„Neue Zeitschrift fur Musik"

W „Neue Zeitschrift fur Musik" publikował stałe recenzje, szerzył zrozumieniedla nie znanych jeszcze kompozytorów, zwalczał dyletantyzm uznanych sław, słowem —bronił sztuke przed jej nieporozumieniami, np.