Początki muzyki

Muzyka, której tworzenie, wykonywanie i słuchanie należą do najbardziej podstawowych potrzeb człowieka, ma z pewnością tak długą historię jak sam człowiek. Jedynym jednak źródłem poznania muzyki ludów pier­wotnych i świadectwem jej uprawiania są — wobec braku utworów muzycznych — źródła pośrednie...

RENESANS - ,,Odrodzenie" czy nowa epoka w muzyce? Geneza nazwy epoki, granice czasowe, ośrodki, twórcy

Nazwa „renesans" wywodzi się z Włoch i w dosłownym tłumaczeniu oznacza odrodzenie (z wł. rinascita 'odrodzenie, obudzenie się, rozkwit'). W malarstwie, architekturze i literaturze renesans przyniósł odrodzenie się ideałów i wartości tkwiących w sztuce starożytnego Rzymu i Grecji. Wspólnej nazwy...

KLASYCYZM - Muzyka instrumentalna: Symfonia

Symfonie Haydna są doskonałą ilustracją ewolucji stylu muzycznego kompozytora. W dziedzinie muzyki orkiestrowej symfonia była gatunkiem preferowanym przez Haydna, o czym świadczy bardzo duża liczba dzieł tego rodzaju (108). Symfonie Haydna powstawały w różnym czasie, toteż pomiędzy wczesnymi utworami i...

Klasycyzm w muzyce polskiej - Muzyka religijna

Systematykę polskiej muzyki religijnej powstałej w XVIII wieku utrudnia fakt, że wiele bogatych materiałów źródłowych znajduje się w dalszym ciągu w archiwach, bibliotekach oraz zbiorach klasztornych i parafial­nych. Intensywne badania prowadzone przez muzykologów i etnografów pozwoliły na odnalezienie...

Syntezy stylistyczne po I wojnie światowej - Muzyka w Europie: Kompozytorzy francuscy

Twórczość Debussy'ego i Ravela znacznie wzmocniła pozycję Francji w międzynarodowym świecie muzyki. Ich twórczość, bardzo samodzielna stylistycznie, przyćmiła nieco dokonania innych kompozytorów francuskich. Jednym z nich jest — wspominany już wcześniej przy okazji impresjonizmu — Albert Roussel...

Syntezy stylistyczne po I wojnie światowej - Muzyka amerykańska

W XX wieku rozkwit życia muzycznego w Stanach Zjednoczonych miał charakter bardzo dynamiczny. Już w pierwszych dwóch dekadach rozbudowano sieć organizacji i instytucji muzycznych. Uznanie muzyki przez uniwersytety i wyższe uczelnie za element ogólnego — a zatem obowiązującego — wykształcenia wpłynęło na...

Muzyka XVIII wieku - Bach, Haendel, Haydn, Mozart

Osiemnasty wiek to fascynujący, a zarazem obfitujący w nowatorskie poszukiwania okres w dziejach rozwoju muzyki. Tworzyli wówczas tak wybitni kompozytorzy jak Bach, Haendel, Haydn i Mozart.

W wieku szesnastym i siedemnastym w dziedzinie rozwoju muzyki wśród krajów europejskich bezspornie wiodły prym...

Muzyka pop w latach 70.

Bogactwo stylów, setki nowych zespołów i idole noszeni na rękach przez nastolatków to trzy elementy, które najtrafniej charakteryzują muzykę pop i rock lat 70. Tłumy fanów tańczyły w rytm muzyki punk, reggae oraz glam rocka.

W latach 70. na scenie zaczęli pojawiać się wykonawcy reprezentujący...

Muzyka pop w latach 90.

Lata 90. przyniosły prawdziwy renesans muzyki spod znaku pop. Dało się wyraźnie odczuć wpływy Beatlesów, pojawiały się też płyty bardzo nowatorskie.

W latach 90. muzyka rockowa - uniwersalny język młodzieży całego świata -charakteryzuje się niespotykaną wcześniej różnorodnością. Żaden...

Muzyka polskiego baroku - Twórczość wokalno - instrumentalna

Opera jako reprezentacyjna forma muzyki barokowej przeniknęła do Polski bardzo szybko. Teatr operowy urzeczywistniał najważniejsze ele­menty sztuki barokowej, zwłaszcza rozwinięte zdobnictwo i skłonność do przepychu. Kontakt Polski z muzyką dramatyczną miał dwojakie źródło: poprzez wykonywanie utworów...

Romantyzm w muzyce polskiej - Fryderyk Chopin

Fryderyk Franciszek Chopin urodził się w 1810 roku w Żelazowej Woli koło Warszawy. Od najwcześniejszych lat swego życia związał się z War­szawą, gdzie mieszkał, zasłynął jako wybitnie uzdolnione dziecko, kształ­cił się i koncertował. Do dwunastego roku życia pobierał naukę w domu; pierwszych...

Romantyzm w muzyce polskiej - Kompozytorzy Młodej Polski

Nazwę „Młoda Polska" przejęto do muzyki z literatury i sztuk plastycz­nych. Termin ten jest przeniesieniem tytułu cyklu programowych arty­kułów opublikowanych w krakowskim „Życiu" w 1898 roku przez krytyka literackiego, publicystę i pisarza — Artura Górskiego. Literatura Młodej Polski ukształtowała się...

Muzyka polska w latach międzywojennych - Nowe kierunki

Najmłodsze pokolenie przedwojennych twórców pozostawało pod silnym wrażeniem i wpływem bogatej stylistycznie muzyki Szymanowskiego. Niemałe znaczenie miało też oddziaływanie muzyki innych ośrodków europejskich. O ile kilka pokoleń kompozytorów polskich -urodzonych w ostatnich dekadach XIX wieku...

Muzyka romantyczna - Schubert, Schumann, Chopin, Liszt, Paganini, Berlioz, Mendelssohn i inni

W następstwie rewolucji francuskiej 1789 roku oraz wojen napoleońskich w całej Europie zapanował chaos. Zawirowaniom w polityce i niepokojom społecznym towarzyszyły radykalne przemiany w świecie sztuki, która na przełomie wieku XVIII i XIX żegnała się z erą klasycyzmu, jednocześnie wchodząc w...

Historia muzyki jako nauka

Nauka związana z muzyką jest jedną z najstarszych i występowała już w starożytności. Miała wówczas silne zabarwienie teoretyczne i filozo­ficzne, co w owym czasie wiązało się bezpośrednio z dominacją tych dziedzin. Stopniowo w nauce o muzyce pojawiał się cel dydaktyczny, będący wynikiem silnego...

KLASYCYZM - Muzyka wokalno - instrumentalna

W muzyce klasycznej dominują wprawdzie utwory instrumentalne, ale klasycy wiedeńscy i kompozytorzy im współcześni praktykowali nadal formy i gatunki wokalno-instrumentalne.

Spośród klasyków wiedeńskich równowagę pomiędzy twórczością in­strumentalną i wokalno-instrumentalną zachował jedynie Mozart...

Muzyka indyjska

Muzyka indyjska opiera sie na zasadzie modalnej. jednogłosowej. Takie pojecia jak polifoniaczy harmonia nie sa jej znane, nie wywodzi sie te z systemu proporcji łaczacego matematykei muzyke (co stanowi ceche muzyki europejskiej). Mimo to jednak muzyka indyjska jeststosunkowo bliska koncepcjom europejskim, byc...

Historia greckiej muzyki antycznej

Historia greckiej muzyki antycznej jest nierozerwalnie zwiazana z historia greckiej kultury.Grecy wierzyli, e muzyka pochodzi od bogów, którzy take ja wykonywali. Z bogami moglikonkurowac ludzie. W okresie kretensko-rnykenskim (do X w. p.n.e.) rozwija sie głównietaniec i pantomima, ale obok nich równie muzyka...

Cechy baroku w muzyce

Barok własciwy wyznaczony jest w historii muzyki datami 1620—1680. W ciaguszescdziesieciu lat (w przyblieniu) zmieniło sie stosunkowo niewiele, był to jednak okrespełnego rozkwitu zapoczatkowanych we wczesnym baroku form i rodzajów muzyki. Okresten charakteryzuje przede wszystkim przeniesienie nowych idei z...

HOLANDIA, Nederland - MUZYKA SAKRALNA

1. W  K o ś c i e l e  k a t o li c k im - W początkowych latach, po oderwaniu się 1579pn. prowincji niderl. od Korony Hiszp. w hol. muzyce kośc.dominował zarówno —» chora! gregoriański (nie ukształtowanyjasno pod względem rytmu i melodii), jak i muzyka polifoniczna,oparta na tradycji Niderlandczyków. W...