Na dnie

Czytaj Dalej

LEGENDA NA DZIEŃ ZADUSZNY

Opowiedział im tedy, że każdego dnia, z wyjątkiem trzech dni, iłoslawaJ jeden chleb, kubek wina i świecę.

LEGENDA NA DZIEŃ ŚW. JANA APOSTOŁA I EWANGELISTY

A on rzekł: Czyńcie pokutę przez dni trzydzieści i módlcie się, aby wiklina i kamienie wróciły do pierwotnej swej postaci.

LEGENDA NA DZIEŃ ŚW. PIOTRA MĘCZENNIKA

Piotrowi, a poraniony przez tegoż samego zabójcę przeżył jeszcze kilka dni.

LEGENDA NA DZIEŃ ŚW. JAKUBA MŁODSZEGO APOSTOŁA

Przez 40 dni przepowiadałem to - odrzekł Józef.

LEGENDA NA DZIEŃ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Pan przeto nie chcąc zbyt szybko wydawać wyroku na człowieka, dał mu osiem dni czasu [24], po których miał się zjawić przed sądem i zdać rachunek z wszystkiego.

LEGENDA NA DZIEŃ NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Gdy go jednak powieszono, przyszła do niego Najświętsza Panna i, jak mu się wydawało, przez trzy dni podtrzymywała go własnymi rękoma, tak że nie poniósł żadnej szkody. Dodała też, że jeśli nie przywróci proboszcza na jego dawne stanowisko, to umrze w ciągu trzydziestu dni.

LEGENDA NA DZIEŃ PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO

On zaś odpowiedział: W ciągu trzydziestu dni. On zaś odrzekł: Dwadzieścia dni. A szatan na to: Czyż w ciągu tylu dni nic więcej nie mogłeś zrobić?

LEGENDA NA DZIEŃ PRZENIESIENIA RELIKWII ŚW. STANISŁAWA

Za waszych dni objawi się największy skarb tego kościoła, św. Stanisława nawiedzą jego czdgodny grób, udzielił miłosiernie rok i 40 dni odpustu pod warunkiem żalu za grzechy i spowiedzi.

LEGENDA NA DZIEŃ ZWIASTOWANIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Ale w dni, kiedy odmawiał tę modlitwę, nie mogłem mieć nad nim władzy; i oto z dnia na dzień pilnie go miałem na oku, a nie opuścił ani jednego, aby jej nie odmówić.

LEGENDA NA DZIEŃ ŚWIĘTYCH PROTA I JACKA

Gdy zaś przez 10 dni pozostawiono ją bez pożywienia, ukazał się jej Zbawca i podając jej chleb najbielszy rzekł: Przyjm ten pokarm z ręki mojej, ja jestem twoim Zbawicielem, którego ukochałaś całą mocą duszy.

LEGENDA NA DZIEŃ ŚWIĘTYCH SZYMONA I JUDY APOSTOŁÓW

Apostołowie jednak rzekli do nich: Przez trzy dni będziecie odczuwać bóle, a trzeciego dnia wyzdrowiejecie. Przez trzy dni czarnoksiężnicy dręczeni wielkimi bólami pozostali bez jadła, napoju i snu.

LEGENDA NA DZIEŃ ŚW. MARTY

Przez cały rok następny trawiła ją gorączka, a na osiem dni przed śmiercią usłyszała, jak śpiewające chóry aniołów niosą duszę jej siostry do nieba.

Świat obozów koncentracyjnych w opowiadaniach Borowskigo - "Dzień na Harmenzach"

za przekroczenie linii obozu, za opuszczenie stanowiska pracy, za gwizdanie Międzynarodówki, za kradzież jedzenia drugiemu więźniowi, -przekroczenie linii obozu może być traktowane jako próba ucieczki, dlatego wartownik ma prawo w tym wypadku strzelać; post chce zwabić narratora obietnicą chleba dla Żydów, ale ten, zorientowany w sytuacji, odmawia; mówi mu: "Nie wolno mi"; zajednego zabitego człowieka post dostaje trzy dni urlopu i pięć ...

LEGENDA NA DZIEŃ MĘKI PAŃSKIEJ

W czasie tych dni czternastu Wolu-zjanus zapytał pewnej niewiasty imieniem Weronika, która należała do otoczenia Jezusa, gdzie znaleźć może Chrystusa Jezusa, a ona odparła: Ach, był to Pan mój i Bóg mój, ale Piłat skazał Go na śmierć, gdy wydali mu Go zawistni, i kazał Go ukrzyżować.

KONTROWERSYJNY PROJEKT SKŁADOWANIA ODPADÓW JĄDROWYCH W OSADACH NA DNIE OCEANÓW

Pracując z planowaną wydajnością, zakład ten będzie wytwarzał każdego dnia jeden niewielki cylinder szkła zawierający około 20 kg plutonu.

LEGENDA NA DZIEŃ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Nie zaznaliśmy śmierci, lecz zachowani jesteśmy na przyjście Antychrysta, aby z nim walczyć i zginąć z rąk jego, a po trzech i pół dniach w chmurach być wzięci do nieba.

LEGENDA NA DZIEŃ ZNALEZIENIA RELIKWII ŚW. SZCZEPANA

Skoro jednak Grecy sięgnęli poń, aby go zabrać, jakby bez życia upadli na ziemię i dopiero na modły papieża, duchowieństwa i ludu rzymskiego w porze nieszporów przyszli do siebie, ale i tak do dni dziesięciu wszyscy poumierali.

LEGENDA NA DZIEŃ BISKUPA WERNERA

Napastnicy wtargnęli do komnaty i okrutnie zabili mieczami ich obu roku Pańskiego 1170, trzeciego dnia po Oczyszczeniu Maryi Panny [6], po czym, przyrzuciwszy ich kobiercami, a częściowo słomą, odeszli.

LEGENDA NA DZIEŃ ŚW. JAKUBA STARSZEGO

Josias jednak odrzekł: Ty sam bądź przeklęty i wszystkie dni twego życia, imię zaś Pana Jezusa Chrystusa niech będzie błogosławione na wieki!

LEGENDA NA DZIEŃ SIEDMIU BRACI ŚPIĄCYCH

Maksymian: Wierzaj nam, że to ze względu na ciebie wskrzesił nas Bóg przed dniem ogólnego zmartwychwstania, abyś niezachwianie wierzył, że jest zmartwychwstanie dal.