Naczynia i nerwy dziąseł

Naczynia chłonne tworzą bogate sploty zespalające się ze splotami sąsiednich okolic. Naczynia odprowadzające dochodzą częściowo do węzłów podżuchwowych, częściowo bezpośrednio do węzłów głębokich szyi.

NACZYNIA I NERWY PODNIEBIENIA

Naczynia chłonne uchodzą do węzłów podżuchwowych i szyjnych głębokich górnych; mają one liczne zespolenia z naczyniami chłonnymi dziąseł.

Naczynia i nerwy otrzewnej

Naczynia chłonne znajdują się zarówno w tkance podsurowiczej, jak i we właściwej błonie surowiczej.

NACZYNIA I NERWY ŻOŁĄDKA

Naczynia chłonne rozpoczynają się tuż pod nabłonkiem błony śluzowrej i oplatają gruczoły; tworzą one tutaj dwie sieci: podnabłonkową i podgruczołową.

Naczynia limfatyczne odbytnicy

Naczynia limfatyczne, które w ścianie odbytnicy układają się podobnie jak w całym jelicie, rozchodzą się w trzech kierunkach wzdłuż naczyń krwionośnych: 1) naczynia części miednicznej uchodzą do węzłów krzyżowych, jak również do węzłów położonych między pęcherzem, gruczołem krokowym i odbytnicą: 2) z części kroczowej chłonka odpływa do węzłów podbrzusznych; 3) z okolicy odbytu parę pni biegnie dokoła ...

Węzły chłonne

Węzły chłonne, przez które z płuc wiedzie droga limfy, położone są głównie wzdłuż drzewa oskrzelowo-tchawiczego; poza tym droga prowadzi przez węzły śródpiersiowc tylne oraz przez węzły położone w więżadle płucnym i pod przeponą. Węzły więzadła płucnego są to węzły drobne, które wraz...

Naczynia i nerwy moszny

Naczynia chłonne prowadzą do węzłów pachwinowych.

Naczynia i nerwy jajowodu

Naczynia chłonne biegną wzdłuż naczyń krwionośnych; przy końcu macicznym jajowodu naczynia podsurowicze jajowodu łączą się z naczyniami chłonnymi macicy; główny odpływ limfy prowadzi wraz z naczyniami chłonnymi jajnika do węzłów lędźwiowych.

NACZYNIA I NERWY cewki moczowej kobiecej

Naczynia chłonne prowadzą z jednej strony do węzłów biodrowych wewnętrznych z drugiej zaś do węzłów pachwinowych.

NACZYNIA I NERWY DNA MIEDNICY

Tętnice. Dno miednicy obsługuje t. sromowa wewnętrzna. U swego początku z tętnicy biodrowej wewnętrznej wychodzi ona z jamy miednicy przez szczelinę pod-gruszkowatą otworu kulszowego większego, owija się dokoła kolca kulszowego i przez otwór kulszowy mniejszy kieruje się do dna miednicy. Tutaj...

Węzły chłonne

Limfa wstępuje w nic przez naczynia doprowadzające, przepływa przez tkankę siateczkowatą, porywa wytworzone limfocyty i wreszcie występuje z węzłów przez naczynia odprowadzające.

Kształt i barwa węzłów chłonnych

Kształt węzłów chłonnych jest bardzo różny: okrągławy, owalny, spłaszczony, nerkowaty lub podobny do kształtu ziarna fasoli; z jednej strony powierzchni znajduje się przeważnie wgłębienie zwane wnęką (hilus).

Barwa węzłów jest białoszarawa do szaroczerwonawej; jest ona zależna od chwilowej...

Wielkość i układ węzłów chłonnych

Wielkość węzłów waha się w szerokicli granicach: od mikroskopowej do około 3 cm. Układają się one w grupy od 2 do 15, choć występują również pojedynczo.

Każdy narząd i każda cześć ciała wysyła swą limfę do jednej lub kilku grup węzłów . Węzły przynależne do jednego narządu lub do...

Regeneracja węzłów chłonnych

Regeneracja odbywa się wtedy przeważnie dzięki temu, że naczynia chłonne torebki wysyłają wypustki do wewnątrz i wytwarzają tam siatkę naczyniową.

Kora węzłów chłonnych

Kora (cort£x) jest bardziej zbita, zbudowana z jednorodnej tkanki limfatycznej zawierającej liczne grudki wtórne (str. 83) z jaśniejszym ogniskiem rozmnażania (ośrodkiem reakcji) oraz obwodowym, koncentrycznym, ciemniejszym pasmem limfocytów. Z powierzchni grudki wtórnej mogą wyrastać młode grudki, które...

Zrąb węzłów chłonnych

W węzłach odróżniamy dwojakiego rodzaju zręby: jeden grubszy, utworzony z tkanki łącznej włóknistej, i drugi bardziej delikatny, zbudowany z tkanki sia-teczkowatej. Zrąb włóknisty składa się z torebki i do wewnątrz od niej odchodzących poszczególnych, cienkich, okrągłych powrózków, tzw. bele czek...

Zatoki węzłów chłonnych

Z tkanki limfatycznej narządu wstępują limfocyty do limfv zatok; dlatego też naczynia odprowadzające zawierają 5 do 10 razy więcej limfocytów niż naczynia doprowadzające.

ROZWÓJ WĘZŁÓW CHŁONNYCH

Naczynia dochodzące z zewnątrz do zatoki brzeżnej stają się naczyniami doprowadzającymi limfę, naczynia, które wniknęły do wnęki — naczyniami wyprowadzającymi.

Węzły chłonne

Do zatoki brzeżnej wiodą naczynia limfatyczne doprowadzające (vasa lyrnphatica afferenlia), z wnęki wyprowadzają zaś znacznie mniej liczne, ale grubsze naczynia limfatyczne odprowadzające (vasa lyrnphatica efferentia).

Naczynia tętnicze śledziony

Według innych przechodzą one w szerokie naczynia zawło-sowate żylne, zwane zatokami śledziony (sinus lienis). 1 °w °puszeza (chwilowo) naczynia i krążenie staje się otwarte, w drugim krążenie Kst zamknięte (w naczyniach krwionośnych).