Naczynia chłonne

Czytaj Dalej

NACZYNIA CHŁONNE GŁĘBOKIE

Znacznie mniej liczne niż naczynia powierzchowne, mają one niektóre właściwości wspólne im wszystkim; naczynia te są: 1) satelitami naczyń krwionośnych; 2) w przebieg ich często są włączone węzły chłonne; 3) naczynia tej samej grupy mają liczne zespolenia; 4) z wyjątkiem tętnic śródręcznych i palcowych prawie zawsze dwa lub trzy naczynia chłonne towarzyszą jednej tętnicy.

Zastawki naczyń chłonnych

Występowaniu zastawek należy przypisywać, żc prąd limfy w naczyniach chłonnych, podobnie jak prąd krwi w żyłach, nic cofa się i skierowany jest w jedną stronę; naczynia chłonne prowadzą swą zawartość tylko w kierunku clośrodkowym.

Naczynia chłonne tarczowe

Możemy tu wyróżnić naczynia chłonne przyśrodkowe oraz boczne; i jedne, i drugie uchodzą do górnych węzłów szyjnych głębokich, przy czym naczynia przyśrodkowe często dochodzą do nich pośrednio przez drobny węzeł przed-krtaniowy.

NACZYNIA CHŁONNE wątroby

Naczynia chłonne wątroby biegnące w więzadle wątrobno-dwunastniczym (tak samo jak naczynia pęcherzyka żółciowego, p. Naczynia powłoki otrzewnej przepony łączą się z naczyniami opłucnej.

NACZYNIA I WĘZŁY CHŁONNE GŁOWY I SZYI

Do nich uchodzą naczynia chłonne głowy oraz szyi. Kolejno opiszemy węzły chłonne głowy i szyi, a następnie przynależne do nich naczynia c h ł o n n e.

Naczynia chłonne macicy

2) Z dolnej części trzonu i z szyjki naczynia chłonne prowadzą do węzłów przy macicznych położonych na brzegach szyjki, dalej biegną w przymaciczu i kierują się do węzłów biodrowych wewnętrznych położonych w kącie między t.

Unaczynienie i unerwienie ściany naczyń chłonnych

Małym naczyniom towarzyszy jedno naczynie włosowate krwionośne, nieco większym dwa, które zespalając się z sobą dokoła naczynia limfatycznego wytwarzają gęstą siatkę.

ROZKŁAD NACZYŃ I WĘZŁÓW CHŁONNYCH W ORGANIŹMIE

Naczynia odprowadzające skórnych regionalnych węzłów chłonnych uchodzą do węzłów głębokich. Toteż wyjątkowo tylko się zdarza, że naczynie chłonne narządów jamy brzusznej lub miednicy uchodzi do powierzchownego węzła pachwinowego.

Naczynia i węzły chłonne przepony

Z części przedniej powierzchni górnej przepony naczynia uchodzą do węzłów mostkowych, dalej ku tyłowi w pobliżu rozworu przełykowego — do najniżej położonych węzłów śródpiersiowych przednich; węzły te mają też nazwę węzłów przeponowych przednich (nodi lymphatici phrenici anterior es) \ stąd odpływ kieruje się do pnia śródpiersiowego przedniego oraz przez węzły mostkowe do pnia mostkowego (truncus sternalis).

Naczynia chłonne krtani

Naczynia chłonne układu dolnego przebiegają zarówno powyżej, jak i poniżej chrząstki pierścieniowatej; powyżej przebijają one więzadło pierścienno-tarczowe i uchodzą do węzłów położonych na powierzchni przedniej tego więzadła lub górnego od linka tchawicy, poniżej — przebijają więzadło pierścienno-tchawicze i uchodzą do węzłów położonych z obu stron tchawicy; stąd naczynia podążają do dolnych węzłów ...

Naczynia chłonne nerki

Szczególne znaczenie mają bliskie stosunki między osłonkami nerki a przylegającymi, przyrośniętymi narządami, zwłaszcza okrężnicą; wynikałoby z tego, że naczynia chłonne tych narządów łączą się z naczyniami osłonek nerki.

Naczynia chłonne grasicy

Naczynia limfatyczne grasicy dochodzą więc do trzech grup węzłów regionalnych: 1) nadgrasiczych, 2) przcdgrasiczych lub zamóstkowych i 3) zagrasiczych lub przed-osierdziowych.

Naczynia chłonne nadnerczy

Naczynia chłonne tworzą obfite sploty zarówno w torebce narządu, jak i przypuszczalnie w miąższu. Jest rzeczą wątpliwą czy naczynia limfatyczne odprowadzają wydzielinę gruczołu.

Naczynia chłonne jelita cienkiego

Naczynia chłonne — mleczowe (vasa chyli/era) jelita, jak wyżej wspomniano, pobierają tłuszcze; dlatego też limfę naczyń chłonnych jelita ze wrzględu na jej białawe zabarwienie nazwano mleczem (chylus), a naczynia chłonne jelit — naczyniami mleczowymi.

Naczynia chłonne nosa

Naczynia odprowadzające z sieci chłonnej nosa są bardzo liczne: 1) górne rozpoczynają się na poziomie nasady nosa i uchodzą do górnych węzłów przyuszniczych; 2) środkowe rozpoczynają się poniżej poprzednich, ale również w części górnej nosa i uchodzą do dolnych węzłów przyuszniczych i do węzłów podżuchwowych; 3) naczynia dolne, najliczniejsze biegną przeważnie wzdłuż naczyń krwionośnych twarzy i ...

Naczynia chłonne języka

W języku odróżniamy naczynia chłonne tylne, boczne i przednie, które towarzyszą odpowiednim naczyniom krwionośnym (gałęziom grzbietowym języka, t.

Naczynia chłonne trzustki

Naczynia chłonne trzustki są w związku ze wszystkimi prawie węzłami górnej części brzucha i dlatego ze wszystkich narządów jamy brzusznej trzustka ma najbardziej rozgałęziony odpływ limfy.

Naczynia i węzły chłonne głowy i szyi

Węzły chłonne głowy Węzły chłonne potyliczne położone na poziomie kresy karkowej górnej Węzły chłonne zamałżowinowe leżące ku tyłowi od małżowiny usznej Węzły chłonne przyusznicze układające się w dwóch warstwach (powierzchowne i głębokie) Węzły chłonne policzkowe leżące na powięzi mięśnia policzkowego Naczynia chłonne głowy układają się w trzy pasma; są to: Pasmo twarzowe, biegnące wzdłuż żyły twarzowej i ...

Naczynia chłonne błony śluzowej jamy nosowej

Naczynia chłonne błony śluzowej jamy nosowej uchodzą 1) do węzłów poza-gardłowych położonych do przodu od trzonu 2 kręgu i 2) do węzłów podżuchwowych.

Naczynia chłonne jelita ślepego

Naczynia odprowadzające uchodzą do węzłów trzewnych. Poza tym limfatyczne drogi odprowadzające kierują się ku dołowi do węzłów dołu biodrowego, a u kobiety łączą się również z naczyniami prawego jajnika.