Musiał

Czytaj Dalej

Kim musi być współczesny menedżer

Spis treści Wstęp 3 Rozdział I. Role menedżerów. 4 1. Role interpersonalne. 4 2. Role informacyjne. 4 3. Role decyzyjne. 4 Rozdział II. Podział menedżerów. 5 1. Ze względu na predyspozycje psychiczne. 5 2. Ze względu na poziom zarządzania. 5 Rozdział III. Umiejętności menedżerskie. 6 1. Umiejętności techniczne. 6 2. Umiejętności koncepcyjne. 7 3. Umiejętności interpersonalne. 7 4. Umiejętności wywierania wpływu. 7 5. Umiejętności diagnostyczne i ...

„Uczyniwszy na wieki wybór, w każdej chwili wybierać muszę” Jerzy Liebert. Przedstaw bohaterów literackich w sytuacji wyboru i oceń ich postawy.

Wybór wpisany jest w ludzkie życie. Świadomie bądź nie człowiek codziennie dokonuje selekcji, usiłując odnaleźć to, co dla niego najlepsze. Od najprostszych decyzji w co się ubrać lub co ugotować na obiad do tych szczególnie istotnych, czyli dotyczących naszego życia; każdy wybór niesie za sobą...

"Uczyniwszy na wieki wybór, w każdej chwili wybierać muszę" J, Liebert Przedstaw bohaterów literackich w sytuacji wyboru i oceń ich postawy.albo Bohater literacki XX wieku w sytuacji wyboru.

 

Każdy człowiek wielokrotnie w swym życiu znajduje się w sytuacji wyboru. Czasem jest to wybór trudny, niezwykle ważny, decydujący o naszej postawie życiowej, a także odpowiedzialności moralnej za własne czyny. Wielokrotnie musimy wybierać w życiu między dobrem i złem, toteż niezwykle ważne...

„Uczyniwszy na wieki wybór, w każdej chwili wybierać muszę” Jerzy Liebert. Przedstaw bohaterów literackich w sytuacji wyboru i oceń ich postawy

Wybór wpisany jest w ludzkie życie. Świadomie bądź nie człowiek codziennie dokonuje selekcji, usiłując odnaleźć to, co dla niego najlepsze. Od najprostszych decyzji w co się ubrać lub co ugotować na obiad do tych szczególnie istotnych, czyli dotyczących naszego życia; każdy wybór niesie za sobą...

"Dobro i zło muszą istnieć obok siebie,...,a człowiek powinien dokonać wyboru”

Aby dojść do punktu kulminacyjnego tematu wypracowania, chciałabym skupić swoją uwagę na sylwetce Mahatmy Gandiego, człowieka cieszącego się wysokim autorytetem wśród Hindusów. świadectwem tego było nadanie mu przydomku -Mahatma czyli "wielki duchem". Gandhi głosił całej ludzkości, aby nie...

Pięć kanonów demokratycznych wyborów, takich faktów, które muszą zaistnieć, żeby wybory były demokratyczne

1) Wybory muszą być wolne.

Wybory są wolne. Wolność wyborów należy widzieć w 2 wariantach:

a) w stosunku do czynnego prawa wyborczego,

b) w stosunku do biernego prawa wyborczego.

2) Wybory muszą być równe.

Wybory są równe oznacza to, że każdy wyborca ma tyle samo głosów co każdy inny wyborca i...

Człowiek sam musi określić, co w życiu jest najważniejsze. Świat jakich wartości - ważnych dla ciebie - odnajdujesz w utworach literackich ?

Człowiek sam musi określić, co w życiu jest najważniejsze. Świat jakich wartości - ważnych dla ciebie - odnajdujesz w utworach literackich ?

Literatura od swych zaczątków stała się źródłem ideałów, postaw i wzorców osobowych. W utworach powstałych po utracie przez Polskę niepodległości można...

Człowiek sam musi określić, co w życiu jest najważniejsze. Świat jakich wartości - ważnych dla ciebie - odnajdujesz w utworach literackich ?

Literatura od swych zaczątków stała się źródłem ideałów, postaw i wzorców osobowych. W utworach powstałych po utracie przez Polskę niepodległości można odnaleźć wiele wartości, które należy cenić, gdyż prezentują idee godne naśladownictwa. Zarówno w twórczości romantycznej , pozytywistycznej...

„DOBRO I ZŁO muszą istnieć obok siebie, a człowiek powinien dokonywać wyboru”. Jak rozumiesz słowa M. Gandiego? Odwołaj się do wybranych utworów literackich.

„DOBRO I ZŁO muszą istnieć obok siebie, a człowiek powinien dokonywać wyboru”. Jak rozumiesz słowa M. Gandiego? Odwołaj się do wybranych utworów literackich.

 

Literatura wszystkich epok, począwszy od czasów najdawniejszych aż po współczesne, ukazuje rozmaite oblicza dobra i zła. Zauważa ona, że...

JAKIE OKOLICZNOŚCI MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE, ABY ZAMACH MOŻNA BYŁO UZNAĆ ZA BEZPRAWNY? CZY ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA OBRONY KONIECZNEJ WOBEC BEZPRAWNEGO DZIAŁANIA FUNKCJONARIUSZA PUBLICZNEGO?

Z zasady bezprawności zamachu wynikają bardziej szczegółowe przesłanki. Po pierwsze, zamach musi być dokonany przez człowieka, bo tylko człowiek może działać prawnie lub bezprawnie. Po drugie zamach musi być sprzeczny z przepisami prawa, nie tylko karnego, ale ogólnie z przepisami, na których opiera...

"Eksperyment - czy tak musiało być"

Praca zaliczona na 4. Temat: "Eksperyment" - czy tak musiało być? Niewiarygodne jest to, jak ludzie szybko potrafią wczuć się w odgrywaną przez siebie rolę. Przez całe życie przyjmujemy wartości, normy, które służą nam do tworzenia naszego światopoglądu i pokazują nam jak powinniśmy zachować się w społeczeństwie. Niektóre akceptujemy, niektóre odrzucamy. Już w okresie dzieciństwa poprzez socjalizację pierwotną, w drodze naśladownictwa, przyjmowania ról ...

„Dobro i zło muszą istnieć obok siebie, a człowiek powinien dokonywać wyboru”. Jak rozumiesz słowa M. Gandiego? Odwołaj się do wybranych utworów literackich.

Literatura wszystkich epok, począwszy od czasów najdawniejszych aż po współczesne, ukazuje rozmaite oblicza dobra i zła. Zauważa ona, że zło niewątpliwie istnieje, ale na szczęście istnieje również dobro.

Biblijne dziesięć przykazań wypisanych na kamiennych tablicach, które Bóg wręczył...

„Zeby byc dobrym, okrutnym byc musze” – powiedzial Hamlet.

Fiodor Dostojewski autor "Zbrodni i kary" w swoich dzielach ukazuje duchowe rozterki i poszukiwania zyciowe swoich bohaterów. Sensa-cyjno-kryminalne fabuly jego powiesci sluza przede wszystkim do ukazania zlozonosci ludzkiej psychiki.

Glównym bohaterem jest Rodion Raskolnikow, student prawa. Znajduje sie on w...

Jakie warunki musi spełniać wyjaśnianie naukowe?

P. Sztompka ( w tej kolejności)

1. Warunek prawomocności – związek logicznego wynikania między częściami konstrukcji wyjaśniającej.

2. Warunek sprawdzalności empirycznej – możliwość weryfikacji doświadczalnej

3. Warunek prawdziwości – wystarczające uzasadnienie twierdzeń – potwierdzenie w wyniku...

CO TO JEST RYZYKO SPORTOWE? JAKIE WARUNKI MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE, ABY NASTĄPIŁO UCHYLENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA EWENTUALNE UJEMNE SKUTKI, KTÓRE POWSTAŁY W WYNIKU UPRAWIANIA SPORTU

Uprawianie niektórych sportów łączy się z natury rzeczy dla uprawiających dana dyscyplinę z naruszeniem nietykalności cielesnej zawodnika ( boks, zapasy). Zachowania takie nie są oczywiście przestępne, ponieważ następują za zgoda osób uprawiających daną dyscyplinę. Odrębny problem powstaje, gdy w...

Warunki jakie musi spełnić pracownik administracji państwowej

Zatrudnienie pracownika w administracji państwowej jest możliwe po spełnieniu warunków:

- posiada obywatelstwo polskie;

- korzysta z pełni praw publicznych;

- posiada kwalifikacje wymagane w służbie;

- cieszy się dobrą opinią;

- musi posiadać tytuł magistra, zna język obcy;

- ma uregulowany...

Dlaczego nadawca reklamy musi się liczyć ze zjawiskiem błędu percepcyjnego odbiorców i jak może mu zapobiegać?

Każda osoba może postrzegać dany produkt inaczej. Jest to wynikiem percepcji procesu w wyniku, którego jednostka wybiera, organizuje i interpretuje informacje w celu stworzenia przekonywującego obrazu ze względu na to, że przeciętny konkurent funkcjonuje w złożonym środowisku, może interpretować...

Jakie warunki muszą być spełnione aby mogła funkcjonować praworządność?

 

Aby praworządność mogła być realizowana, podstawowe wartości, na których ma się opierać porządek polityczny państwa i życie społeczne muszą uzyskać wyraz normatywny. Przyjęta regulacja powinna jasno określać idee przyświecające systemowi prawa, który ma służyć ochronie osiągnięć...

Płaczę i rozpaczam, gdy muszę iść do przedszkola. Kłopoty adaptacyjne 3- latka.

Psycholodzy są zadziwiająco zgodni, że od trzeciego roku życia dziecka zaczyna się okres zwany przedszkolnym. Oznacza to, że trzylatek może już pozostać przez dłuższy czas poza domem i pod opieką osób trzecich. Dorośli zapisują, więc dziecko do przedszkola w przekonaniu, że jest to korzystne dla jego rozwoju. I na pewno tak jest gdyż nauczyciel przedszkola posiada odpowiednią wiedzę pedagogiczną dotyczącą sposobu intensywnego wspomagania rozwoju dzieci od 3 do 7roku ...

„TRENY” - „NIESZCZĘŚCIU KWOLI... LUTNIĄ I WDZIĘCZNY RYM PORZUCIĆ MUSZĘ”

W kontekście Trenów, zwłaszcza zaś Trenu II, to przekonanie, jedno z fundamentalnych w twórczości Kochanowskiego, ulega przekreśleniu: „Jakie szczeście ludzi naszladuje, / Tak w nas albo dobrą myśl, albo złą sprawuje” (w. 19-20). W dobrej myśli dobrze było cieszyć się poezją, widzieć w niej...