Muzyka wokalno - instrumentalna baroku - Opera

Po raz kolejny przenosimy się do Włoch, do pięknej Florencji. Tam właśnie u schyłku XVI wieku działała aktywnie grupa wybitnych poetów, uczonych i muzyków, tzw. Camerata florencka. Patronował jej początkowo hrabia Giovanni Bardi, a następnie hrabia Jacopo Gorsi. W grupie kompozytorów Cameraty działali...

Muzyka instrumentalna baroku - Suita

Barok był okresem najbujniejszego rozkwitu suity. Jako najstarsza forma cykliczna suita okazała się w baroku formą bardzo uniwersalną; wyko­rzystywano ją nie tylko w utworach opatrzonych nazwą suita, ale także w sonatach da camera, odpowiednio w koncertach da camera i utwo­rach o charakterze...

PRZEŁOM BAROKU I KLASYCYZMU - Muzyka klawesynistów francuskich

Termin „klawesyniści francuscy” obejmuje kilka generacji kompozytorów działających we Francji w latach 1650-1750. W 2. połowie XVII wieku, a więc w czasie związanym jeszcze ściśle z epoką baroku, szkołę klawesynistów francuskich reprezentowali Jacąues Champion de Cham-bonnieres, Louis Couperin i Jean...

Poczatki muzyki

Istnieja róne teorie na temat poczatków muzyki. Zazwyczaj sa one miedzy soba sprzeczne -jedne wykluczaja drugie. W istocie rzeczy u ich podłoa mogły stac tylko dane dotyczacerozwoju samego człowieka. Faktem jest, e nie istnieja kultury bez muzyki; potwierdzaja tobadania etnograficzne.

W dziejach kultury...

Muzyka arabska

Muzyka arabska obejmuje uprawiana w miastach artystyczna muzyke mówiacych po arabskuludów mahometanskich Azji Przedniej i krajów sródziemnomorskich, a take ludówmówiacych jezykiem nowoperskim i tureckim oraz kolonialnych ludów islamu, stad teokresla sie te muzyke jako arabsko-islamska. Leacy pomiedzy Egiptem a...

Muzyka bizantyjska

Okres cesarstwa bizantyjskiego obejmuje przeszło 1100 lat, od r. 330 (Konstantyn Wielki) ado - wspomnianego ju roku - zdobycia Konstantynopola przez Turków, 1453. Cesarstwowschodniorzymskie ju od IV wieku stanowiło odrebna czesc imperium rzymskiego. W 330 r.Bizancjum (dzisiejszy Stambuł) staje sie rezydencja...

Instrumentalna muzyka XVI wieku

Przez wieki dominujaca muzyka wokalna nie pozwoliła w XVI wieku na pełniejszerozwiniecie form instrumentalnych. Instrumenty stanowiły do tej pory zawsze jakby dodatekdo spiewu. Towarzyszyły spiewowi i pierwotnie ich ideałem było piekno brzmieniawokalnego, o czym moemy sie przekonac wsłuchujac sie w...

Klasyczna muzyka kameralna

Istniały dwa nurty muzyki dworskiej. Jeden z nich tworzyły wielkie i głosnewykonania dzieł scenicznych, drugi natomiast ograniczał sie do ram intymnych, do komnat.Muzyka kameralna (musica da camera) wywodzi swoja nazwe z camera — dworskiejkomnaty. Z czasem przeciwienstwem muzyki kameralnej stała sie ju nie...

Dylecki, Fomin i wczesna muzyka rosyjska

Jedną z pierwszych postaci muzyki rosyjskiej Nikołaj Dylecki (ok. 1630—1680/81) kompozytor i teoretyk pochodzacy z Kijowa, kształcony w Warszawie i w Wilnie, gdziewydał w polskim jezyku Gramatyke muzyczna. Od r. 1678 Dylecki działał w Moskwie jakonauczyciel spiewu i kompozycji. Przeniósł do cerkiewnej muzyki...

MUZYKA

Zob. Do, re, mi... Kocia muzyka łomoty, gwizdy, wrzawa, zgiełk, kakofonia jako wyraz niezadowolenia wyrażony wobec (a. w pobliżu) osoby będącej jego przyczyną. Muzykanci miasta Bremy, nm. Die Bremer Stadt-musikanten, bajka braci Jacoba i Wilhelma Grimmów o 4 zwierzętach domowych: ośle, psie, kocie i...

Nacjonalizm w muzyce

 

W XIX wieku wraz z ogólnym wzrostem nastrojów patriotycznych wielu europejskich kompozytorów tworzyło muzykę stanowiącą odzwierciedlenie doświadczeń ich narodów, nierzadko inspirując się przy tym pieśniami ludowymi.

Stając się źródłem rewolucyjnego wrzenia i powrotu na mapę wielu granic...

Klasycyzm w muzyce polskiej - Szkolnictwo w Polsce w 2. połowie XVIII i na początku XIX wieku

Głównymi ośrodkami edukacji muzycznej w tym czasie były dwory, gdzie przy zespołach teatralnych i kapelach instrumentalnych funkcjonowały bursy dla utalentowanych uczniów. Do 1773 roku działalność dydaktycz­na spoczywała przede wszystkim w rękach jezuitów. Z chwilą rozwiązania tego zakonu działalność...

Syntezy stylistyczne po I wojnie światowej - Muzyka w Europie: Kompozytorzy włoscy

Po I wojnie światowej w muzyce włoskiej zaznaczył się powrót do form instrumentalnych, co po okresie dominacji opery w tym ośrodku ozna­czało nawiązanie do wspaniałych tradycji włoskiego baroku w muzyce instrumentalnej. Wśród czołowych przedstawicieli muzyki włoskiej w XX wieku znaleźli się m.in...

Historia muzyki chinskiej

Opisy muzyki i instrumentów siegaja najstarszych dynastii, natomiast bardzo pózno (bozaledwie od kilku wieków) datuje sie zapis muzyczny. 7 którego zreszta nie dałoby sierekonstruowac muzyki. Wiae sie to z ogólna tendencja trzymania sie najodleglejszychtradycji. Odrebnosc muzyki chinskiej wynika z jej zwiazku z...

Dalsze losy muzyki Żydów

Najwiekszy rozwój muzyki ydowskiej nastapił w okresie II swiatyni (od 538 r. p.n.e.). Byłato muzyka obrzedowa. Zespół złoony z co najmniej 12 spiewaków (miedzy trzydziestym apiecdziesiatym rokiem ycia), wspartych głosami chłopiecymi, łaczono z instrumentalnymzespołem swiatyni, składajacym sie zwykle z 9...

Muzyka indonezyjska

Muzyka wysp Indonezji stanowi konglomerat wielu rónych kulturo rónym stopniu rozwoju.Tu zbiegły sie dalekie wpływy kultur muzycznych Europy, Azji, Afryki i Australii.Najsilniejsze s4 wpływy indyjskie, chinskie i arabskie. Na odludnych czesciach niektórychwysp, np. na Sumatrze czy Celebesie, zachowały sie...

Formy muzyki greckiej

Do najstarszych form muzyki greckiej należą hymny religijne i rapsody. Hymny spiewanebyły na czesc Apollina. W miare rozkwitu form lirycznych powstawały elegie, piesnichóralne, piesni weselne (tzw. epit/id/aniiu), peany dziekczynne oraz dytyramby spiewaneprzy wtórze fletni Pana lub aulosu na czesc...

Muzyka renesansu

Humanizm i renesans (odrodzenie) nawiazały do sredniowiecza i antycznej greckiej teorii.Powoływano sie chetnie na muzyke antyczna, ale jej przecie nie znano. Twórcom renesansuchodziło przede wszystkim o nobilitacje sztuki. Wydoskonalono technike imitacji ikontrapunktu w formach, które kultywowano z niebywałym...

Muzyka baroku

Najdłuższa epoka w dziejach muzyki nowszej, epoka wspólnych tendencji, a potem wielkiejsyntezy, która w Bachu znalazła swego najznakomitszego przedstawiciela. Muzycznodwiekowa podstawa tej epoki stula sie monodia z towarzyszeniem tzw. bosso continuo;muzyka uproszczona jest tu do modelu harmonicznego, który...

Francuska muzyka instrumentalna

Jako instrument solowy instrumentem pierwszoplanowym w muzyce francuskiej staje sieklawesyn, zwłaszcza w opracowaniach tanców. Usuwany nieco na plan drugi przezwszechobecna lutnie, pojawia sie w XVII wieku jako instrument typowy dla nowego stylu.

Najważniejszym autorem muzyki klawesynowej był w tym czasie...