Nabłonek wielowarstwowy

Czytaj Dalej

Nabłonki wielowarstwowe

Nabłonki wielowarstwowe (epithelia multistratificata).

Tkanki, rodzaje nabłonków

RODZAJE NABŁONKÓW: Jednowarstwowy: płaski; kostkowy; wałkowaty; wielorzędowy; Wielowarstwowy: płaski; cylindryczny.

Podział nabłonków

Nabłonki dzielimy na:

1) nabłonki pokrywające powierzchnie zewnętrzne (epithelium superficiale),

2) nabłonki gruczołowe (epithelium glandulare),

3) nabłonki zmysłowe (epithelium sensorium).

Czynność. Tkanka nabłonkowa spełnia następujące czynności:

a) ochronną (chroni głębsze warstwy ciała...

Czynność ochronna nabłonków

Czynność ochronną spełniają najczęściej nabłonki wielowarstwowe, przede wszystkim naskórek, pokrywający zewnętrzną powierzchnię ciała.

Czynność wydzielnicza nabłonków

Czynność wydzielnicza (secretio) jest jednym z głównych zadań licznyc odmian nabłonka. W komórkach takich mogą odbywać się przemiany chemiczne, dzięki którym ich cytoplazma wytwarza substancje zwane wydzieliną, wydalaną następnie z tych komórek i zużywaną przez ustrój do różnych celów. Pojedyncze...

Nabłonek błony śluzowej

W przewodzie pokarmowym od ust do żołądka pokarmy nie są wchłaniane; przesuwające się kęsy, już rozdrobnione, ale jeszcze nie rozpuszczone, mogłyby mechanicznie uszkadzać ścianę przewodu; występuje tu też ochronna postać nabłonka, nabłonek wielowarstwowy płaski, najopor-niejszy na urazy mechaniczne.

Nabłonek błony śluzowej jelita cienkiego

Nabłonek błony śluzowej jelita cienkiego i kosmków składa się głównie z dwóch rodzajów komórek. Większość stanowią komórki wałeczkowa te, które tworzą nabłonek jelitowy. Spoczywają one na jednolitej błonie podstawnej. Ich powierzchnie wolne pokrywa tzw. brzeżek prążkowany, charakterystyczny...

Zmiany nabłonka pochwowego podczas cyklu menstruacyjnego

Pod wpływem działania hormonów jajnika, głównie estronu wielowarstwowy nabłonek płaski błony śluzowej pochwy podlega charakterystycznym zmianom w czasie i yklu menstruacyjnego.

Nabłonek jednowarstwowy płaski z krezki jelita

● preparat wysrebrzony, oglądany od góry

● rząd płaskich, zwartych komórek, leżących na błonie podstawnej

● składa się z komórek, których granice są pozazębiane – czarnobrązowa sieć odpowiada granicom międzykomórkowym

● komórki duże, jasne, brak przestrzeni międzykomórkowych lub bardzo...

Nabłonek pokrywający

nabłonek wielowarstwowy; a) nabłonek wielowarstwowy płaski; b) przejściowy; c) walcowaty;

NABŁONEK, tkanka nabłonkowa, tkanka zwierzęca

w tchawicy) i wielowarstwowe (np.