Mszaki

Mszaki mogą wchłaniać do swoich komórek wodę i rozpuszczone w niej związki mineralne bezpośrednio z wilgotnego otoczenia. Sporofit, drugie pokolenie w cyklu życiowym mszaków, nie potrafi fotosyntetyzować i stąd jest on całkowicie zależny od gametofitu.

Mszaki - Informacje ogólne

W Europie Środkowej wiele mszaków jest zagrożonych wymarciem, Jeszcze obecnie torfowiska wysokie i inne mokre obszary zostają osuszane lub „zgodnie z przepisami zagospodarowania" uznane za zagrażające otoczeniu, Wiele gatunków nadrzewnych, które wymagają warunków zbliżonych do panujących w lasach pierwotnych, częściowo zniknęło już z Europy Środkowej .

Rozmnażanie się mszaków

Posiadająca wici gameta męska - plemnik (spermatozoid) może dostać się do rodni tylko w śro­dowisku wodnym - to dlatego woda ma tak ogromne znaczenie dla mszaków.

MSZAKI

Mszaki obejmujądwie wyraźnie odgraniczone klasy: wątrobowce(Hcpaticae) i mchy (M usci).

Mszaki

przewodzącą Skład łodygi : tkanki wzmacniającej koncentrycznej wiązki przewodzącej, skórki, miękiszu, Przegląd gromady mszaków Dzielą się na 2 klasy :-mchy -wątrobowce gametofit ZNACZENIE W PRZYRODZIE -rośliny pionierskie z porostami zamieszkują nowe terytoria -powoduje wietrzenie chemiczne skał -przygotowuje glebę -gromadzą duże ilości wody -stwarzją środowiska dla pewnych roślin bagiennych Paprotniki Cykl rozwojowy: Gametofit-przedrośle 1n > ...

BIOLOGIA ROZMNAŻANIA GLONÓW, MSZAKÓW I PAPROCI

Gametofit mszaków rozwija się z haploidalnego zarodnika.

Mszaki, paprotniki, widłakowe, nagonasienne

Mszaki - Budowa i cykl rozwojowy płonnika.

Mszaki i paprotniki - Informacje ogólne

Rośliny dwupienne to takie, u których na jednym osobniku powstają żeńskie organy a na innym męskie. Rośliny jednopienne na jednym osobniku obecne są męskie i żeńskie organy płciowe.

Wątrobowce - pokoleniem dominującym jest blaszkowaty gametofit. Cechy wątrobowców - brak korzenia, liści, łodygi...