Muzyka barokowa

Muzyka barokowa

Czytaj Dalej

Zjawisko sarmatyzmu - charakterystyka na podstawie wybranych dzieł literatury barokowej.

Zjawisko sarmatyzmu - charakterystyka na podstawie wybranych dzieł literatury barokowej.

NURTY KULTURY BAROKOWEJ

GENEZA

−  dworski ← z renesansu

−  metafizyczny ← ze średniowiecza

−  sarmacki ← z baroku

CECHY LITERATURY BAROKOWEJ W POLSCE

−  długowieczność

−  dwunurtowość (nurt dworski i sarmacki)

−  brak programu, ukształtowanych zasad i poetyk

−  rękopiśmienniczy charakter piśmiennictwa

(utwory powstawały jako rękopisy i nie ukazywały się w druku bo przestały funkcjonować drukarnie i zanikło zapotrzebowanie na utwory; szlachcic...

CECHY STYLU LITERATURY BAROKOWEJ

−  bogactwo słownictwa i jego niezwykłość

−  zawiły szyk

−  skomplikowana składnia

−  niezwykłość metafor i epitetów

−  paradoks

−  antytetyczność (przeciwstawność, posługiwanie się kontrastami, sprzecznościami)

EPISTOLOGRAFIA BAROKOWA - CECHY - „LISTY JANA III I MARYSIEŃKI”

Jan zwraca się do niej: serca mego królewno, najdroższa moja. Używa wielu zdrobnień aby ukazać swą czułość. Zwroty takie dowodziły miłości Jana II i jego skłonności do przesady. Listy te są stylizowane na utwory literackie (romanse).

Idealizował on w nich swoją żonę. Wyznania do Marysieńki...

Poezja D. Naborowskiego i J. A. Morsztyna jako realizacja barokowej konwencji literackiej

Formalne bogactwo barokowych wierszy wzbogacone zostaje przez użycie anafor chwytów polegających na powtarzaniu tego samego słowa na początku wersu lub zdania (Do Anny – „Z czasem”, Niestatek – „Prędzej”) i powtórzenia.

Kunsztowność dworskiej poezji barokowej na przykładzie wierszy Jana Andrzeja Morsztyna

Tych kilka przykładów wyraźnie wskazuje jak piękną, kunsztowną jest poezja barokowa : pozornie lekka, służąca zabawie, urozmaiceniu życia.

Morsztyn – mistrz konceptu (cechy stylu barokowego).

Morsztyna fenomenem ziemskiego szczęścia, wprawdzie przemija jak wszystko, co ziemskie, ale jednocześnie przeżywanie miłości przybliża człowieka do czegoś, co nieprzemijające, wyższe nad ziemskie prawa; nie usiłuje miłości definiować przez pryzmat teorii filozoficznych, lecz przez doznania podmiotu lirycznego; porównanie trupa z zakochanym jest hiperbolą cierpień związanych z miłością – koncept barokowy; w poezji Morsztyna ...

Zjawisko sarmatyzmu - charakterystyka na podstawie wybranych dziel literatury barokowej

Sarmatyzm jest pojeciem zlozonym. Okresla ono obyczajowosc oraz kulture duchowa i umyslowa Rzeczpospolitej szlacheckiej od schylku wieku XVI az po czasy rozbioru. Z pojeciem tym kojarzy sie równiez swoisty sposób bycia, rubasznosc, bujnosc obyczaju, a takze mentalnosc polskiej szlachty. Sarmatyzm mozna równiez...

Glówne nurty literatury barokowej (twórczosc wybranego poety)

Morsztyn jest mistrzem maniery barokowej, uzywa szczególnie czesto kontrastu, paradoksu, licznych oksymoronów, charakterystyczne rekwizyty, którymi obrazuje wdzieczny temat milosci to bladosc twarzy, lomot serca, skargi i zale.

Cechy charakterystyczne kultury barokowej

Cechy literatury barokowej w Polsce dlugowiecznosc dwunurtowosc (nurt dworski i sarmacki) brak programu, uksztaltowanych zasad i poetyk rekopismienniczy charakter pismiennictwa (utwory powstawaly jako rekopisy i nie ukazywaly sie w druku bo przestaly funkcjonowac drukarnie i zaniklo zapotrzebowanie na utwory; szlachcic jesli chcial miec utwór to przepisywal go do “Silva Rerum”; byly w nim przepisy kulinarne, receptury róznych ...

Charakterystyczne cechy poezji barokowej na podstawie wybranych wierszy J. A. Morsztyna i D. Naborowskiego. Podobieństwa i różnice postaw obu poetów.

Tym, co łączy obydwu poetów, jest z pewnością nurt, jaki reprezentowali w poezji barokowej oraz stosowanie charakterystycznych dla literatury tego okresu zabiegów stylistycznych (anafora, antyteza, paradoks, koncept).

Cechy poezji barokowej

 

kunsztowność poezji - Jan Andrzej Morsztyn inspirowany był przez nurt "marinizmu"; twierdzono, że poezja powinna przede wszystkim zadziwiać czytelnika, zaskakiwać go niezwykłością operacji językowych, metafor, szokujących paradoksów i zestawień antytetycznych (Cuda miłości), oryginalnych...

Muzyka w reklamie

 

Czynnikiem kształtującym nastrój jest także muzyka, która podobnie jak kolor określa cechy produktu i działa na zmysły. Stąd utwory dynamiczne, radosne czy przeciwnie - spokojne, stanowiące w zasadzie niezauważalne tło dla reklamy. Takie w każdym razie było pierwotne założenie. Obecnie dużą...

Cechy stylu barokowego, analiza budowy danego wiersza J.A. Morsztyna

Koncept - pomysł na nowe zaskakujące ujęcie tematu (porównanie trupa i zakochnego)

Anafora - wielokrotne powtórzenie tego samego zwrotu, wyrazu na początku kolejnych wersów

Padaroks - zaskakujące sformułowanie, pozornir niemożliwe, bez sensu, a jednak odsłaniające prawdę (podobieństwo stanu miłości i...

Średniowieczna, renesansowa i barokowa koncepcja Boga w świetle poznanych utworów

Średniowiecze:

- teocentryzm- Bóg jest przyczyną wszelkiego bytu i bytem najwyższym.

"Legenda o św. Aleksym" - tylko człowiek cnotliwy może ze spokojem oczekiwać śmierci, po której zostanie zbawiony.

"Pieśń o Rolandzie" -"Bóg, honor i ojczyzna" - najważniejsze wartości rycerza, Roland poprzez swą...

Czy Sęp - Szarzyński jest twórcą renesansowym czy barokowym

-> człowiek jest istotą godną, szlachetną i silną (harmonia) choćby przez trud walki, jaką podejmuje, poprzez "bojowanie z własną słabością" -> Sęp-Szarzyński, żyjąc w granicach renesansu, jawi się jako poeta-doctus, uczony rónież w rzemiośle poetyckim, na wzór renesansowych humanistów, co zresztą widać w jego twórczości Elementy barokowe: -> barokowy sytyl obrazowania: zmienność toku zdania (powykręcany styl),

Jan Andrzej Morsztyn (1620 - 93)jako przedstawiciel dworskiej sztuki barokowej

Dla polskiej literatury barokowej typowe są dwa wzory kultury: ziemiański i dworski. Wiersz jest przykładem barokowej dysharmoni między treścią a formą. Utwór jest przejawem barokowego konceptualizmu.

Religijny nurt poezji barokowej (Sęp Szarzyński, Daniel Naborowski)

Swiadomość istnienia w nietrwałym świecie podlegającym ruchowi czasu i poczucie jego nieskończonej wieczności, ukształtowało niespokojny rytm ówczesnej literatury i sztuki oraz ujawniło wewnętrzne rozdarcie jednostki. Człowiek musiał przyjąć jakąś określoną postawę z wszystkimi jej...

Wykaż cechy barokowe w twórczości wybranego poety tej epoki (Daniel Naborowski)

Polska literatura barokowa rozwijała się w kręgu oddziaływania dwóch głównych prądów ideologicznych: sarmatyzmu i kontrreformacji.