Naczynia chłonne jądra

Jądro jest obficie zaopatrzone w naczynia chłonne.

naczynia chłonne powierzchowne

Część mniejsza natomiast nie uchodzi do węzłów podkolanowych, lecz przekracza dół podkolanow y skośnie ku górze oraz przyśrodkowo i biegnie z naczyniami towarzyszącymi ż.

Naczynia chłonne prącia

Naczynia chłonne prącia leżą w dwóch warstwach, głębokiej — w ciałach jamistych i w ciele gąbczastym oraz powierzchownej — w tkance podskórnej (powięzi powierzchownej prącia); odpływy z obu tych układów naczyń w większości dążą do węzłów pachwinowych, które w stanach zapalnych prącia z łatwością nabrzmiewają; są one wtedy wyczuwalne lub nawet widoczne.

Naczynia krwionośne węzła chłonnego

Naczynia krwionośne węzła chłonnego, przeważnie niewielka tętnica i wyraźnie większa od niej żyła, wstępują do węzła obok siebie przez wnękę lub z niej wychodzą razem z naczyniami limfatycznymi odprowadzającymi.

ZAKAŹNE ZAPALENIE NACZYŃ CHŁONNYCH

ZAKAŹNE ZAPALENIE NACZYŃ CHŁONNYCH— przewlekła zaraźliwa choroba zwierzątnieparzystokopytnych (koń, osioł, muł)wywoływana przez grzyb drożdżowy. Do charakterystycznychjej objawów należą: zgrubienienaczyń chłonnych oraz pojawienie się wzdłuż nichguzków i owrzodzeń. Prawidłowe leczenie w...

Naczynia chłonne jajnika

Naczynia chłonne rozpoczynają się bezpośrednio w otoczeniu pęcherzyków jajnikowych.

Naczynia chłonne

W międzyżebrzach naczynia chłonne towarzyszą naczyniom krwionośnym.

Naczynia chłonne pochwy

Obfite naczynia chłonne tworzą sieci w ścianie pochwy.

Naczynia chłonne gruczołów przytarczowych

Gruczoły przytarczowe zawierają liczne naczynia chłonne.

Nerwy i naczynia chłonne śledziony

Według nowszych danych śledziona zawiera nie tylko naczynia chłonne podsurowicze w obrębie błony włóknistej (sieć powierzchowna), ale również głębokie biegnące w beleczkach wzdłuż tętnic i dochodzące aż do grudek limfatycznych śledzionowych.

Zapalenie tkanek, naczyń i węzłów chłonnych (cellulitis, lymphangitis)

Przyczyną choroby są paciorkowce, przy czym do zakażenia dochodzi pośrednio, rzadko z powodu bezpośredniego urazu ręki.

Objawy

Choroba objawia się miejscowym obrzękiem skóry, jej zaczerwienieniu i wzmożonym uciepleniem, zmienione chorobowo miejsce jest tkliwe lub lekko bolesne. Rzadko ból jest nasilany...

Zastosowanie naczyń połączonych

Rurka wodowskazowa umieszczana przy zbiornikach-zazwyczaj nieprzezroczystych zamkniętych naczyniach służy do wskazywania poziomu cieczy w zbiorniku.

Wczesny okres rozwoju serca i naczyń krwionośnych

Krew zaczyna krążyć w całym układzie krwionośnym, który różnicuje się na naczynia tętnicze (arteriae), wyprowadzające krew z serca aż do sieci naczyń włosowatych (vasa capillaria), i na naczynia żylne (venae), odprowadzające krew z tej sieci do serca.

Naczynia i nerwy kości

z naczyniami biegnącymi w kanałach odżywczych Podobne jest unaczynienie większości kości płaskich i wielu kości krótkich; i tutaj poza układem naczyniowym okostnej tych kości jest jeden otworek lub więcej otworków, przez które biegną naczynia do szpiku czerwonego.

Naczynia i nerwy stawów ręki

Unaczynienie stawów nadgarstka stanowią sieci nadgarstka dłoniowa i grzbietowa, które leżą na torebkach stawowych. Sieć dłoniowa jest przeważnie słabsza; jest ona utworzona przez drobne gałązki nadgarstkowe tętnicy promieniowej i łokciowej, łuku dłoniowego głębokiego oraz tętnicy między...

Naczynia mięśni

Naczynia chłonne mięśni biegną obok naczyń krwionośnych.

Pochewki naczyń

Cały powrózek jest nieruchomy, natomiast trzewa poruszają się ku górze oraz ku dołowi i mogą uciskać naczynia.

Naczynia i nerwy warg

Naczynia chłonne wargi górnej prowadzą do węzłów chłonnych podżuchwo-wych i szyjnych głębokich górnych; z wargi dolnej uchodzą tam również naczynia podśluzowe, natomiast podskórne dążą do węzłów podbródkowych.

Naczynia i nerwy policzków

Tętnice policzków pochodzą z kilku różnych źródeł: częściowo z tętnicy szczękowej zewnętrznej, częściowo z tętnicy poprzecznej twarzy (od skroniowej powierzchownej) i z tętnicy policzkowej (gałęzi t. szczękowej wewnętrznej).

Węzły chłonne, które znajdują się w niewielkiej liczbie w...