzą zwłaszcza naczynia chłonne z tylnej części języka oraz z rnigdalka podniebiennego.

Węzły chłonne szyjne powierzchowne

Grupa powierzchownych węzłów szyjnych składa się mniej więcej z 4—6 węzłów położonych w górnej płytkiej połowie bocznego trójkąta szyi. Przykryte blaszką powierzchowną powięzi szyjnej układają się tu one wzdłuż n. dodatkowego. W związku ze swym powierzchownym położeniem są dostępne...

Węzły chłonne nadobojczykowe

Naczynia odprowadzające węzłów nadobojczykowych kierują się zarówno do pnia szyjnego, jak i do pnia podobojczykowego, ostatnie oraz naczynia odprowadzające węzłów pachowych tworzą korzenie pnia podobojczykowego

Węzły chłonne naramienno-piersiowe

Węzły te są włączone w przebieg powierzchownego naczynia chłonnego położonego w bruździe naramienno-piersiowej. Naczynie to towarzyszy ż.

Węzły chłonne tylne powierzchowne barku

Są to węzły skórne niestałe, włączone w przebieg naczyń chłonnych powierzchownych barku uchodzących do węzłów pachowych. Rozróżnia się: 1) węzeł tylny górny, położony w pobliżu kąta górnego łopatki; 2) węzeł obojczykowy, położony w pobliżu końca barkowego obojczyka oraz 3) węzeł tylny...

węzły chłonne przedramienia i ramienia

Węzły przedramienia i ramienia są to małe, niestałe węzły, o zmiennej liczbie i położeniu; węzły te są włączone w przebieg naczyń zbiorczych głębokich, biegnących wzdłuż tętnic i żył przedramienia i ramienia.

Najczęściej i najbardziej stale występują: 1) węzeł łokciowy głęboki...

Węzły chłonne pachowe

Węzły chłonne jamy pachowej zbierają zarówno naczynia limfatyczne kończyny górnej, jak i przednio-bocznej ściany klatki piersiowej (również gruczołu sutkowego) oraz górnej części ściany brzucha i okolicy grzbietowej tułowia.

Węzły chłonne pachowe piersiowe

Ich naczynia doprowadzające drenują przednio-boczną ścianę klatki piersiowej i część boczną gruczołu sutkowego. Naczynia odprowadzające wpadają przeważnie do węzłów pachowych środkowych.

Węzły chłonne piersiowo-nabrzuszne

Naczynia odprowadzające tych węzłów, tak jak poprzednie, wiodą do węzłów pachowych środkowych. Na tylnej powierzchni tułowia naczynia chłonne podskórne położone* w polu in.