Murarka ruda

Czytaj Dalej

Murarka ruda

Osmia rufa (L.), rodzina Megachilidae — miesierkowate. Długość ciała 8—13 mm. Występuje pospolicie. Na gniazda wybiera dogodne miejsca, przede wszystkim w różnych szczelinach, pustych wewnątrz przedmiotach itp.

Surowce hutnicze - RUDY ŻELAZA, MIEDZI, CYNY - wydobycie i zastosowanie

B) RUDY MIEDZI – zastosowanie w przemyśle elektrotechnicznym i elektronicznym. W skorupie ziemskiej występuje rzadko, zwykle w postaci rudy kasyterytu.

Surowce hutnicze - RUDY CYNKU, OŁOWIU, BOKSYTU - wydobycie i zastosowanie

Rudy te spotkać można w skałach magmowych i przeobrażonych.

Murarka leśna

Murarki wylepiają mieszaniną śliny i gliny swoje gniazda, które zakładają w charakterystycznych miejscach: na przykład murarka ruda (0. W środkowej Europie żyje około 30 gatunków z rodzaju murarka (Osmia).

Kangur rudy

Kangur rudy ma krótkie, gęste futro, którego barwa u samców jest zwykle rudobrązowa, a u samic szaropopielata. kangur rudy stał się zwie­rzęciem bardzo rzadkim, jednak w ostatnich dzie­sięcioleciach liczebność populacji zwiększyła się i wykreślono go z listy gatunków zagrożonych.

W jaki sposób powstały rudy metali?

W momencie odkrycia nowej rudy cennego mi­nerału, rozpoczynają się wiercenia mające na celu ustalenie rozmiaru złoża, określenie czy nadaje się ono do wydobycia oraz czy eksploatacja przynie­sie oczekiwane zyski.

Jak wydobywa się rudy metali?

■ Złoża rudy żelaza rozsiane są po całym świecie.

Lis rudy i amerykańskie gatunki lisów właściwych

Lis rudy jest najlepiej znanym gatunkiem spośród wszystkich lisów występujących na Ziemi, jego sierść jest ruda i ma on typowo lisi wygląd, jest też przedstawicielem grupy lisów właściwych. Lisy rude rozprzestrzeniły się na dużych obsza­rach.

Ryś rudy

Ryś rudy jest najbardziej rozpowszechnionym dzikim kotem w Stanach Zjednoczonych i z wy­glądu jest podobny do poprzedniego gatunku. Rysie rude zamiesz­kują różnego typu środowiska - lasy, a nawet krzaczaste półpustynie.

Zasłonak rudy

Występowanie: zasłonak rudy jest rozproszony w całej Europie, gdzieniegdzie uchodzi za rzadki. Zastosowanie: zasłonak rudy jest niezwykle trujący.

Mleczaj rudy

Łagodny L sphagneti kolorem kapelusza podobny do mleczaja rudego rośnie w bagiennych lasach świerkowo-sosnowych.

BRTAŃ RUDO

BRTAŃ RUDO, ur.

Krążniczka ruda

 

Wygląd: Piecha sko-rupiasta, szarobrązo-wa lub ochrowa do rdzawej, spękana na brodawkowate areol-ki, zwykle wypukłe, zaokrąglone; apotec-ja czarne, zazwyczaj z zanikającym brzeżkiem, jeśli są skupione, zlewają się; płonna otoczka hymenium stanowi brązowawy lub czarnozielonawy brzeg; warstwa pod...

Marzyca ruda

 

Wygląd: Dolne pochwy liściowe ciemnoczer-wonobrązowe. Liście szczecinowate, krótsze od łodygi, bardzo wąskie. Podsadka długosci kwiatostanu lub dłuższa.

Kwiatostan z 2 (-3) krótkoszy-pułkowymi Woskami, zebranymi w główki. Kłoski lancetowate, 8-10mm długości, 2-3-kwiatowe.

Plewy lancetowate...

RUDY

Radziwiłł Rudy zob. Rudy ksiądz zob.

Murator, murarz

W daw. dokumentach określenienie tylko zwykłego murarza, ale także majstrabud., budowniczego i nawet architekta (np. muratorkrólewski); w terminologii poi. historii sztuki, gł. wodniesieniu do XVI-XVIII w., określenie budowniczegolub architekta o niewysokich kwalifikacjach,nabytych raczej przez praktykę bud...

Rudy FE

RUDY Fe 1.

Rudy

w Rudach przebywał niemiecki lekarz Juliusz Roger, który zebrał i opublikował po polsku zbiór pieśni śląskich.

Zatrucia zasłonakiem rudym

Toksyny zawarte w zasłonaku rudym (Cor-tinarius orellanus) nie są dokładnie poznane.

Kania ruda (Milims milvus)

Kania ruda jest ptakiem drapieżnym średniej wielkości o rozwidlonym ogonie.