Mozambik

Mozambik

Czytaj Dalej

Mozambik - afykańscy samorządowcy.

Oby te wybory były sprzyjające dla rozwoju gospodarki, oczywiście wobec stabilizacji kraju, bo dzięki temu, będzie rosło zaufanie inwestorów zagranicznych, których Mozambik bardzo potrzebuje.

Spacer po najciekawszych zakątkach Maputo, stolicy Mozambiku.

Mozambik jest olbrzymim krajem i bardzo interesującym, właściwie każdy począwszy od turysty do biznesmena może znaleźć dla siebie atrakcje. , wielkiej klęsce żywiołowej w roku 2000, nękających Mozambik fali powodziowych jak i ataków cyklonów, dokończyły dzieła zniszczenia.

Mozambik - zielone światło dla edukacji.

Skądinąd, Mozambik jest bogatym krajem w tytuły naukowe, jako że wszyscy kończący „bacharelo” ( odpowiednik ukończenia szkoły średniej w Polsce) tytułują się doktorami, podobnie jak Ci, którzy ukończyli studia licencjackie, czy magisterskie (bardzo znikomy odsetek osób szczyci się tytułem magistra).

Mozambik - więcej politycznej tolerancji.

Po tej operacji sieć autostradowa Mozambiku ma osiągnąć łączną długość aż 9 000 kilometrów Jeśli chodzi o polityczne perspektywy na nowy rok, czekają nas wybory prezydenckie i parlamentarne. Takiego, który zagwarantuje Mozambikowi pokój i harmonię.

MOZAMBIKU WOJNY DOMOWE l PARTY­ZANCKIE 1976-1990.

Front Wyzwolenia Mozambiku (FRELIMO), kierujący zbrojną walką o wyzwolenie Mozambiku spod pa- nowania portugalskiego (patrz mozambiku wojna o niepodległość 1962-1974), po uzys­kaniu niepodległości ustanowił rząd mark­sistowski i stał się jedyną legalną partią polityczną w Mozambiku.

MOZAMBIKU WOJNA O NIEPODLEGŁOŚĆ 1962-1974

W 1962 kilka małych ugrupo­wań nacjonalistycznych dążących do wy­zwolenia Portugalskiej Afryki Wschodniej (Mozambik) spod władzy Portugalii spot-kało się w Dar-es-Saalam, stolicy Tanzanii i utworzyło koalicję pod nazwą Front Wy­zwolenia Mozambiku (FRELIMO), którego przywódcą został Eduardo Mondlane (zm.